torsdag 30. juni 2011

Hva er "Feil" ?

Det er viktig å begripe Iliuka's ord; "... der finnes ei nogen feil." For hva er feil? Alt er det det Er - det kan ikke være noe annet - heller ikke 'feil'! Alle har nå muligheten til å kvitte seg med frykten for ikke å være den 3d-perfekte til enhver tid - for 3d er ute nå!


Hvorfor så redd for å feile?

Iliuka: "Der er alle menneskebarn så. Søke nu at se; der finnes ei nogen feil. Alt hva den lever ut av den selv efter overbevisende kraft efter sitt hjerte, bringer den fram til lyset. Ære således de vandringer den har gjort. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: