tirsdag 12. juli 2011

Matthew om Frykt

Matthew's message: July 11, 2011
Channeler: Suzanne Ward


Dette er bare et kort resymé over Matthew's informasjon denne måneden. Jeg anbefaler alltid original-meldingen som du kan lese her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel


Vi har sett det siste katastrofe-aktige været satt igang av mennesker, sier Matthew. Alle forsøk på å skape ødeleggelser på Jorda, reduseres nå etter som stadig flere av de som står bak dette er på retrett. Himmelen er klarnet hva angår sporene etter chemtrails også. Piloter, mekanikere og andre som var involvert i flygningene med dette giftstoffet - under dekke av å kompensere for hull i ozonlaget - skjønte til slutt hva de holdt på med og la ned arbeidet. Flere fortsatte til tross for at de visste sannheten, men etter hvert som finansene skrumpet inn har de også sluttet. Lyset har stor påvirkningskraft heldigvis, og det skjer mye i de 'lukkede rom' på Jorda for tida.

Frykt-energien skaper en barriere mellom fryktens objekt og lyset. Det betyr at frykt-fylte mennesker avskjærer alt lys fra å nå inn i deres bevissthet. De beholder derfor frykten. Barrieren de sjøl skaper fungerer som et isolat rundt kroppen. Frykten forsterker kraften til det som er fryktet, så redselen blir mer intens. Redde, fryktsomme mennesker skaper lav energi i den grad, at det påvirker omgivelsene. Loven om 'Tiltrekning' skaper grobunn for en strøm av det samme, derfor er frykt sett på som svært smittsomt. Sunn fornuft, rasjonell tankegang, god vurderingsevne og kloke avgjørelser har karrige kår der frykten har bolig. Matthew sier frykten er bærer av fordommer, tyranni, grådighet, bedrag, vanære, hat og brutal behandling av hjelpeløse dyr - alle slike egenskaper og atferd oppstår fra en psyke som er plaget av frykt.

Den sterkeste kraften i Universet er likevel Lyset, og mennesker som bærer lys trenger aldri å frykte noe som helst. De trenger ikke å be om svar fra eksterne kilder av Lyset, fordi den medfødte visdom innenfor de universelle lover gir de tilgjengelige svarene. Den opplysning og veiledning som guidene har tilbudt gjennom årene, har alltid vært menneskenes egen kunnskap, sier Matthew.

Ingen kommentarer: