onsdag 6. juli 2011

Kryon og Lee Carroll

Kryon
Kanalisert av Lee Carroll
henholdsvis 2. og 10. april 2011
http://www.kryon.com/k_25.html


Kryon gir oppsummeringer nå. Han snakker i kjærlighet, som vanlig. Det fine er at vi får se vår verden og det nye som skjer, fra Kryons perspektiv. Noe de fleste vel forstår, er at evigheten aldri har noe hastverk. Vi må begynne å se større helheter, enn bare fra det ene året til det andre, sier han. Verden må forstås på en mer sammenhengende måte og ikke i fragmenter. Han ber oss bruke visdommen vi har samlet for å forstå helhet og budskap på en klokere måte.

Vi skal altså ikke klistre oss fast til sinne og aggresjon, slik en kan oppleve fortsatt at stemninger skifter i brøkdeler av sekund.

'Spådommer' fra Kryon bunner i hva som har de sterkeste potensialene av å være i synkronitet med bevisstheten på Jorda. Bevisstheten utvikler seg daglig, så sjøl om tidsperspektivet i temaet som drøftes har lang-tids-perspektiv, så skjer bevissthetsendringer, sier han. Det endrer seg radikalt siden det har med menneskelig refleksjon å gjøre. Så det det informeres om i dag kan endres i morgen, men som sagt, de sterkeste potensialene er primære. Båten kan snu raskt, mens det fortsatt tar lang tid å komme til bestemmelses-stedet.

Han er innom mange emner her, men han har forlengst klar både lyttere og lesere og de som sitter i rommet; Du kan være glad du kom! Kjenn energien i rommet som beveger seg rundt og legger til rette for en vakker melding. Kryon ærer deg for den vanskeligste oppgaven til nå, som er unnagjort. Du hadde et valg da du kom til Jorda. Vi så på deg og sa: "Se." Armageddon tårnet seg opp. Det var ikke noe som ga grunn til å tro at du skulle kunne sitte i en stol her, i 2011, og være trygg. Deres forfedre hadde kriget på alle kontinenter og hatet mellom menneskene var stort. Det var ikke noe som tydet på at det en dag skulle bli bedre. Likevel - du kom til Jorda fordi det var potensiale for det som nå har skjedd.

Fra 1987 endret kursen og bevisstheten ble bokstavelig talt dreid over i nytt spor - det forandret alt. Allerede før dette skjedde, var det som en underliggende visshet om at en endring var i vente. Dette gjelder ikke alle i rommet, men Kryon snakker til noen som lytter og andre som kommer til å lese hans melding senere. Han snakker til gamle, modige sjeler, sier han. For ideen om en konfrontasjon, et Armageddon, var en kjernefysisk krig som du visste om når du kom hit. Kryon har snakket om dette mange ganger. Sovjetunionen falt sammen av seg sjøl, og deretter fulgte mye som du ikke forventet.

Kryon: Mange har snakket om endringer hva angår Gaia, og vi må snakke om noen konspirasjoner i den sammenheng. Det blir snakket og kanalisert at Jorda vil avslutte sin rotasjon i tre dager for så å starte opp igjen. Og noen snakker om at Jorda vil snu, at sør blir nord og nord blir sør. Atter andre sier at før dette skjer, kommer det skip fra Rommet som vil hente menneskene. Beklager - ikke alle av dere, men noen, sier han. Kryon vil diskutere realitetene i dette nå - rydde opp en gang for alle. Det er på tide med åndelig ansvarlighet, sier han til oss mennesker. Hver enkelt kan tro det de vil, men Kryon snakker om virkeligheten.

Kortfattet gjengitt: Det er intelligent design (velvillig design) som gjør at alt eksisterer, hva angår både planeten Jorda og andre planeter. Det er liv over alt. Én planet med frie valg i hvert Univers. Den neste store oppdagelsen på Jorda vil bli når kvante-energien er i stand til å handle på egen hånd (NB! Jeg gleder meg allerede!) DNA er en kvantekraft! Det er et kvantefelt rundt DNA! Dette feltet er fylt med informasjon. Det mønstrer seg i en sinus-bølge. Kvantefeltet er fylt med potensialer framfor absolutter! 90 prosent av DNA er kvante - (og hvilken informasjon ligger ikke her?) Bare 3,5 prosent av DNA er lineær. Det er både esoterisk og tidløs informasjon i kvantefeltet rundt DNA. Her ligger ALT vi hver for oss Er.

Les de nyeste meldingene fra Kryon, her: http://www.kryon.com/k_25.html

Ingen kommentarer: