fredag 1. juli 2011

Alle er vi Én

Alle er vi Én.

Dette kan vi nå forhåpentligvis slå fast som en innertier. Vi er én - men på hvilken måte er vi én?

Det er kanskje spørsmålet for mange.

Det som gjør det så vanskelig for mennesker å forstå dette, er at vi er innkapslet i en kropp - tilsynelatende uten forankring med Helheten noe sted. Denne kroppen kan i verste fall fungere som en bunker uten fluktmuligheter.

Og hva skjer i bunkeren?

Jo, vi blir illusjonerte! Tankene blir til illusjoner som vi tolker etter beste evne til nye illusjoner og brygger til slutt en saus på hummer og kanari.

Hummer og Kanari-sausen er også kalt - Livet!

Når vi så skal beskrive denne sausen, har vi fortsatt bare den lille hjernekapasiteten å hjelpe oss med - og skaper derfor de mest fantasifulle forklaringer. Det er tolkninger som ikke har noe med vårt høyere sinn å gjøre, men vi prøver å overbevise oss sjøl om at vi sitter inne med sannheten med stor S.

I denne åpenbare forvirringen har vi levd et møysommelig og langtekkelig liv i uendelige former og fasonger - også kalt 'tidligere' liv.

På tross av alle odds, nå siver det lys inn gjennom usynlige sprekker i bunkeren.

Vi glipper med øynene - hva skjer?

Det er LYS som trenger seg inn - og vår indre uslokkelige Flamme fatter mot!

Det er en historie for seg, hva som tvinger fram denne endringen.

Men de mest optimistiske gyver løs på det lille lyset de øyner, og fabler seg gjennom illusjonen de er omgitt av. På denne måten forsøker noen å nytolke symbolene følelsene våre gir oss.

For alt rundt oss er nemlig symboler!

Og alt inne i oss er følelser!

Vår oppgave nå, er å dyktiggjøre oss sjøl i symbol-tolkning.

Vi har lenge nok levd på tolkningen til våre ut-gamle forfedre. Vi har blitt drillet i historier og undervisningsmateriell av ulikt format og lokket med titler av maksimalt design.

Vi har bitt på alle slike og andre agn, for vi eide en drivkraft langt der inne et sted - en Flamme som aldri ga oss rast eller ro.

Vi er beredt! Vi er på veg inn i en ny symbol-tolknings-fase.

En ny Verden. En ny Jord. En ny Tilstand. En ny Illusjon light. Men det er nytt og det gir oss ny Energi.


Les mer om samme tema her:
http://johnsmallman.wordpress.com/

Ingen kommentarer: