lørdag 17. mai 2014

SaLuSa 16 mai, 2014

Bevissthetsnivåene deres øker kontinuerlig og vi kan allerede se fordelaktige forandringer finne sted, og slik vil det fortsette helt til dere blir løftet opp i de nivåene som signaliserer at en høyere dimensjon er i ferd med å ankomme. På det stadium dere nå er, finnes det ingen vei tilbake til det gamle, selv om det finnes noen som er nølende med å gi slipp på det. Alle sjeler vil imidlertid få alle mulige sjanser til å løfte og de som ikke er rede til dette vil fortsette sin evolusjon på et nivå som passer for dem. Samtidig er det slik at de av dere som er bevisst forandringene og tar dem inn i dere selv, samtidig hjelper til med å forankre dem på Jorden. Vi vil sørge for at det ikke vil skje noen innblanding i eller forpurring av deres fremskritt og vi gjør alt vi kan for å sikre at dere er beskyttet mot dem som kunne tenkes å stikke kjepper i hjulene for dere. Forutsatt at dere går videre med en positive innstilling er det ingen som vil være i stand til å hindre dere i å heve vibrasjonene deres på vellykket vis.


Bekymre dere ikke unødig for dem som synes å slite ettersom alle mottar hjelp og vil, når det rette øyeblikk kommer, gjøre et kvantesprang fremover. At ting skjer på det rette tidspunkt er essensielt for vellykkete fremskritt ettersom det ikke vil hjelpe dere å få en mengde med kunnskap som sjelen ennå ikke er i stand til å forstå. Alt kommer når tiden er inne og leksjoner må læres før man kan ta steget inn på neste trinn. Det er mange sjeler som holder på å rydde opp i sitt karma og som gjennom det de opplever lærer å løfte sine vibrasjoner. Dette kan skje simpelthen ved at man har gode intensjoner og at man bryr seg om sine medmennesker. I mye av det dere gjør er det intensjonen bakom handlingen som er så viktig og det er til ytterligere hjelp at dere betrakter andre sjeler som deres brødre og søstre. Hjelp andre når dere kan og ofte kan et ord eller to være svært oppløftende, eller dersom situasjonen inviterer til det kan en godhjertet handling være enda mer oppløftende. Gjør deres beste for å ikke ta all verdens problemer på deres skuldre ettersom hver eneste sjel har noe å tilby og gjør simpelthen det som dere intuitivt vet at dere kan greie. Husk også at vi er med dere og vil gjøre vårt beste for å veilede intensjonene deres på en måte som er mest fordelaktig for alle involverte. 

Tiden flyr som alltid forbi stadig fortere og det er så mye som skjer som dere ikke er klar over, fordi så mye blir holdt hemmelig. Dette gjelder for dem som arbeider for Lyset så vel som dem som arbeider for mørket, men vi følger naturligvis med på utviklingen på begge sider. Det betyr at vi kan forutse ting som har til hensikt å forstyrre eller forpurre planene til dem som arbeider for fred på Jorden. Der hvor det er mulig veileder vi dem som er av Lyset slik at arbeidet deres kan skride frem med få eller ingen hindringer. Dette betyr at Lyset har et overtak i forhold til de mørke Sjelenes aktiviteter, og at deres suksess er sikret. Av og til kan det synes som om en del hendelser indikerer det motsatte, men husk på at dere befinner dere i ustabile tider, og at det er så mye karma som blir renset ut slik at dere kan gå med full fart inn i de høyere nivåene.

 Når det gjelder de enkelte av dere personlig, kan det godt være at dere allerede har ryddet opp i deres gamle karma. Hvis så er, vil dere finne at livet deres vil forløpe mye smidigere og uten problemer, ettersom dere tiltrekker dere de høyere vibrasjonene. Deres fredfulle og positive tilnærmingsmåte til livet vil også hjelpe andre å løfte sine vibrasjoner, og kollektivt vil dere løfte dere selv opp etter hvert som dere legger de gamle vibrasjonene bak dere. Store forandringer har enda til gode å skje når det gjelder deres nasjonale ledelse, men til slutt vil de som nekter å gi opp sin maktposisjon bli tvunget til å tre ned. Mange sjeler av Lyset venter på anledningen til å tre frem og lede dere videre på veien mot frihet fra de mørke Sjelenes søkelys. Dette tidspunktet nærmer seg raskt og det vil bli mye jubel og feiringer når det skjer. Dere har arbeidet hardt for å oppnå denne suksessen og dere fortjener til fulle den belønning dere vil motta.

 Vi overvåker til enhver tid de mørke Sjelene nøye og de har ikke noe sted de kan gjemme seg som vi ikke kan trenge inn i. Vi holder også kontroll på deres aktiviteter utenfor planeten og er fullstendig klar over deres nærvær på Mars og deres skjulte, underjordiske baser der. Dere kan være helt trygge på at vi ikke vil tillate at basene deres der sikter på Jorden eller at de får bruke noe som helst våpen mot dere. Som vi tidligere har fortalt dere er ikke lenger krig aktuelt, eller noe som helst forsøk på å ødelegge deres beskyttelse mot angrep. Krig og alt som har sammenheng med krig vil tilslutt bli avleggs og de tilhørende teknologiene vil bli tatt i bruk i fredens tjeneste. De pengene som da spares, samt fredelig bruk av disse ressursene, vil sikre en høyere levestandard og mye større samarbeid mellom ulike land. Folk har alltid vært åpne for fredelige relasjoner med andre nasjoner og når alle kan reise fritt vil dette bli multinasjonalt. De ulike landene vil ha mye å tilby hverandre og fremskritt vil jevnt og trutt spre seg over hele verden. Etter hvert som levestandarden øker vil alle dele av sin velstand for å bringe alle folk sammen.

Alle deres erfaringer vil med tiden bli delt med andre voksende sivilisasjoner for å øke farten på evolusjonen deres.  På de høyere nivåer er det helt normalt at de med mer erfaring eller kunnskap hjelper dem som følger i deres fotspor. Dere er tross alt Ett på sjelsnivå og vil komme hverandre nærmere etter hvert som dere øker deres vibrasjonsnivåer. På Jorden har de mørke “markedsført” og fremelsket idéen om individuell evolusjon og atskilthet, helt til det punkt at de kunne få dere til å fly i synet på hverandre, hvilket har resultert i nærmest en evig krigstilstand. Dette er imidlertid i ferd med å forandre seg fordi folk bryr seg mer om hverandre og er i ferd med å bli «sin brors vokter». Dere vil så visst ha mer enn nok å gjøre med å bringe Moder Jord tilbake til sin jomfruelig rene tilstand igjen, men med vår hjelp vil det skje mye raskere enn det ellers ville gjort.

 Kjære Sjeler, dere gjør det faktisk meget bra med å løfte dere over de lavere vibrasjonene, selv om dette er en av de vanskeligste oppgave for dere. Mange sjeler sjangler og strever fortsatt i dem og synes å ikke være i stand til å løfte seg opp. Imidlertid har mange sjeler både på og utenfor Jorden viet seg til å hjelpe dem og til slutt vil alle sjeler respondere på hjelpen som blir gitt dem. Hver eneste gang dere er i stand til å fremvise kjærlighet og medfølelse for dem som sitter fast i de lavere vibrasjonene hjelper dere dem mye mer enn der kan fatte. Vi oppmuntrer dere til å hjelpe alle sjeler som trenger assistanse like mye.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og hilser dere hver gang med stor kjærlighet fra dem som arbeider på disse nivåene for å hjelpe dere i deres evolusjon. Dette er grunnen til at vi understreker hvor mye hjelp vi gir for å sikre at deres med suksess griper muligheten til å stige opp.  Dette er naturligvis deres sjanse til å gjøre dette ettersom Sol-Syklusen nå avsluttes og dere vil være tjent med å gjøre alt dere kan for å gripe den. Dere vil intuitivt vite om dere har forberedte dere tilstrekkelig til det.   

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
 Oversetter: Leif  

Ingen kommentarer: