søndag 24. juli 2011

Bruk din kraft bevisst og riktig!

PERSONAL POWER
Channeled from Michael
By Shepherd Hoodwin
http://www.summerjoy.com/


Vil du vite hvordan du åpner opp for din personlige og mest konstruktive kraft, så kan du lese om "Personlig Kraft" i denne meldingen fra Shepherd Hoodwin, på denne adressen: http://www.summerjoy.com/

Innledning

"Hva er det som gjør deg som individ så kraftfull? Du er kraftfull, det vet du. Du er så kraftfull at du er i stand til å manifestere deg hvor du er akkurat nå. Du kan mene det ikke er noe, men; du gjør det hele tida. Ikke desto mindre, det er bemerkelsesverdig: du velger å være et sted, og vips, så er du der! Du må reise for å komme dit, kanskje i et kjøretøy av noe slag, men vanligvis får du det til. Faktisk så materialiserte du deg i en fysisk kropp på denne planeten, i dette solsystemet, i dette universet. Du gjorde det! Ingen andre gjorde det for deg. Det er ganske bemerkelsesverdig, er det ikke? Du må også klare å skape opplevelser du har i livet. Det er ingen liten oppgave. Hvis du ikke bruker din personlige kraft på den mest bevisste og konstruktive måten, kan du lære hvordan." ... forts. her: http://www.summerjoy.com/

Ingen kommentarer: