fredag 29. juli 2011

Lev som galaktisk vesen!

Den som vil nå, kan leve som et fullt integrert galaktisk / åndelig vesen i menneskekropp. For de resterende dagene av den niende bølgen vil vi bli 'nye' i ulike faser. Det er mange som bare fortsetter i den gamle trenden, kanskje tør de ikke eller kanskje velger de av andre årtsaker å fortsette som 3d. Den fysiske kroppen er svært viktig - fordi den er kontaktpunktet mellom det fysiske og det eteriske. Tenk derfor alltid på å holde deg jordet.

Bevisstheten stiger, sier vi, men det kan like gjerne være det motsatte den gjør. Kanskje den går stadig dypere inn i Kroppen og Jorda, for at vi skal jorde oss og ikke velge å forlate den igjen (som vi har valgt så mange ganger før!) Velger vi å gå dypere inn i kroppen (via bevisstheten), så velger vi også sterkere jording - det henger sammen. Tenk at du går i en indre trappe - stadig lenger nedover i kroppen - uendelig.

Det må resultere i at vi må få en fastere følelse på den ene siden, og på den andre, at vi blir mer 'gjennomsiktig' for hverandre. Det er ikke noe som stemmer med gamle maler lenger - alt er opp ned. Vi blir fastere fordi vi føler det slik når forståelsen for kroppen blir større, og samtidig blir vi mer gjennomsiktig fordi vi forstår mer og leser andres tanker like lett som egne. Hemmelighetenes tid er forbi.

At vi har intelligente celler i kroppen, gir også helt andre perspektiver enn vi hadde i den gamle tankegangen. Når det gjelder energi så er den intelligent i utgangspunktet, og da spiller det mindre rolle hvilken form og formål energien har. Dette betyr at vi kan utvide kommunikasjonen med oss sjøl, vår kropp og enkelt-deler. Med andre ord - vi forteller kroppen at den er frisk, den er sterk, den greier alt og gjør alt vi vil. Og sammen er vi mestere!

Det samme gjelder alt vi tidligere har tatt for 'død' materie, det kan vi komme på talefot med om vi vil. Alt vi er omgitt av er energi-basert og dermed er det også bevissthet og kommunikasjonsevne i det. Det automatiske (sovende) livet blir på denne måten bevisstgjort og dermed ansvarliggjort. Automatikken forsvinner. Nå må vi holde styr på hva som er hensikten med det vi gjør, for på den måten å bevisstgjøre oss sjøl. Det dreier seg om utstrakt kommunikasjon.

Symptomene fortsetter på alle nivåer - jeg nevner i fleng; svimmelhet, ustøhet, bihuler, tåkesyn, manglende evne til å fokusere, sviende/rennende øyne, trykk i hodet, øyner, smerter i ørene, hodepine/migrene. Også i hjernen foregår det store omveltninger i og med at bevisstheten ekspanderer til andre nivåer.

Les mer om dette her:
ThinkWithYourHeart.net

Ingen kommentarer: