søndag 3. juli 2011

Iliuka - Visdomsord

Iliuka - Visdomsord
Iliuka.net
Kanalisert av Leif Havik


Å kjenne lengsler og savn er nok et 3d fenomen. Når vi ser innover i oss sjøl og er i balanse - og alle er vi EN - så hvorfor da kjenne lengsler? Da har vi energetisk forbindelse med alle og enhver av såkalte andre mennesker i denne og andre verdener. Det er kanskje ikke så lett å se i første omgang, men med litt øvelse skal alle greie å se sannheten i dette. Det er mye "fornedrelser og fordømmelser" blant mennesker - både til seg sjøl og andre. Takk til både Leif og Iliuka som bringer slike og andre sannhetsperler opp i dagen.


Kommer kroppen med symptomer på det sjelen vegrer seg for? Korrekt. Kan du utdype det?

Iliuka: "Lik sjelen bærer lengsler og ønsker der fornemmes lik intellektuelle prosesser, dog en lengsel kan søke at ledes ikring. Dog i tider den kjenner lengselen og likefullt fornekter kraften at flomme, i tider den kjenner sine drømmer og ei søker at lytte til sine drømmers bevissthets retninger, således der omdannes til slagg. Alt hva den holder tilbake til livsutfoldelser, - om der er lengsler, drømmer eller karmiske oppgaver, omdannes til slagg. Ei er der godt. Levendeliggjørelser upåvirket av hensynstagende kraft av sine nester, levendeliggjørelser av sine drømmer og lengsler efter hva hjertet taler, er alt mere viktigt enn hva der så tror at forventes intellektuelt av samfunnet. For samfunnet er i ferd med at blive syk. Konu Ekatah."


Fibromyalgi - hva er det?

Iliuka: "Lik vi ser der er alt av psykologiske betingelser. Således er der óg lik den gjennom ulike inkarnasjoner har fornedret sitt selv og undertrykket sin sanne kraft, således der bliver til sådanne opplevelser. Fibromyalgier er noget der er knyttet for lidelsens faktum. Dog der er av psykologiske barrierer den selv kan oppløse gjennom for hvorledes den forøker sin tro på sitt eget selv, - lik den ønsker at være, ei lik den tror der forventes at den skal være. Den satt! Konu Ekatah."


Ved behandling var det som en sort sky over venstre lunge. Hva var det?

Iliuka: "Der er slagg. Den skal vite, og vi ser den vet, at alt hva der tales symptomer i menneskebarns helse, om den manifesteres i den fysiske, så er der likefullt nogen mental vibrasjon der hviler bak - der er alltid en tanke. Og en negativ tanke, lik selv fornedrelse og fordømmelse av sitt selv, der er fornektelse av livsånden der skaper slagg. For vi ser der er slagg for legemet, og der bliver til symptomer og sykdommer. Like fullt vil den óg se behovet for å gjenskape den positive natur, for at helbrede sitt selv. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: