mandag 25. juli 2011

Det Lille i det Store!

Death, Fragile Lives and Spiritual Gifts
Enlightening Life OmniMedia, Inc
Channeler: Jennifer Hoffman
Monday, 25 July, 2011


Det Lille i det Store, det Store i det Lille.

Jennifer Hoffman snakker denne gangen om store tragedier som rammer kjente personer eller steder i verden slik at det fanger verdens oppmerksomhet og samler kollektivets fokus og retter det i hjertesentrert retning. I slike øyeblikk stiger den kollektive energien betrakelig, og medvirker til en sjelden verdensomspennende oppvåkning.

Amy Winehouse døde siste helgen. Store deler av Norges kommende politiske generasjon ble rammet på det aller hardeste samme helg - av en enkelt persons idé. Dette er urovekkende nyheter - det gjør en hel verden klar over hvor skjørt livet er - samtidig som det også er kjempe-sterkt og varer evig!

Om kanskje Amy's dødsfall ikke kom totalt overraskende, så grep den andre tragedien i det dypeste dyp av en hel befolkning. En hel blomstereng av nyutsprungne roser ble plukket så alt for tidlig - lenge før de sto støtt på egen stilk!

Så kan vi spekulere på hvorfor slike tragedier slipper igjennom 'nåløyet' - om det finnes et slikt. Det er nødvendig å gå til det store perspektivet for å se etter et mulig svar. Har vi som enkeltindivid og som kollektiv forskjellige oppgaver i Enheten? Det har vi. Det individuelle livet på Jorda er en side av livets prosjekt, den andre siden er oppdraget vi utfører for kollektivet.

De menneskene som ble rammet denne gangen, hadde utført sin individuelle oppgave og startet på den neste på denne måten - som i første omgang virker rå og brutal for oss som står igjen. Men i helhetsperspektivet ser vi hvordan det kollektive sjokket arbeider. Det samler hele verden - "Alle er vi AUF'ere" og "Alle er vi EN!"

Vi opplever stadig store energi-skifter nå, og i alle er det mennesker involvert. Jorda og vi er en enhet som utfyller hverandre. Når Jorda spiller på sine enorme instrumenter, er det bare for oss å bli med - uten at vi har det store overblikket med det samme. Vi har turnert jordskjelv, tsunamier, tornadoer, oversvømmelser og utbrudd av alle slag, og alt forandrer og løfter oss - på sine grusomme armer.

Det som skjer med den Ene, skjer med Alle. I denne leksen er det nok flere sider vi enda ikke har vært igjennom. Vi vet ikke i hvilken retning vi neste gang retter det kollektive blikket, men vi må snu oss i alle retninger inntil vi forstår at det individuelle er ensbetydende med det kollektive. De er gjensidig avhengig, men med individuell ansvarlighet. Når alle tar sitt personlige ansvar, fungerer kollektivet som en frisk og oppegående Enhet. Det er den stien vi vandrer.

Se Jennifer's melding her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: