lørdag 31. mai 2014

TIDSREISE 102: NAVIGERE TIDSLINJER - Av Celia Fenn

Livet på Tidsskipet Jorden har vært usedvanlig spent og intenst de siste par ukene.  Overraskende nok har Solaktiviteten vært relativt lav, slik at man trygt kan si at denne intensiteten kommer fra en annen kilde. Denne kilden er vårt nye forhold til Tid og vårt arbeid som "besetning" på Tidsskipet Jorden. I de siste par ukene har Tiden blitt en viktig kilde til konflikt i egenskap av at Jordens Kollektive Bevissthet bestemmer seg for enten om den vil "utvikle seg i revers" tilbake i tid gjennom Tidslinjemanipulasjon, eller hvorvidt vi vil bevege oss fremover og inn i en Høyere Spiral av Bevisst Utvikling som avstemmer oss med den Guddommelige Planen og den Guddommelige Kreative Intelligensen. 
Når vi er oppsteget i Femtedimensjonal Bevissthet, er det blitt viktig at vi også forstår den Fjerde Tidsdimensjonen, og den måten vi manifesterer og skaper på den Nye Jordens Gitre. De som er mestere av denne ferdigheten er kjent som Tidslinje Ingeniører. Disse mestrene er klar over at tiden ikke er lineær og ensrettet. De vet at tiden er flytende og at den beveger seg i mange retninger, inkludert fremover og bakover. En person som forstår Virkelighetens Kvantenatur, kan da manipulere Tid og Skapelse til å tjene deres egne formål om de så ønsker. En Bevisst Skaper som tjener Lyset, vil arbeide med strømmen av Guddommelig Intelligens og de oppadgående strømmene av Bevissthet og Manifestasjon. Dette er en enkel prosess som bringer Glede og Letthet, når du bare finner Strømmen av Guddommelig Lys eller Diamantlys, og tillater deg å være en del av denne strømmen.
Men på dette punktet i vår nåværende virkelighet, er det mange som søker å arbeide imot den Guddommelige Strømmen, og for sine egne interesser, og de bruker sine ferdigheter til å forsøke å hindre Tidsskipet Jorden i å bevege seg fremover, og forsøker faktisk å reversere tiden bakover slik at Fremtiden faktisk blir Fortiden, og vi holdes i en bane hvor vi simpelthen må gjenoppleve fortiden om og om igjen. Dette krever ingen Tidsmaskin, vi er allerede i en Tidsmaskin. Alt som kreves er kontroll over bevisstheten og evnen til å spinne en Tidslinje eller fortelling i massebevisstheten.
Dere har i det siste kanskje lagt merke til at det i massemediene har vært mange henvisninger til at den " Kalde Krigen" mellom Russland og USA og Europa dukker opp igjen, i egenskap av at media forsøker å styre vår bevissthet tilbake til 1970-årene og å tilskynde oss til å plukke opp fortellinger og følelser som var en del av fortiden. Så er det også "gjennoppdukkingen" av "fascismen", idet vi blir styrt tilbake til 2. Verdenskrig og følelsene og emosjonene i den perioden, ofte uten noen virkelig historisk forståelse, bare simpelthen retorikk (veltalenhet) og følelser. Det er slik reversering av utvikling oppnås. En "uferdig" Tidslinje kan bli reaktivert med nye emosjoner og følelser, og den Kollektive Bevisstheten kan bli omdirigert bort ifra en fremadgående og oppadgående tidsflyt, og inn i en bakovergående og sirkulær tidsflyt.
Denne typen reversert utvikling av Tiden tjener formålene til dem som ikke ønsker å bevege seg fremover, og som ikke ser noen virkelig fremtid for dem selv og deres måte å leve på i en verden som ikke er dominert av frykt, konflikt og mangel. Så de omdirigerer oppmerksomhet tilbake i tid til steder hvor slik frykt og konflikt og mangel var mest tydelig. Så, i affekt, leder media oss tilbake inn i fortidens frykt, engstelse og konflikt, selv om det for det meste er illusjon.
Dette resulterer i økningen av intens indre engstelse og stress i det Kollektive, i dem som er uvitende om at de faktisk blir manipulert. De som ikke er våknet opp forestiller seg at Tiden er lineær og har ingen virkelig oppfatning av hvordan Tidslinjer eller Tidsspiraler kan bli manipulert for å skape kontroll over massebevisstheten og styre hendelser dit hvor "Ingeniører" ønsker at de skal bli styrt.
Så, i denne tiden, har mange mennesker også å gjøre med følelser som stiger opp som vedrører fortiden og frykt som tilhører fortiden. Dette har også den virkning at det bringer opp emosjoner og følelser fra den personlige tidligere historien igjen, siden reversert Tidslinje utvikling også har den virkning at den omdirigerer ditt personlige liv tilbake til fortiden, slik at du vil gjenopprette forbindelsen med tidligere frykt og engstelse og traumer som relaterer til frykt og mangel.
Så, du føler deg kanskje som om du går rundt i ring, fordi du kanskje har gjort det!
Tidslinjebrudd og de Fysiske, Emosjonelle og Mentale Virkningene
Jeg har nylig arbeidet med Erkeengel Michael med hensyn til informasjonen om hvordan Tiden er en viktig del av Skapelsen og om å være en Bevisst Skaper. Mer nylig har Sirius Mestrene gitt seg mer til kjenne, med anmodning om at jeg hjelper folk til å forstå forholdet mellom Tid og Skapelse på Jorden klarere. De ber oss innstendig om å forstå at i den Femte Bevissthetsdimensjonen, er Tiden en integrert del av alt som vi skaper. Vi kan ikke lenger tillate oss å være naive angående dette, men vi må være klar over hvordan vår bevissthet og vår kreativitet kan styres av andre hvis vi tillater oss å bli en del av en reversert utviklingsfortelling som vil hindre oss i å bevege oss fremover, og som vil lede oss tilbake inn i fortiden og gjenskapingen av tidligere opplevelser.
For øyeblikket er vi i en situasjon hvor vår Tidslinje er i prosessen med å bli brutt og splintret. Mange av oss er fremdeles fokusert på oppstigningsspiralen av utvikling og skapelse, mens andre nå begynner å fokusere bakover mot den manipulerte tidslinjen. Dette betyr at med hensyn til tidsskapelse, er det forvirring og stress og spenninger siden de to fortellingene, fremover og bakover, trekker mot hverandre.
I Kvantevirkeligheten viser dette seg som to spiraler av Lysenergi som "konkurrerer" om den samme plassen. Forestill deg uroen og kaoset når disse to spiralene støter sammen og kolliderer. Det skaper uro og kaos på alle nivåer. Men disse spiralene involverer også Elementalenergiene, for vi skaper ikke alene på Jorden, Elementalene er også en del av prosessen.
Så vi har gått inn i en periode med uro, hvor til og med Elementalenergiene blir fanget opp i dette kaotiske sammenstøtet av Tidsspiraler, mens vi avgjør hvorvidt vi skal bevege oss fremover og oppover eller bakover og rundt og rundt. Det er av denne grunn vi ser så mye kaos og ubalanse i Naturen, så vel som i våre egne liv i denne tiden.
Den mest åpenbare effekten på vår fysiske kropp av Tidslinjebrudd er utmattelse, når du blir trukket mellom de to "retningene" av tidsskapelse. Dette tapper deg for energi og skaper også engstelse og depresjon. Du kan oppleve søvnvansker, siden kroppen din kan føles anspent og stresset. Du kan selvfølelig føle deg blokkert og som om du ikke er i stand til å bevege deg fremover, for i realiteten er det dette som skjer. På det personlige planet, har du kanskje å gjøre med gammel frykt og engstelse som synes å komme tilbake igjen.
Og selvfølgelig, for dem som er yngre og ikke husker den Kalde Krigen eller den Andre Verdenskrig og dens ettervirkninger, vil det være forvirring fordi de egentlig ikke vil forstå hva som skjer med energiene "der ute".
Så, selvfølgelig, å bli klar over hva Tidslinje Ingeniørarbeid innebærer og hvordan det føles, er det første skrittet for å ta tilbake kraften din og bevisst skape i henhold til Strømmen av Guddommelig Kreativ Intelligens.
Å Bevege Seg Raskere og Raskere Oppad Inn i Lyset: Å Skape i Retning Fremover på Den Nye Jorden
Den "naturlige" tidsflyten er oppover, med Lys og energi som beveger seg i spiralform oppover mot det Guddommelige Lyset. Lyskodene som inneholder impulsene og informasjonen som vil holde oss direkte tilkoplet som Med-Skapere med det Guddommelige får hele tiden impulser fra det Guddommelige Kosmiske Hjertet og via Det Galaktiske Sentrum til vår Sol.  Disse Lyskodene blir så gitt som impulser til oss og tillater vår Høyere Bevissthet å avstemme vår Kropp og Lyskropp med den konstante oppadgående Strømmen av Guddommelig Lys og Utvikling.
Denne oppadgående bevegelsen kan bli brutt av en "nedadgående" bevegelse, som tar oss i den motsatte retningen og bort fra Guddommelig Lys og Utvikling. Og, i dette tilfellet, kan vi bli holdt på et bestemt nivå som betyr at vi bare vil gå rundt og rundt i spiral på det samme nivået, og verken beveger oss fremover eller bakover, men blir holdt i en slags utsettelse på det samme punktet i tiden, bare gjenskaper det om og om igjen.
Jeg er sikker på at dette ikke er noe som noen av oss ønsker for våre liv eller vår Jord. Vi ønsker å fortsette å flyte med den Guddommelige Kreative Intelligensen og å bevege oss oppad mot Lyset av Medfølelse og Guddommelig Kjærlighet. For å gjøre dette må vi sørge for at vi holder oss avstemt med og svinger med denne Guddommelige Strømmen. Vi må holde vår Intensjon og vår Skapelse fokusert på den Nye Jorden og Skapelsen av den Nye Jorden.
Den Nye Jorden er uttrykket for Guddommelig Vilje for Jorden. Den er en Skapelse av Lys og Medfølelse hvor alle Vesener lever sammen i Kjærlighet og Harmoni. Den er en Skapelse hvor Menneskeheten og Naturen lever sammen i Harmoni og Kjærlighet. Den eksisterer i Fremtiden og blir skapt i det Nåværende Øyeblikket av oss som Lyskriger- og Lysarbeider Teamene.
For å kunne Manifestere denne Fremtiden må vi holde vår Intensjon og vårt fokus på denne skapelsesretningen. Vi må også vokte våre tanker og våre følelser og våre handlinger. Vi må sørge for at vi lever i det nåværende øyeblikket (i nuet), og at vi ikke reverserer i utvikling og går inn i en eller annen tidligere energi som kan manipuleres til krig og konflikt.
Erkeengel Michael snakker ofte om den "Nye Sjamanismen" eller det 21. Århundres Sjamanisme. Det er her Lysarbeidere blir klar over behovet for en tettere forbindelse med Jorden, med Naturen og med Elementene. Når du manifesterer og skaper i harmoni med Naturen, vil du ikke bli trukket inn i og over på Tidslinjer som er skapt og dominert av dem som bare søker å bruke og kontrollere naturen for deres egen økonomiske vinnings skyld. Elementalene og Naturåndene står klare og venter på å hjelpe oss med å skape en verden av Overflod og Velstand akkurat nå. Det er opp til oss å begynne å lytte og å arbeide sammen med dem, uansett hvor vi er på dette tidspunkt, og når vi skaper Tid i harmoni med Guddommelig Vilje.
Når man snakker med folk, og til og med med Lysarbeidere, ser det største problemet ofte ut til å være fortvilelse og apati. "Hvordan kan jeg virkelig gjøre en forskjell?". Vel, vi må virkelig begynne å sette i gang våre egne Tidsspiraler som manifesterer et nærmere forhold til naturen og en dypere bevissthet om hvordan våre liv blomstrer og trives når vi inkluderer naturen i ligningen.
Erkeengel Michael ber deg innstendig om å meditere på dette emnet og begynne å føle og se hvordan du kan gjøre ditt eget liv til en del av den oppadgående spiralen av Guddommelig Lys, uansett hvor du bor. Husk at som en Bevisst Skaper trenger du ikke å bli trukket inn i og viklet sammen med tidslinjen som er skapt av "Ingeniørene" som ønsker å holde deg i det samme rommet. Du kan bevege deg fremover inn i en veldig annerledes skapelse og begynne å oppleve den Nye Jorden. Husk at Indigo- og Krystallbarna, og de Nye Diamant Krystallbarna, er Mestere i Tidsreising, og de er her for å hjelpe oss med å bryte gjennom den reverserte utviklingen og igjen avstemme oss med den Guddommelige Strømmen av Lys.
Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: