tirsdag 19. juli 2011

Hva er vi med på?

Av TukáteEr vi forført i 3d til å tro at det er mulig å stoppe endring. 3d er dreid til å virke evigvarende. Vi er skolert innenfor gamle rammer og grener av spesialiseringer, og 'spesialistene' (av maskulin energi) får de gjeveste og best betalte stillinger. Vi er fanget og ivaretatt på måter som forestiller uforanderlighet. Etter hvert er dette sett på som det trygge - noe å holde seg fast i når det stormer som verst. Vi slår ring rundt våre såkalte redningsmenn rundt om i verden.

Men så kommer de ekte stormene, orkanene, tyfonene, oversvømmelsene, jordskjelvene, lavautbruddene og alt det som ikke enser menneskenes renkespill - eller kanskje nettopp derfor - og menneske-kulissene jevnes med jorda. Det trygge, det faste, det som er våre holdepunkter holder ikke i det hele tatt. Men enda lar flertallet seg lure til å tro at dette er det eneste saliggjørende og bygger hus og gård opp igjen på de samme stedene og til den samme usikre, men for dem 'sikre' morgendagen.

Det er ikke bare utdanningssystemet som tømrer det faste til å være identisk med det sikre. Det samme gjøre religionene, sedene, skikkene, tradisjonene! Alle med andre perspektiver og helt uten vilje til å følge dette idiotiske skjemaet, blir samfunnets paria, og får dermed merkelapper i sine lokale miljøer. Religionene poppet opp og bygde sine faste borger, hvorfra fangarmene grep folket etter ulike metoder og holdt dem 'innesperret' i århundrer. Kontrollen ekspanderte.

Likviderings-metodene er mange og tilhører de samme kontrollsystem. Kriger er gode markører rundt om i verden og antallet utryddet kan noteres som triumfer og / eller nederlag - med godt utbytte for begge parter. De menneskene som står for tur, forstår ikke at dette er avtalt spill! Religionene er deltakere på høyt plan. De sender sine misjonærer for å tråle verden etter uskyldige sjeler, inn i folden eller så ... utrydding i neste omgang!

Den såkalte eliten har likvidert naturen systematisk, enten den opptrer i menneskelig eller i egne former. Dette fortsetter den dag i dag - under dekke av at mennesket trenger energi! Den underliggende tanken er utrydding av det opprinnelige og å legge alt Ø D E ! Men trenden er snudd! De duknakkete som 'tusler ned fra taburettene' blir stadig flere. De politiske ideologienes renkespill avsløres, stadig flere tilhengere viser dem ryggen. Retretten til det evig naturlige har startet!

Ingen kommentarer: