søndag 4. mai 2014

Sjelekommunikasjon - Del 2 - Som kanalisert av Lee Carroll for Kryon - San Antonio, Texas 23. Februar, 2014

Her er del to av redegjørelsen om Sjelekommunikasjon. Hva er "REGLENE" til Gud når de har å gjøre med Menneskeheten? Hva er "blokkeringer og filtre?" Kryon fortsetter å gi sunn fornuft informasjon om Menneskelig åndelighet.

Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Denne ettermiddagen kaller vi dette budskapet del to av "Sjelekommunikasjon". Gårsdagen [Sjelekommunikasjon, del en] var fylt med instruksjoner om hvordan Ånden kanskje vil kommunisere med dere og andre energier på planeten, som er ikke-lineær og kanskje til og med flerdimensjonal. I dette budskapet snakket vi på en belærende måte (pedagogisk) til dere om hvordan dere kommuniserer med de andre. Vi nevnte til og med hvem de andre er.

Hele dette emnet er større enn dere tror. Det vil komme en dag hvor vitenskapen vil anerkjenne og erkjenne at planeten bokstavelig talt er fylt med livskraft som er usynlig, og at noe av den til og med har en form for bevissthet. På det tidspunkt, vil de revurdere "hva som er levende" og kanskje til og med ha en omdefinering av livet selv. I går gjorde vi rede for hvordan vi kan kommunisere med mange av disse energiene, og det var en hel del å gjøre rede for. I dag er det mer personlig.

Sjelekommunikasjon  -  Del II
Du er kommet hit i dag for å se hvordan du kan forbedre deg åndelig, men undervisningen går lenger enn det. Den vil kanskje avsløre ting du ikke så før. Sjelekommunikasjon kan også defineres som "deg med deg", og derfor er emnet også "å komme i kontakt med din egen Guddommelighet". Er det ikke sant, kjære deg, at hele formålet med dagens leksjon er hvordan komme i kontakt med de ikke-lineære delene av deg selv? Det er Sjelekommunikasjon.

Kan du engang forestille deg muligheten av at du er oppdelt i mange flerdimensjonale deler? Som vi har fortalt dere tidligere, så er dere i sannhet på mange steder samtidig, men en betydningsfull del av deg vibrerer faktisk høyere enn din bevissthet, og blir derfor kalt ditt "Høyere Selv". Å balansere alt dette og bli som planetens Mestere, er i virkeligheten du som kommer i kontakt med de andre delene av deg som er hellige. Det er Sjelekommunikasjon. Så alt vi sier fra nå av og videre fremover, gjelder også dette – du, som kommuniserer med det "høyere deg".

Åndelig Overlevelse
La meg ta dere med et stykke tilbake. I hvor mange liv har du strevd deg fremover gjennom gammel energi? Strevd deg fremover gjennom den? Du økte farten og dro deg selv opp, og planetens gamle energi slo deg tilbake. Dette er en metafor om den gamle Sjelen som våkner opp til forståelsen om Guddommelig formål for seg selv og planeten, bare for å bli ignorert, eller enda verre, å bli "oppdaget" og deretter fryktet.

Gamle Sjel, det syntes som om at du bare så vidt kom i gang på en åndelig vei og den dreper deg. Du kommer tilbake igjen og da blir du vervet til en krig, og den dreper deg igjen. Du kommer tilbake, du våkner opp; du blir til og med sjamanistisk, og det dreper deg for å være opplyst. Hvor mange liv har du levd hvor alt du kan gjøre er å holde stand og forsøke å overleve i en verden med svært gammel, mørk tenkning? Overlevelse blir et ord som betyr noe helt annet for den gamle Sjelen. Høy bevissthet i en gammel energi er som en firkantet plugg i et rundt hull, og dette er hva den gamle Sjelen er vant til.

Kjære dere, dette tar slutt – alt sammen – og dette var profetien til planetens innfødte folk for denne tiden. Her er dere, klare for det. Men planeten kommer ikke plutselig til å få høyere i bevissthet, kjære dere. I stedet kommer systemene rundt dere og energien rundt dere til å begynne å bli lettere, og gjøre det mye lettere å overleve for de som er som dere. Det vil bli mye mindre motstand og mer åpenhet hos mange mennesker enn noen gang før. Dette er begynnelsen på et svært langsomt skifte.

Dette betyr også at det kommer til å bli lettere for dere å balanseres. Vi har brukt dette "balanse" ordet om og om igjen. Mange ganger går de som er i esoteriske trossystemer inn i bestemte Menneskeliv kategorier, fordi det er ren overlevelse. Det er lett for deg å være en eneboer (eremitt), og da snakker jeg til og med til partneren min. Hvis du ikke må vise Lyset ditt, er det lettere. Hvis du viste Lyset ditt i fortiden, ble du jaget og jaktet på! Du forstår hva jeg sier, gjør du ikke? For når du åpner døren og Lyset flommer ut, ser alle på deg fordi du er annerledes. Hva er galt med dette bildet? I fortiden, har det betydd din bortgang og død. Det er dette som endrer seg. Men det er vanskelig å glemme det.

Ikke-innblanding
Så i denne energien, forbi jevndøgnspresesjonene, har vi noen nyheter: Det første vi ville elske å gi dere er det vi kaller "skaperens regler". Nå er ikke disse reglene det som dere tror de er. La oss bli enda mer spesifikke. Vi vil kalle dem Guds Lover Overfor Menneskeheten.

Disse lovene er ikke skrøpelige (breakable; de kan ikke brytes), og det vil vi heller ikke ønske at de skal være. Vi ville absolutt aldri bryte dem. Ånden er ikke som et Menneske. Det er ingen bevissthet som er lineær, med regler eller lover som må adlydes eller ikke. Disse er andre slags lover. For eksempel er fysikkens lover absolutte og de har å gjøre med måten materie oppfører seg på i deres virkelighet. Fysikkens lover er ikke lover som blir adlydt av en bevissthet; de er materiens lover. På samme måte finnes det åndelige lover – slik Gud fungerer.

Så la meg fortelle dere om noen av dem. Først og fremst, er de hederlige (honoring; i overensstemmelse med loven; rettskafne), vakre, velvillige og menneskekjærlige. Ville du forvente noe annet fra den kreative kilden? Her er en lov: Vi står atskilt fra deg med mindre du inviterer oss inn. Dette er mer enn fritt valg for menneskeheten; det er skaperens lov. Liker vi denne delen? Egentlig ikke, for vår Kjærlighet ønsker å rope ut at vi er her, men vi kan ikke. Det er vår måte å hedre Menneskets frie vilje på. Hvis du virkelig visste at vi var her, ville du øyeblikkelig endre deg og det ville ikke være noen test. Nei. Valget om å finne oss må være ditt og ditt alene.

Kjære dere, den gamle energien på denne planeten var vanskelig for oss alle. Dere våknet opp og dere var i overlevelsesmodus, og i den gamle energien var flertallet av menneskeheten simpelthen ikke interessert og slapp oss ikke inn. Kan du forestille deg at barna dine plutselig blir forandret og ikke gjenkjenner deg? Kan du forestille deg at de vandrer rundt og løper inn i vegger fordi de ikke kan se? Tenk deg at du har den eneste lommelykten som finnes og at de er i mørket, redde. Men du kan ikke bruke lommelykten med mindre de ber om det. De roper aldri på deg fordi de ikke engang vet navnet ditt! De husker ikke hvem du er. Du fødte dem og du er glad i dem, likevel vet de ikke at du eksisterer. Kan du forestille deg det? Det er vår lov.

En annen lov: Når du som et Menneske åpner hånden din og ditt Hjerte for en åndelig søken, skjer det ting. Mange av dere har til og med en avstamning med Akasha minner om hvordan dette føles (og kanskje problemene og vanskelighetene det bringer i en gammel energi). Når du begynner å besvare dette indre åndelige spørsmålet, "Er det mer?", gir du oss tillatelse til å slippe inn. I det øyeblikket endrer alt seg og vi begynner å kommunisere. Det er vår lov. Men når flere og flere av dere gjør dette, utvider loven seg til andre attributter rundt deg også. Da begynner de også å endre seg. Når nok Mennesker begynner på denne prosessen, begynner selve planeten å skifte. Det kalles hurtiggjennomkjøring (fast-tracking; en rask måte eller middel til å nå et mål på).

Nå, det er her det blir bra. Skiftet har også å gjøre med det som dere har kalt energifølsomheten i Mennesket. Når du vandrer inn på en slagmark hvor det Krystallinske Gitteret har husket det som skjedde der, føler du dramaet i det.  Dette endrer seg, og vi fortalte dere om dette. La oss imidlertid si at du vandrer inn på denne slagmarken sammen med en annen. Du føler det, men det gjør ikke den andre. Dialogen kunne være som følger:

"Hva er i veien med deg?"

Du kunne si, "Føler du ikke energien her?"

"Hvilken energi? Hva mener du?" svarer de.

"Et eller annet skjedde her. Føler du det ikke?"

"Nei, det gjør jeg ikke".

Det er da de ser på deg og tenker at du kanskje later som om, eller at du ønsker oppmerksomhet, eller at du "spiller rollen" til den overfølsomme åndelige personen. Hva er forskjellen mellom deg og dem? Svaret er dette: Du slipper denne bevisstheten inn og de blokkerer den. Vi kommer til å snakke om blokkeringer om et øyeblikk.

Noen av dere vil gå inn i skogen og dere vil føle den. Den omgir dere med sin Kjærlighet og skjønnhet. Gaia snakker til deg. Trærne dytter ut oksygen med et menneskekjærlig og velvillig innstilt fotosyntesesystem. Plantene gir deg oksygen og du gir dem karbondioksid. Hvilket system! Se deg rundt. Vitenskapen vil si at dette systemet skjedde ved ren slump eller et uhell – en tilfeldig hendelse. Tror du på det? Hvilket vakkert system! Trærne selv vet hvem du er. Du går inn i skogen og du føler at den omfavner deg, men kanskje det er en annen ved siden av deg som kom med en motorsag. De bryr seg ikke og de føler det ikke. For dem, er skogen bare en ressurs. Hva er forskjellen mellom dere to? Det er ingen bedømmelse her, jeg bare spør deg. Hva tror du forskjellen er? Svaret: Du slipper inn flerdimensjonal bevissthet og de slipper den ikke inn. Du forstår, du blir mer bevisst på flerdimensjonal Sjelekommunikasjon. I dette tilfellet, er det din enorme Sjeleenergi som kommuniserer med de andre delene av planeten som også er flerdimensjonale.

Når du tar beslutningen om at det er OK å føle denne energien, så vil den være der. Mesteparten av Menneskeheten har enda ikke tatt denne beslutningen. De blokkerer den. Loven er slik som dette – denne kommunikasjonen vil bare komme til deg med din tillatelse. I det øyeblikk du åpner døren for tillatelse, kan du begynne å føle det. Disse er våre regler.

Det er ikke bare tillatelse til kommunikasjon fra den kreative kilden, men også fra en utrolig mengde av det vi ville kalle andre velvillig innstilte og menneskekjærlige energier. Disse andre blir representert av grupper med navn som dere har gitt dem. De kan heller ikke komme gjennom til dere med mindre dere tillater det. Det er deres regel også. Deres navn på dem er Pleiadianere, Arcturianere, Sirianere, Hathors eller de fra Orion. Det er mange flere, men med mindre du åpner deg for muligheten for dem, så kan de heller ikke kommunisere.

Mesteparten av Menneskeheten vil stå ved siden av deg når du kommuniserer og tenke at du ikke er helt god eller frisk. Det er slik det ser ut for dem. Lytt, hør etter, kjære dere, de velvillig innstilte og menneskekjærlige gruppene som representerer deres DNA essens [din frøbiologi] og som vet hvem du er, er mange. Mengden hjelp dere har på denne planeten overveldende, likevel vil mesteparten av Menneskeheten ikke tillate bevissthet om det eller slippe muligheten inn i deres virkelighet.

Den Gamle Sjelen
Nå, det er her den gamle Sjelen kommer inn. Kjære dere, dere er allerede justert og avstemt! Hvis du hører stemmen min eller leser disse ordene, tillater du det. La meg fortelle dere hva som foregår, kjære dere, for det er ulike grader av tillatelse. Men den første er å åpne døren – og det begynner.

Energien i 2014 og videre kommer til å begynne å skape nye paradigmer (mønstre) på planeten. Disse nye paradigmene er for oppdagelse, oppvåkning, realisering og for "aha" opplevelser. Ikke alle vil være åndelige. Vitenskapen vil oppdage mange ting som vil stille nye spørsmål. Disse spørsmålene og svarene vil da åpne dører som ikke umiddelbart vil synes å være åndelige, men de vil alle føre i den retningen. De nye oppdagelsene om kvantefysikk og om bevissthet som har gjemt seg vil endre reglene, og tvinge biologien og fysikken sammen i et merkelig forhold. Det vil forårsake en nytenkning om selve livet og etter hvert føre til bevis på en flerdimensjonal virkelighet med andre bevisstheter rundt dere.

Ny Oppdagelse – Ny Virkelighet
Legen opererer på en pasient. Kjemisk er pasienten utenfor (out: borte). Kanskje Hjertet hans er blitt fjernet og et annet Hjerte er klart til å bli plassert i det gapende hulrommet i brystet hans. En maskin holder ham i live ved å pumpe blodet hans. Hans livsessens svever over operasjonsbordet og på et eller annet vis betrakter han det hele. Noen pasienter har rapportert at de ser ting som bare legene visste, og noen har ikke rapportert om dette. De som gikk inn i denne operasjonen med en tillatelse, så seg selv på bordet. Det er "Sjelekommunikasjon". Den flerdimensjonale delen av dem betraktet det hele.

Det er så mye å se på her, og noe av det er svært beviselig med tiden. Når studiene begynner for alvor, vil noen av disse tingene begynne å åpne seg. Menneskeheten blir nødt til å gi tillatelse til et helt nytt sett forestillinger om livet, og en av dem vil være denne: Flerdimensjonalt liv er evig, fullstendig atskilt fra legemlig liv. Bevissthet er evig, og Sjelen kommer i sannhet tilbake om og om igjen. Kan det noensinne komme bevis på dette? Ja. Men mange vil bestride det. Når flere og flere barn begynner å huske deres siste nærmeste dødsfall, og kan gi fakta som ikke kunne vites, vil det begynne å bli studert av dem som er mainstream (hovedstrømning; det normale; den rådende tendensen innen tanker, innflytelse eller aktivitet; representerer de rådende holdningene, verdiene og praksisen i et samfunn eller gruppe). Flere og flere barn vil fortelle sine historier, og du vil vite at et nytt kapittel i åndelig bevissthet har begynt på planeten. Mange vil bestride det funnene viser, for det vil ikke passe inn i deres sannhet.

Når Jorden begynner å se på dette, vil den begynne å komme til et vendepunkt (turn the/a corner: Å overgå eller nå/komme til et midtpunkt eller en milepæl (vendepunkt); gå rundt hjørnet, å gå trygt gjennom en krise; "gå rundt hindringen”; at det går bedre, blir bedre, forbedres) for all åndelig tro og overbevisning. Hvor langt unna er dette? Langt, langt unna. Ikke bekymre dere over dette, kjære dere, for dere vil være der. Ikke sett en tidsbegrensing på det. Når det skjer, så kommer dere til å være der. Neste gang dere våkner i dette [fremtidige] livet, kommer dere til å huske hvem dere er på mange nivåer. Det vil være på en måte som er mye større enn du gjorde forrige gang. Det vil ikke skje senere i ditt liv. I stedet vil det skje når du er et barn. Du kunne være et av disse eksempelbarna!

Blokkeringer og Filtre for Sjelekommunikasjon
La meg snakke om blokkeringer og filtre. Hovedblokkeringene for tillatelse, for at du skal føle disse flerdimensjonale tingene eller tro på dem, er tradisjon. Vi bruker dette ordet i betydningen "hva du er blitt tillært". Det du er blitt tillært holder en energi over deg som du egentlig ikke ser som så veldig mektig, men det er den. Å endre måten du tror på, krever at du må revurdere noe som har vært hellig eller dyrebart for deg, fordi noen eller en eller annen organisasjon som du stolte på lærte deg det. Kanskje det var dine foreldre, eller skolen din, eller andre du elsker, beundrer og forguder? Sannhet er de begrepene du er kjent med som du er blitt tillært. Når dette skjer, vil din bevissthet "eie dem", og ikke noe annet enn denne sannheten blir sett av deg som virkelig. Det er noe du forplikter deg til, og det setter deg i en boks som du ikke engang vet at du er i.

Hvordan kommer et Menneske seg gjennom denne utrolige blokkeringen og blir ferdig med den? Hvordan kan du endre tradisjon? Svaret er at du må sette det som du er blitt tillært ut av virksomhet, og tillate å ta noe annet i betraktning. Dette er så vanskelig at noen aldri kommer gjennom det og blir ferdig med det. De kan ikke, og det som er igjen er det vi har kalt en permanent blokkering. Fagfolk har en tendens til å ha sterke blokkeringer, for de hadde den lengste utdannelsen for å få dem dit hvor de nå er. For at de skal tillate informasjon som utfordrer det de har lært, er vanskelig om ikke umulig for deres virkelighet, for det ville skape kaos i deres intellektuelle overlevelse.

Filter: Iblant kan Lysarbeidere tillate noe informasjon å bli deres sannhet, men ikke all informasjonen. La oss for eksempel si at det du er blitt tillært kjemper med ett eller to aspekter av det esoteriske systemet som Kryon lærer oss. Du er åpen for noen, men ikke for andre. Er dette et problem? Nei. Igjen, du har fritt valg til å "rengjøre vinduet" til din Sjel for å se hvilken som helst del du trenger å se. Din Menneskelige psyke er inndelt på lineære måter, så du kan være vid åpen for en type ting og allikevel er du fremdeles ubestemt når det gjelder en annen. Det kalles et filter, og vi forstår at avsløringen av sannheten er en igangværende prosess for Mennesker.

Et filter hindrer deg i å se hele bildet, men gir deg adgang til andre ting som er nøyaktige. Så du kunne si at det forvrenger det du gjør og hvordan du gjør det. Dette kan best observeres i healere og synske og kanaler som blander gamle energier med de nye energiene.

La oss for eksempel ta for oss en som kanaliserer (en kanal). [Kryon smiler] Han sitter kanskje foran deg og han vil føle at han har god og reell informasjon. Hans oppnådde resultater viser imidlertid at han er bedre på enkelte områder enn andre. Han vil gi deg forutsigelser om fremtiden, men så vil de ikke inntreffe. Han vil gi deg et tidspunkt og en dato, og ingenting skjer. Så hva ville du tenke om en slik kanal? Du ville tenke, "Vel, kanskje han egentlig ikke kanaliserer?" Det er mange som dette som virkelig kanaliserer, men som fremdeles "rengjør vinduet" for hvordan å tolke det som de ser.

De har et filter, og filteret er kanskje slik at de er blitt lært at fremtiden kommer til å være fylt med undergang og ulykkelig skjebne. Så det er dette de ser etter når de befinner seg i en kanaliseringstilstand. Det er vanskelig for dem å riste dette av seg, og de vil i sannhet kanalisere, men i prosessen vil de gå ut og se på potensialene for hva som kommer til å skje på denne planeten og i "suppen av muligheter", og i stedet for å se de sterkeste potensialene, forteller de om de mest dramatiske potensialene – selv om disse er svært fjerntliggende potensialer. Forstår du? Filteret deres trekker dem til det negative uansett.

I 25 år har jeg fortalt dere, gjennom min partner, at de sterkeste potensialene for deres planet er at dere langsomt rydder opp i ting. Den nye energien er over dere, og dere er på vei mot en fredelig planet. Jeg fortalte dere at det ikke være noen problemer ved årtusenskiftet, og det var ingen. Vi fortalte dere at den Kalde Krigen ville ta slutt, og det gjorde den. Mot alle odds og eldgammel profeti, fortalte jeg dere tilbake i 1989 at dere ville komme trygt gjennom krisen, og det gjorde dere. Dette fortsetter å være det sterkeste potensialet til deres fremtid. Nå forteller jeg dere at den gamle energien vil stritte imot, og det gjør den [se på nyhetene deres]. Den ønsker å trekke dere tilbake slik at den vil fortsette å ha ledelsen. Men det kan den ikke.

Fred på Jorden og høyere generell bevissthet forblir det sterkeste potensialet, og det er derfor jeg er her, kjære dere. Jeg håper at du har det klart. Men det betyr ikke at det ikke finnes noen andre potensialer. Det er noen potensialer som sannsynligvis ikke vil inntreffe på en million år. De er også gamle potensialer, men de er fremdeles "der ute" og kanalen vil se dem gjennom et mørkt filter og aldri se det større bildet. Deres filter er at undergang kommer, så uansett hva som måtte skje, vil de komme tilbake og gi dere det budskapet. Det er et filter.

Et annet filter: Hva om jeg stiller deg et personlig spørsmål akkurat nå? Jeg kjenner deg, så jeg vil spørre: "Tror du at dette er virkelig? Tror du at denne kanaliseringen er ekte vare?"

"Ja, det gjør jeg", sier du.

"Kjære dere, tror du at du har en Akasha som har mangfoldige tidligere liv representert i seg, og at du er en gammel Sjel?"

"Ja, det tror jeg".

Det er bra! Du gjør det bra, og du gir tillatelser, gjør du ikke? Du igangsetter Sjelekommunikasjon. "Kjære deg, er du klar til å gå til det neste nivået?"

"Ja, det er jeg".

Ja visst! Så da fortsetter du, og det første som begynner å skje er at din pineal forsterkes og styrkes for å gi deg intuitive tanker. Du begynner å få god kommunikasjon, men plutselig stopper det opp. Filteret er der.

Filteret: Du fortjener ikke denne kommunikasjonsgaven. Du er uverdig.

Hva har det seg at menneskeheten vil se på en mesters liv og i stedet for å lytte til det som mesteren lærte dem, så vil de bestemme at for å kunne tilbe og ære denne mesteren, må de etterligne lidelsen som mesteren gikk gjennom? Det er et filter! Forstår du det? Så i stedet for å absorbere budskapet, absorberer du at du er uverdig siden du ikke gikk gjennom det samme som mesteren gjorde.

Derfor – er du klar? – for å kunne motta Guds Kjærlighet eller gjøre krav på den indre Guddommeligheten, må du lide. Det er et filter. Dette er ikke bedømmelse, kjære dere, det er simpelthen å avsløre den måten Mennesker har tatt beslutninger på, i en eldre energi som ikke hadde tillatelse.  Menneskeheten ser på visse ting uten strukturen eller kunnskapen eller visdommen om hva det virkelig betyr. Dette filteret påvirker derfor alt du gjør åndelig, og trekker det mot det som du er blitt lært. Vet du hvor mange New Age prosesser som er basert på uverdighet?  Mange. Kanskje det er på tide å revurdere noen ting og i stedet begynne med dette: Du er praktfull og fantastisk! Så fortsett med å skape praktfull og fantastisk Sjelekommunikasjon. Du fortjener det!

Begynn på nytt. Spør deg selv, er jeg elsket? Så la oss ta hånden din og gå derfra. Føl frysningene i det svaret på det spørsmålet, hvis du virkelig stiller spørsmålet med ren intensjon. La oss gå til den åndelige barnehagen og begynne derfra, kjære gamle Sjel, slik at blokkeringene og filtrene vil begynne å forsvinne og intellektet vil komme seg ut av veien.

For å kunne gi dere budskapet dere hører i dag, måtte min partner lære å kvitte seg med filtrene sine, og de var sterke. Filtrene hans fortalte ham det følgende: "Det er ikke mulig at det er slik det er. Vitenskapelig sett gir det ingen mening, og i 3D fungerer ikke ting på denne måten". I begynnelsen sa han til seg selv," Lee, du later som om du kanaliserer. Du finner på det; dette kan ikke skje". Så ble filtrene hans langsomt overmannet av sannheten han så.  Den aller største – hans mangel på egenverd. Min partner sa, "Hvis jeg åpner munnen min, kommer jeg til å dumme meg ut". Vel, han gjorde det! Så kom han over det og det ble bedre. Deretter tillot han oss å komme inn og det ble enda bedre. Vet du hvordan vi nådde inn til ham? Vi nådde inn til ham gjennom hans Hjerte, ikke intellektet hans. Da, og bare da, måtte han veie forskjellen mellom hodet sitt og Hjertet sitt, og Hjertet hans vant.

Kjære dere, det er vår invitasjon til dere, nå som dere kjenner reglene. Vi er her hele tiden. Hvor mye tror dere på det? Vi er klare til å hjelpe dere med alle ting. Hvor mye tror dere på det?

Nå kjenner du blokkeringene; det er tradisjon, tidligere lære og gammel energi tanke. Det er ingen bedømmelse med hensyn til det du ikke visste basert på en gammel energi som aldri lot deg vite det. Hvordan kan vi noensinne felle dom over noe Menneske? Hvordan kan vi noensinne klandre dere for at dere ikke så Lyset da dere var innesperret i et mørkt rom? Dette er ikke et budskap hvor vi forteller dere at dere tok feil og at dere nå har rett. Dette er et budskap for så si at dere var i mørket og nå blir Lyset slått på! Dette er et budskap som sier at det er på tide å begynne på nytt med hensyn til hva dere tror at dere vet, basert på å se nye ting som dere ikke visste var der!

Gamle Sjel, du bærer Lys. Du må kanskje begynne på nytt med hensyn til det du tror er sannheten. Healer, hører du dette? Jeg vet hvem som er her. Så du ønsker å vite hvorfor ting ikke fungerer så bra? Jeg vet hvem som er her og leser dette! Det er fordi den gamle energien fikk dere til å gjøre ting som simpelthen ikke fungerer nå. Åh, du kan fortsette det, men du er så kraftfull, og vi ønsker at du skal få resultater! Doble det! Tredoble det! Ditt potensiale til å hjelpe menneskeheten er ærefryktinngytende!

Tilrettelegger, hør på dette og ikke feiltolk det. Du trenger ikke å være fattig for å kjenne Gud. Er det greit for deg? Du kan tjene til livets opphold og stå med en rak og stolt holdning og si, "Jeg er en healer; Jeg er en leser (reader: en som leser energier osv)" og du kan gjøre deg fortjent til å få en energiutveksling. Det kan være byttehandel eller lovlig betalingsmiddel for dine tjenester, og det er formålstjenlig. Hvem fortalte deg at du ikke kunne? Svaret: Tradisjon. Hvis det er åndelig, er det meningen at det skal være gratis. Har du hørt det? Hvis du tilbyr en tjeneste, kan du tjene til livets opphold av det, og det vil ikke krenke eller bryte noen åndelige regler.

La litt åndelig sunn fornuft råde. Det er måter å balansere ligningen på hvor du gir bort ting som ikke er private og tar betalt for som er det. For mange år siden fortalte jeg min partner dette: La budskapene til Kryon være gratis! La denne energien være fri (gratis). Du hører og leser dette gratis, kjære deg. Det ble resultatet. Jeg fortalte ham at det var riktig for ham å tjene til livets opphold fra de tingene han gjorde som Lee, Mennesket. Hans undervisning og hans fysiske produkter var fra hans verktøy og hans talent, men Kryon budskapene skulle være gratis for alle. Ser du integriteten i dette? Ser du balansen i dette?

Du trenger ikke å lide og du trenger ikke å være fattig. Du kan stå med en stolt, rak holdning, gamle Sjel. Det er tid for å komme i balanse med disse tingene. La andre se den Guddommelige balansen i deg. Begynn å se og fjerne blokkeringene og filtrene som står i veien for din praktfullhet. Når du tar Åndens hånd, begynner ditt Høyere Selv å snakke til deg. Når dette skjer, kommer det til å gi deg informasjon som vil bidra til å forlenge ditt liv og din helse. Kjære dere, dere trenger ikke å bekymre dere om overlevelse i en gammel energi hvis dere stopper blokkeringene og åpner filtrene.

Det er dagens budskap, men det er også gårsdagens budskap og morgendagens budskap. Det er så mange av dere og så mange som er nye i dette arbeidet, og dere trenger å høre det mange ganger. Nå, igjen, jeg vet hvem som er her, jeg vet hvem som lytter, hvem som leser og hvem som ser på. Jeg kjenner den menneskelige hjernens hårdnakkethet, så jeg vil si dette til dere, "Om ikke i dette livet, så i det neste. Vi er svært tålmodige og det er Jorden også".

Det vil kanskje være utfordringer langs veien, kjære dere, og det vil være dem av dere som sier, "Sivilisasjonen går bakover". Jeg vil at dere skal bruke sunn fornuft. Når dere omkalibrerer en hel Jord og inkluderer omkalibreringen av Menneskelig bevissthet, vil det være veldig mange av dem som går inn i frustrasjon. Det vil bli utfordringer. De gamle måtene fungerer ikke lenger. Dere kommer til å se splittelser i alt, til og med i den Nye Tidsalder (New Age). Jeg har fortalt dere dette. Dette budskapet vil ikke bli godt mottatt hos dem som har investert i gammel lære og tradisjon, de vil ikke akseptere det. Men det vil bli sett som en åpenbaring for dem som vil tillate det.

Oppdater din sannhet!

Og Slik Er Det!

KRYON

Oversatt av Solfrid SolEra
solera@online.no

Ingen kommentarer: