lørdag 31. mai 2014

DET NYESTE BUDSKAPET FRA ERKEENGEL MICHAEL / RONNA HERMAN - "FÅ TILGANG TIL JORDENS FRØATOM RECORD-KEEPER KRYSTALLER" - Overført Gjennom Ronna Herman, LM-06-2014

 (En Record-Keeper Krystall kalles også en datakrystall. En Record-Keeper Krystall er som oftest en enkeltterminert krystall, som på en eller flere av flatene i terminasjonen (spissen) har påtrykt (slik kan det i alle fall se ut) små, likesidede trekanter. Ser man direkte inn i disse trekantene, kan de være meget vanskelige å få øye på. Krystallen skal vendes så lyset faller inn på terminasjonen på en bestemt måte før man kan se de fine, små trekantene. Det sies om Record-Keeper Krystallen at den inneholder enorme mengder av eldgammel, opplagret visdom, selve nøkkelen til krystallenes hemmeligheter. Denne visdommen ble programmert inn i record-keeper krystallene og scepter-krystallene av beboerne i Atlantis og Lemuria, som gjerne ville gjemme den visdommen de hadde oppnådd, innen Atlantis gikk under. Ved å meditere med en record-keeper krystall skulle det kunne la seg gjøre å hente frem den innprogrammerte visdommen og bruke den. Man kan for eksempel legge krystallen med flaten mot pannesenteret, slappe av i kropp og sinn og innstille bevisstheten på å motta. Vær åpen og aksepterende overfor det som kommer. Alle krystaller kan inneholde de små trekantene, som symboliserer balansen mellom våre tanker, følelser og kropp. Nøkkelord: Gammel visdom – balanse. Kilde: Krystallernes Forunderlige Verden – Sten for Sten av Lone Hertz)
 Høyt Elskede Mestere, med ditt indre øye, uansett hvordan du oppfatter det, forestill deg at du betrakter Jorden fra et mektig Lysskip, og sammen vil vi, Englekreftene og de uttallige universelle Lysvesenene som representerer vår Fader/Morder Gud, frembringe de energetiske vibrasjonsmønstrene for den vidunderlige Guddommelige planen som forberedelse til menneskehetens beboelse på Jorden. Under de intrikate, komplekse forberedelsesstadiene, ble mektige sansende krystaller implantert dypt inne i Jorden på strategiske steder rundt omkring på planeten. En del av hver enkelt enorme krystall steg opp fra Jordens overflate som en vaktpost som utstrålte energi og informasjon ut i kosmos, så vel som å fungere som en mottaker av Guddommelig Lys, Visdom og Kraft fra vår Fader/Moder Gud. Gjennom de mange evigheter av tid, etter hvert som Jordendringer fant sted hvorved fjellkjeder steg opp mot himmelen, sank landmasser under vann og kontinenter forskjøv seg og endret form, ble de fleste av disse mektige krystallene knust og nedgravd dypt i Jorden og i farvannene. Mange forble imidlertid intakte dypt nede i farvannene, i store huler, og mange flere ligger nær overflaten på land, bare skjult av et tynt dekke av jord eller vegetasjon, og venter på at du skal oppdage dem og frembringe deres kraftfulle gaver og eldgamle minner. De er Jordens Frøatom Record-Keepers, og du holder nøkkelen som vil gi deg tilgang til visdommen og manifestasjonskraften som ligger i dvale inni dem. 

Hvis du virkelig kunne se gittersystemet, livsveven eller hvordan alle ting er forbundet, ville du få en bedre forståelse av begrepet Enhet. Det er ikke bare Jorden som har et intrikat gittersystem. Dere har strømmer av Lys som stråler ut fra dere og til dere, fra den ene til den andre, frem og tilbake mellom hver eneste person på Jorden. Noen er sterkere, noen er svakere, men dere er likevel i virkeligheten forbundet med alt og alle på deres planet og til og med innenfor dette Underuniverselle uttrykket. Dette er kanskje ufattelig og vanskelig for deg å tro, men det er sant. Når vi sier at dere alle er ett, hva betyr egentlig dette og hvordan skjer det? Det er fordi disse strømmene av Lys finnes, som gjennomtrenger og filtreres gjennom alle, rundt og gjennom hele Jorden. Ja, de fleste av disse Lysstrømmene er svært svake, men flere og flere av disse Lysstrømmene vokser seg sterkere og setter i gang en vibrasjon av gjenkjennelse. Det er et ekko innenfra som sier, “Ja, jeg husker deg. Ja, jeg vet hvem du er, og jeg vet at vi har vært sammen før. Jeg vet ikke hvor, men jeg føler og gjenkjenner dine vibrasjoner og din energisignatur. Du berører min Sjel og får mine Hjertestrenger til å synge. Din kjærlige Essens forsikrer meg om at jeg ikke lenger er alene. Velkommen inn i mitt Hjerte. Jeg ber deg om å dele min reise og jeg ber deg om å tillate meg å være en del av din reise også”.
 

Hver og en av dere bærer i Essensen av deres Sjel, deres DNA og deres personlige Gudeselv, slike vidunderlige gaver, slik magisk energi og en umåtelig minnebank av universell informasjon og historie. Alle disse historiene som nå blir fortalt og de eldgamle minnene som man får tilgang til, forstår du ikke at du var der? Kanskje det ikke alltid var deg spesielt i fysisk form, men til tider var det et nært medlem av din Sjelefamilie. Du trenger ikke og selv oppleve alt som har skjedd under denne mektige reisen gjennom hele Universet og på Jorden for å være en del av det eller å ha det i din minnebank, for du har en livslinje, en Sjeleminne forbindelse med din nærmeste Sjelefamilie, som skaper en forbindelse hvorved de vil få informasjonen og visdommen fra dine opplevelser og erfaringer, og deres erfaringer blir sådd i ditt minnebanklager også.
Mange av dere er i en overgangsfase, hvorved dere føler dere frakoplet og alene mens dere strever etter å tilpasse dere til det neste nivået av kosmiske vibrasjonsmønstre.  Menneskeheten kommer gradvis til syne fra den innskrenkende illusjonen i de lavere astralplanene etter hvert som de ekspansive, tiltagende frekvensene til den høyere fjerdedimensjon gjennomtrenger Jorden og alle dens innbyggere på et eller annet nivå. Vit at din søyle av Guds—Lys utvider seg og blir sterkere, slik at mer og mer Guddommelig Livseliksir kan strømme inn i og gjennom deg, mens den metter og gjennomsyrer din kropp og stråler ned i Jordens Sjeleessens. Denne opphøyde energien er avgjørende for deres vertsplanet, ettersom dette Mektige Vesenet kjemper for å vende tilbake til balanse og indre harmoni, så vel som å forminske intensiteten i kataklysmene (naturkatastrofer osv.) på dens overflate. De høyere frekvens vibrasjonsmønstrene er spesielt viktige i prosessen med å rense og bringe tilbake aurafeltet som omgir deres planet, til dets opprinnelige blåkopi av fullkommenhet. Etter hvert som dere renser deres fire lavere legemssystemer, slik at dere konsekvent kan øke mengden med Adamantine Partikler av Lys, som dere kan magnetisere til dere og la stråle ut fra dere, er det en plikt og en Guddommelig gave å kunne være i stand til å hjelpe deres høyt elskede planet til å utvikle seg også.
Etter hvert som den Høyeste Skaper øker strømmen av Livseliksiren gjennom hele Omniverset, innvirker det på hele Skapelsen. Du kan ikke gjemme deg fra det. Du kan ikke fornekte det. Din livslinje til din Kilde vokser seg sterkere og mer uimotståelig hele tiden. Magnetiseringsfaktoren vokser seg sterkere, og du magnetiserer til deg det som du har hevdet som din virkelighet i større og større målestokk. Hvis du tror at du må leve i fattigdom og kaos, vil disse tankeformene bli forsterket og forøkt i ditt liv. Hvis du har akseptert den sannhet at du er berettiget til et liv i skjønnhet, glede og velstand, vil denne virkeligheten folde seg ut foran deg (hvis du følger slaget til bunns og tar de riktige skrittene som er beskrevet i våre tidligere budskap).
Tilbakekomsten til harmoni og balanse begynner inne i hver av dere. Enhetsbevissthet kan begynne med deg, her og nå, i dette øyeblikk. Først er det i stor grad viktig at du i din bevissthet erkjenner og frembringer alle disse ubalanserte fragmentene som du har skapt under dine mange levertiders opplevelser og erfaringer – de tingene som har skapt et følelsesmessig og mentalt fengsel rundt deg i ditt aurafelt. Deretter må du bli oppmerksom på disse fragmentene og hvordan de innvirker på din virkelighet, og gjennom din bevisste intensjon må du skape et ønske om å endre deg og om å fylle disse fragmentene med forvandlende Kjærlighet/Lys energi. Vi er alltid klare og villige til å hjelpe deg i dine positive bestrebelser, men du må be om det og gi oss tillatelse, slik at vi kan styrke og forsterke din beslutning, og slik at vi kan gi deg den nødvendige kunnskapen sammen med den raskeste og beste måten å oppnå din transformasjon med letthet og nåde. 
I fortiden har du mange ganger forsøkt å undertrykke eller få makt over dine avhengigheter, dine negative vaner og tankemønstre. Du har gjort motstand mot dem, hatet dem og stadig tenkt på dem, og derved styrket og forsterket deres kontroll over dine følelser, ditt sinn og din livskvalitet. Husk at vi mange ganger har sagt, for det er en universell sannhet, hvor enn og hva enn du fokuserer din oppmerksomhet på, gir du energi til og forsterker, enten positivt eller negativt. Du må frigjøre fragmentene du har skapt ved å elske dem og anerkjenne at de har tjent deg godt, og ved å sende ut en lidenskapelig tanke om at nå er det på tide for dem å bli gjenforent, og til enda en gang å bli en del av deg i ditt Hjertes solar kraftsenter, for å bli fylt med Lys og for å bli en bemyndiget fasett av din Gudsbevissthet.
Vit at alt, på et eller annet nivå, søker den Lyssøkende balansen og harmonien – søker å vende tilbake til det som det var i begynnelsen. Hver fase av ny bevissthet eller utvidet bevissthet har sine spesielle mirakler og goder som skal smakes og nytes. Hver gang du frigir noen gamle selvbegrensende, smertefulle tankeformer, vaner eller disharmoniske energier i det indre, blir du forvandlet, og du fjerner en liten (eller stor) del av din forkledning, noe som tillater deg å integrere enda en fasett av ditt vidunderlige Gudeselv. Ved å gjøre dette, skaper du gradvis et nytt bemyndiget deg. En ny virkelighet åpner seg for deg, hvorved du får tilgang til mange nye konsepter, så vel som nye talenter, og din følsomhet for Åndens utsøkte nyanser, utfolder seg på mirakuløst vis rundt deg.
Dere lærer så mye, så raskt. Det er ofte så bevissthetsutvidende at dere ikke vet hva dere skal tro, og dere tror at dere ikke kan ta inn eller integrere mer ny informasjon, men vi sier dere at dette bare er begynnelsen. Dere blir åndelige/menneskelige voksne, mens dere derimot i fortiden har fungert som menneskelige barn i en innskrenkende tredje- / fjerdedimensjonal virkelighet, og følte det som om dere var frakoplet og løsrevet fra Gud og kontrollert av skjebnens og naturens luner og innfall. Som Egen—Mestere og åndelige voksne, lærer dere at dere er borgere av Universet, dere er Stjernefrø, Lyskrigere og den Nye Tidsalders fortropp. Dere har svevd gjennom hele dette Universet og andre Universer også.
Dere har hørt at i svært lang tid var det en karantene rundt Jorden, dette solsystemet og til og med deres galakse, som nå er blitt oppløst slik at dere kan motta galaktisk, universell og Omniversal informasjon. Vi forteller dere nå at det også var et filter plassert rundt dette Universet. Dette Universet, hvori vi alle spiller en viktig rolle, er et av de nyeste Universene som ble skapt av den Høyeste Skapers Essens, og er derfor et Univers som er beliggende ved Skapelsens fjerneste utkant. Vi har også vært begrenset i vår kunnskap om Omniversets måte å arbeide på, så vel som mengden med høyere frekvens vibrasjonsenergi som vi har hatt tilgang til. Du forstår, de første Universene som ble skapt var de aller mektigste og de som var nærmest til fullkommenhet, for de omga den Høyeste Skapers Store Sentrale Sol og inneholdt Skapelsens rene Essens. Etter hvert som flere og flere Universer, galakser og stjernesystemer ble skapt, stadig utvidet seg og dyttet Skapelsen lenger og lenger ut og inn i det Store Tomrommet (og lenger bort fra den Høyeste Skaper), betydde hver refraksjon inn i tetthet at hver nye skapelse hadde mindre av fullkommenheten til Alt Som Er. Du må forstå at vi ALLE i høy grad er nedstegede energetiske fragmenter, men fremdeles en integrert fasett av den Høyeste Skapers herlighet. Og hvis vi ble sendt ut med befalingen om å skape i Skaperens navn, for det var Skaperens ønske å oppleve mer av Seg Selv, hvorfor ville Skaperen fortelle oss hva vi skulle skape? Vi ble gitt en velsignet Guddommelig gave som medskapere, og den fikk dere alle. Du er en medskaper Gud med egne evner og talenter, i din egen rett, og det er ikke vanhellig; det er en Universell sannhet. Du må forstå at det er derfor du er her på Jorden, det er hvem du er. Ikke la noen fortelle deg noe annet. Husk, du er også ansvarlig for dine egne skapelser gjennom lovene om årsak og virkning.
Vær snill å forstå at dette Universet ble skapt med dramatisk nedtrappet og utvannet opphavelig Livskraftsubstans. Enkelte kaller dette Universet et fallent Univers, men vi velger ikke å kalle det det. Dette er et Univers som ble skapt spesielt slik at vi kunne oppleve dualitet og polaritet. Spekteret av Lys og skygge ble utformet med det Stille Punktet av Skaperlys i sitt sentrum, og pendelen av dualitet skulle bare svinge så langt inn i det positive/negative, maskuline/feminine, Lyset/skyggen, yin/yang energien. Dere må forstå at noen av medskaper Gudene skapte mindre enn fullkommenhet etter hvert som de også lærte å bruke deres Skaper-gitte rettigheter. Gjennom evighetene av tid har pendelen svingt lenger og lenger inn i skyggelandet av dualitet, men den har alltid vært balansert med den samme mengden av Guddommelig Lyssubstans. Jordens dualitet/polaritet er nå i prosessen med å vende tilbake til Sentrum, inn i dens riktige, utformede spekter av Lys/skygge.
Det har alltid vært praktfulle utsendinger fra de høyere riker spredt gjennom hele dette Universet, og spesielt i dette Underuniverset, deres galakse og på Jorden, for det er her kulminasjonen av dette Guddommelige eksperimentet i Skapelsen blir utspilt i dets siste stadium. Som vi før har fortalt dere, inntar den Høyeste Skaper nå en aktiv rolle i den kreative prosessen i hele Omniverset, og den rene, opphøyde energien fra DENS Hjertekjerne strømmer nå ut og innvirker på hver eneste fasett av Den Selv fra det største til det aller minste. Skapelsen trekker seg ikke sammen; den utvider seg stadig, og du har en viktig rolle å spille i denne utvidelsen.
Dere står ved et stort veiskille, Mine Høyt Elskede. Etter hvert som dere beveger dere gjennom prosessen med å rydde og rense de mangfoldige fasettene av dere selv, etterlater du deg energiene som skapte all smerten, lidelsen og nøden. Ta et øyeblikks pause, og betrakt disse siste månedene som en observatør – begynner du å få et bilde av hva den store planen og oppstigning handler om? Å være oppmerksom og ha kontroll er viktige fasetter i beherskelse. Hvis du flittig og arbeidsomt har arbeidet med leksene vi har gitt deg, skulle du være godt på vei til å gjenvinne de mange gavene du brakte til Jorden for så mange evigheter siden.
Hver av dere er sentrum i deres eget Univers. Du, som en medskaper, sender ut energi og hensikt som skaper tankemønstre med en bestemt frekvens. Disse høyere frekvensvibrasjonene går ut fra deg som Stråler av energi i et uendelighetstegn, og skaper bølgeformer som er en refleksjon av dine bevisste tanker, intensjoner og handlinger. Når du lærer å holde deg Hjertesentrert og Sjelefokusert, og derved alltid utstråler betingelsesløs Kjærlighet og balanserte/harmoniske vibrasjonsmønstre, vil din verden og virkelighet gradvis endre seg til det bedre, for du fungerer som en bemyndiget mester av medskapelse – en sann Guddommelig utsending fra vår Fader/Moder Gud og den Høyeste Skaper. I disse tider med usikkerhet og stor forandring, husk Mine Høyt Elskede krigere av Lys, det er ingenting å frykte og så veldig mye å vinne. Føl varmen fra vår hellige pust når den stryker ditt kinn, fornem auraen av Kjærlighet som vi omgir deg med. Vi er nære: strekk deg ut og berør oss. Vi vil svare. Du er høyt elsket.
JEG ER ERKEENGEL MICHAEL

Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: