torsdag 1. mai 2014

"Tidsreise 101" av Celia Fenn - Å forstå de tre siste månedenes radikale skifte!

Det ser ut til å være en ting som alle er enige om akkurat nå – alt endrer seg og det veldig raskt. Måten vi pleide å oppfatte oss selv og vår plass i verden endrer seg svært raskt. Etter 2012 stjerneporten, har vi blitt en helt annen art. Våre sinn er ofte fremdeles i sjokk i egenskap av at vi søker å integrere de enorme endringene som vi kan føle overalt rundt oss. Iblant virker det som om ingenting egentlig har endret seg, og likevel kan vi føle forskjellen. Jeg har også følt dette i mitt åndelige arbeid, vi har flyttet til et annet sted, og det vi visste før, er på en eller annen måte bare ikke "nok" akkurat nå.

Det var ingen overraskelse da Erkeengel Michal energien i mitt kanaliseringsarbeide begynte å fokusere på to relativt nye og beslektede emner: vårt forhold til Naturen og Jorden og vårt forhold til Tid og Rom. Begge er nye, og kaller på nye oppfatninger og nye værenmåter. Jeg arbeider med det jeg kaller det 21. århundres Sjamanisme, som er en måte å innlemme nye oppfatninger om Naturen og Menneskeheten, men dette stykket handler om vår nye oppfatning av og forhold til Tiden. Vi er bare i begynnelsen av å oppfatte hvordan vårt forhold til Tiden endrer seg etter hvert som vi endrer oss, og jeg har kalt dette stykket "Tidsreise 101", ettersom jeg tror at vi er helt i begynnelsen av å forstå hva som er mulig når vi arbeider med Tid.

Tidsskipet Jorden og Tidens Natur
Beskrivelsen av Jorden som en "planet" (bokstavelig talt betyr det "vandreren" i Rommet (Verdensrommet), synes på en eller annen måte å være foreldet og utdatert. Jorden er et "Tidsskip", en struktur som er beregnet til å bevege seg gjennom Verdensrommet og skape Tid. Vi er de Tidsreisende. Vi reiser med og på Jorden og vi skaper Tid på Jorden, både individuelt og kollektivt.

Ja ... du leste dette riktig. Tid er ikke noe som skjer med oss. Vi er ikke fanget i en uunngåelig strøm av noe som kalles tid. Vårt arbeid her er å skape Tid som Bevisste Skapere og Medarbeidere sammen med den Guddommelige Kreative Intelligensen.

Vi skaper tid ved å være opphav til og delta i Tidslinjer eller Tidsspiraler. Når vi er opphav til eller utsår ideer/skapelser, slipper vi løs elektromagnetiske energier som forbinder seg med og samhandler med de elektromagnetiske energiene til Naturen og til andre etter hvert som vi former ideer og energi til materie og form. Når vi bruker Livets Blomst Gitteret som Matrixen (Kilden til) for Liv, blir Lys og Energi trukket inn i Blåkopien som blir levert av Tidslinjens Intensjon, og når fokuset holdes formes det så til Materie og Manifestasjon. Og når dette skjer, blir en Tidslinje skapt og "illusjonen" om å bevege seg gjennom Tiden blir også skapt.

Tidslinjer, Tidsspiraler og Fortellinger

Måten vi arbeider med Tid på, er ved å skape og ta del i Tidslinjer eller Tidsspiraler. Vi kaller disse "tidslinjer" fordi vi i den gamle tredjedimensjonale verden ble vant til ideen om at tiden beveget seg i en rett linje fra begynnelse til slutt, med en start og en slutt. Den var endelig (begrenset) og lineær, og vi oppfattet også oss selv for å være endelige og lineære når vi så på verden fra dette perspektivet. Men, etter hver som vi har våknet opp og begynt å oppstige vår bevissthet, begynner vi å oppfatte at vi er uendelige av natur og at vi beveger oss gjennom tiden i Spiraler som er Sirkler av Lys.

Mønsteret med utsåing og å åpne seg gjennom Spiraler er rådende i Naturen og i Kosmos … det er måten vi utsår, utfolder oss, åpner oss og opplever i livet. Det er Livets Mestermønster.

Så, som Bevisste Skapere av Virkeligheten, har vi kraften til å få tilgang til den Guddommelige Kreative Flammen i og gjennom vårt Hjerte, og til å innlede Skapelse av Tidslinjer og Spiraler.

Dette er en velkjent prosess, og vi gjør det gjennom å forbinde oss med Lidenskapen i våre Hjerter, innlede eller ta initiativ til et "frø" eller Drøm, og deretter fokusere energi inn i Manifestasjonsformen til denne Tidslinjen/Spiralen. Vi er alle kjent med prosessen når det gjelder Intensjon, Fokus og Manifestasjon, men nå kan vi også se det som Tidsskapelse, for det er bare på denne måten som vi kan bevege oss gjennom Tiden ved å skape Tid selv.

Det er derfor det er så kraftfullt å være i Hjertets Sted og i "Ingen Tid", for der forbinder du deg med Skapelsens Guddommelige Lys og blir bemyndiget til å innlede Tidsskapelse.

Straks en Tidsspiral blir utsådd, begynner den å folde seg ut, og når den gjør det utstråler den en bestemt elektromagnetisk frekvens som blir signaturfrekvensen til Tidsspiralen. Den tiltrekker seg da eller frastøter andre, avhengig av deres frekvens og deres Tidsspiral Skapelser. Når en Tidsspiral har en spesielt sterk frekvens, vil den øyeblikkelig begynne å tiltrekke seg andre til å ta del i Tidsspiralen eller Tidslinjen og for å bli en del av Historien.

For dette er simpelthen hvordan vi utvikler og skaper Tid og Tidsspiraler, gjennom skapelsen av Historier eller Fortellinger. De tidligste Sjamanene var også historiefortellere som holdt folkets "visdom", snakket om opprinnelser og fremtider etter hvert som de skapte deres Tidsspiraler. De danset i Drømmeverdenene og forbandt seg med Naturens Ånder for at de skulle hjelpe til med helsen og energien til Folkets Tidsspiral.

Mer nylig har media og politikere søkt å dominere, "fortellingene" eller historiene om vårt vesen (vår tilværelse) med ferdigsydde fortellinger som vi blir bedt om å konsumere. Det er fordi at hvis vi ikke skaper våre egne fortellinger, så vil vi bli trukket inn i Historiene eller Fortellingene til andre. Deres energi vil trekke oss inn i deres Tidsspiral og deres Skapelse, på bekostning av vår egen. Det er grunnen til at det er så viktig å være klar over hvordan Tidsspiraler fungerer og hvordan vi er bemyndiget til å være skaperne og vokterne av vår egen, og til å delta i Gruppeskapelser etter vårt Valg og Frekvens.

Spørsmålet om Frekvens er viktig, for hver enkelt Tidslinje ustråler sin signaturfrekvens, og du kan bli trukket ut av din egen frekvens  eller ønskede frekvens hvis du tillater deg å bli innviklet i frekvensen til noen hvis fortelling og frekvens ikke matcher din egen eller det du trakter etter. Eller du kan til å begynne med være i frekvensresonans, og så kan frekvensen endre seg etter hvert som Spiralen utvikler seg og når flere deltakere ankommer. Ved dette punkt, må du velge hvorvidt du skal bli i Tidsspiralen eller Hoppe av Spiralen til noe annet. Mange mennesker har nylig oppdaget at de helt plutselig står overfor slutten på et forhold eller jobber på grunn av denne typen plutselig tap av resonans når Tidsspiralene mister forbindelse og fokus. I fortiden, da vi alle var mer eller mindre på den samme frekvensen og Tidshistorien, var det ikke så merkbart, men nå, idet vi blir bemyndiget og i stand til å innlede og skifte Tidsspiraler, kan vi øyeblikkelig føle og se dette fenomenet. I stedet for å bli oppskaket, skulle vi kanskje se dette som et kjennetegn på at våre Tidsskapelsesferdigheter forbedres når vi følger vår Historie og vår Drøm i den riktige retningen, og ikke tillater noe eller noen å trekke oss ut fra vår egen Tidsspiral og Frekvens.

Oppstigning, Tidsreise og den Nye Flerdimensjonale Lyskroppen

Hovedforutsetningen for Tidsreise og Tidsspiral Skapelse er en aktiv Lyskropp som kan få tilgang til Høyere Dimensjoner av Lys og integrere innkommende Lyskoder som simpelthen er nye mønstre (maler) for skapelse.

Dette er hele meningen med Oppstigning og Aktiveringen av Lyskroppen. Når du arbeider med et sju Chakra Energi System sentrert i Solar Plexus/Mental energi, er du bare i stand til å innlede og generere endelige og begrensede tidslinjer som ender med katastrofe. Dette er veldig klart og tydelig i vår verden i dag, hvor folk kjemper desperat med den "gamle modellen mentalt generert tidslinje", som simpelthen leder dem inn i en fremtid med katastrofer og genererer en signatur elektromagnetisk energi av Frykt og Engstelse. Og til og med de av oss som har forlatt denne værenmåten, blir iblant berørt av disse energisignaturene som blir avgitt av de fremherskende tredjedimensjonale Tidslinjene på Jorden.

Når Lyskroppen er aktivert, beveger balansesenteret seg til Hjertet, og Tretten Chakra energisystemet inkluderer tilgang til de Høyere Dimensjoner og de Kosmiske og Galaktiske Spiralene eller Tidsspiralene. Du har tilgang til Kosmiske Skapelseskoder og du innleder Tidsspiraler fra Senteret av Medfølelse og Kjærlighet. Energisignaturen til slike Tidsspiraler vil være Kjærlighet og Skapelse og et mer yndefullt og uendelig forhold til Tidsskapelse.

Aktiveringen av Lyskroppen vil også gjøre deg i stand til å skifte og hoppe til Tidsspiraler både individuelt og som en Gruppe. Dette er en viktig ferdighet ettersom den muliggjør at "team" med Lyskrigere kan gå inn i Tidslinjer og Tidsspiraler for å høyne deres frekvens og endre retningen deres, slik at den harmoniserer med retningen til Jordens Utvikling innenfor det Galaktiske Samfunnet. Gruppe Tidsspiral hoppene blir autorisert av de Galaktiske Rådene og Solar Rådene i samråd med Jordvokter Rådet og De Eldstes Råd. Vi har nettopp opplevd et slikt Hopp de siste få månedene, i egenskap av at team med Lyskrigere hoppet til Tidsspiraler for å kunne skifte frekvensen.

Til å begynne med er ikke dette lett. Den Fysiske Kroppen lider av en form for elektromagnetisk "sjokk" eller besvær, som  noen har gitt betegnelsen "oppstigningssymptomer". Dette handler i og for seg ikke om "fjerne blokkeringer", det handler om å tillate kroppen din å omkalibrere til den nye frekvensen, slik at du kan fullføre misjonen din på denne Tidsspiralen. Når du går inn i en annen frekvens, og bruker din "Tids/Frekvens Rekalibrator" i din Pinealkjertel, får kroppen din litt av et frekvenstreff, og med mindre du er jordet og sterk, vil du oppleve fysisk ubehag og besvær. Dette kan inkludere svimmelhet, kvalme, engstelse, depresjon, søvnmangel, mangel på jording,  tap av hukommelse og følelser av å være fremmedgjort og fortapt. Når du er klar over hva du gjør, kan du "lande" i din nye Tidsfrekvens og være i stand til å orientere deg ganske raskt.

For øyeblikket, idet vi legger ut på Tidsreise 101, gjør vi bare små Tidshopp i Jordens region, og innleder og hopper til tidslinjer innenfor Jordens Tidsskips Frekvenser. Men etter hvert som vi blir mer dyktige og etter hvert som vårt fysiske vesen blir mer vant med skiftene, vil vi bli Kosmiske Stjernereisende og Sjamaner, som lærer hvordan vi skal hoppe over til Frekvensene i andre virkeligheter bortenfor Jorden.

Det er viktig å forstå at når vi Tidsreiser bruker vi vår Tidsreise maskin, som er vår Pinealkjertel i samarbeid med Sjelestjerne Chakraet og de Høyere Chakraene. I virkeligheten reiser vi ingen steder, vi endrer frekvens. Det dette betyr, er at vi eksisterer i det Evige NU- øyeblikket, men vi kan få tilgang til hvilken som helst virkelighetsfrekvens som vi velger, etter hvert som vi blir dyktigere. De fleste mennesker tenker på Tidsreiser i tredjedimensjonale betegnelser, slik som å bevege seg til et annet sted, når det i virkeligheten er en endring av Frekvens på en bestemt Tidsspiral.

Frekvensskifter, Tidshopp og andre former for Tidsreiser er bare mulig med det Oppstegne "utstyret" som inkluderer en aktiv Pinealkjertel som er forbundet med Hypofysen, og det harmoniseres over i Hormonsystemet for å bringe kroppen på linje med Frekvenssignaturen til Tidsspiralene. De Høyere Chakraene må også avstemmes og bringes på linje, for å skape jevne hopp inn i høyere frekvenser og Tidsspiraler.

Og aller viktigst er det at du må være oppmerksom nok for å oppfatte når Tidsspiralene har skiftet og Fortellingen har endret seg. Og bemyndiget nok til å hamle opp med den Nye Fortellingen når du folder ut og åpner din egen fortelling og Tidsspiraler innenfor den større Fortellingen og Tidsspiralene til Tidsskipet Jorden.

En dyktig Tidsspiral Hopper, selv på nivået til Tidsreise 101, vil være i stand til å bevege seg mellom Fortelling og Tidsspiraler, og gjøre det som trengs å gjøres, mens han/hun fremdeles opprettholder sin egen Balanse og Likevekt. Husk, det er ikke bare en "virkelighet", hver Tidsspiral har en annen "versjon" av virkelighet som sameksisterer innenfor de større Frekvensene i den Jordiske Virkeligheten.

Den Nye Jorden: Den Nye Tidsspiralen og den Nye Fortellingen om Flerdimensjonalitet

Ved Desember Solvervs 2012 Portal, gikk Tidsskipet Jorden gjennom en "nullpunkt" Tidsport, og begynte på en ny syklus med Frekvensutvikling som ble betegnet som den "Nye Jorden". I dette rommet på den Nye Jorden, kommer vi til å forstå at den måten vi oppfatter vår verden på, har endret seg fra den begrensede tredjedimensjonale virkeligheten til den ubegrensede og uendelige flerdimensjonale virkeligheten. I denne virkeligheten, etter hvert som vi blir klar over kraften og bemyndigelsen i vår nye flerdimensjonale Kropp/Lyskropp Sammensetning, vil vi bli mer og mer klar over hvordan vi kan skifte virkelighet og finjustere frekvens ved å utvikle nye fortellinger som vil definere våre liv på nye måter.

For å kunne gjøre dette, må vi være villige til å frigi og gi slipp på de gamle historiene. Dette vil inkludere de fleste av trossystemene som har definert våre liv før 2012 portalen og som drev oss mot "Tidslinjen" og endte i katastrofe og ulykke. Vi må være villige til å frigi vårt behov for å definere oss selv som "ofre", og ikke tillate oss å bli manipulert av dem som er eksperter i å stille seg inn på skyggeenergien ved å vende vårt fokus over til voldsomheter, frykt og fattigdom. Vi vil kanskje oppdage at noen av menneskene vi tenkte på som "Lysarbeidere", i virkeligheten arbeider med denne frekvensen fordi de er blitt tilskyndet til å se verden som et sted med konflikt over begrensede ressurser. Skiftet vil være å omfavne ideen og forestillingen om evnen bemyndigede Bevisste Skapere har til å fokusere Diamantlyset som har Galaktisk Kraft og skape en alternativ og høyere frekvens virkelighet. 

Når vi kan akseptere at Jorden har mangfoldige virkelighetsnivåer og mangfoldige Tidslinjer/Tidsspiraler, kan vi se at Virkeligheten ikke er en sammenhengende og sømløs historie. Det kan synes å se slik ut fordi vi hele vårt liv er blitt sosialisert til å se virkelighetens "magiske" natur på jordiske måter og til å stille våre liv på side med de fremherskende tredjedimensjonale fortellingene. Som barn, har vi ingen problemer med å forbinde oss med det magiske og det usammenhengende, men etter hvert som vi modnes blir vi "utdannet" til å akseptere og se bare en forutbestemt sammenheng og "historie" om våre liv. Når vi slipper behovet for sammenhengende Tidslinjer og simpelthen aksepterer at "Universet utfolder seg slik det skal", skaper vi rommet for Synkronitetsmirakler og for Tidshopp og Sprang inn i forskjellige dimensjoner.

Mange mennesker ble skuffet i 2012 da det ikke ble noen umiddelbar manifestasjon av en Ny Jord med et Paradis i en "ferdigsydd" tilstand. Men denne Paradis Verdenen eksisterer allerede på et annet Frekvensnivå, fordi vi har tilsiktet og skapt den på linje med Guddommelig Vilje. Vår misjon som Lysarbeidere er å bringe hele Jorden inn i denne frekvensen. Den Nye Jorden er ikke forbeholdt en "elite" gruppe med oppstegne vesener, men er heller et bestemmelsessted for hele Jorden og alle som lever på den. Dette er arbeidet til Lyskrigerne og Indigo, Krystall og Diamantvesenene som nå er inkarnert, å hoppe til Tidslinjene og heve frekvensene slik at de alle kan folde seg ut og oppstige inn i frekvensene av Høyere Bevissthet, Kjærlighet og Fred.

Diamant Krystallbarna som kommer til Jorden nå i stort antall, er allerede "tilkoblet" Diamant Bevisstheten og er klare til å bli Tidslinjehoppere og Tidsreisende og Skapere. De vil ikke ha noen vanskeligheter med å bøye tiden og forme virkeligheten simpelthen ved å fokusere og forme Lys og materie gjennom deres flerdimensjonale fysiske kropper. Og fordi de holder denne frekvensen, gjør de det mulig for oss å bevege oss inn i dette nivået av Væren og Oppfatning.

I løpet av de siste få månedene, har de muliggjort denne prosessen på Jorden sammen med Lyskriger Teamene. I februar, den 2/2, ble den nåværende Tidslinjen til Jordkollektivet forskjøvet 90 grader, slik at Jorden i hovedsak beveget seg bort ifra det rette Tidslinje begrepet og bort på en Spiral som ville harmonisere Jorden med de Galaktiske Tidsspiralene og lede oss hen til den Nye Jordens "bestemmelsessted" av Overflod og Fred. Dette skiftet forårsaket umåtelig press og turbulens i den Kollektive Bevisstheten, med mange mennesker som rapporterte om symptomer på fysisk og emosjonelt ubehag og besvær. Dette skrev seg både fra det radikale skiftet i Tidslinjen og dens frekvens, men også fra kroppen som hadde behov for å venne seg til den nye retningen. Kort tid etter dette, var det en gruppe Tidslinjehopp hvor Lyskrigerne gjorde et kollektivt hopp over på en Tidsspiral som hadde behov for å heve frekvensen sin, for å kunne stille seg på side med de nye energiene.

Dette kollektive Tidsspiral Hoppet ble faktisk følt av mange. Frekvensen til destinasjons Tidsspiralen var faktisk mye lavere enn det som var blitt oppnådd av hver av gruppene individuelt, og derfor ble det en rimelig mengde med ubehag og besvær når Hopperne måtte forsøke å kalibrere og justere seg selv i den nye frekvensen. Følelsen kan ha vært å bli trukket ned eller bli angrepet på det fysiske nivået, eller den kan ha vært å kjenne på gamle følelser av engstelse og depresjon og frykt som er så utbredt på denne Tidsspiralen. Kanskje det er lettere å forstå at mens det kan se ut som om livet fortsatte som normalt, fordi din indre holografiske filmfremviser fortsatte å kjøre bildene av normaltilstand, så hadde du i virkeligheten gjort et kjempestort sprang inn i en annen virkelighet hvor du kunne FØLE endringene med de indre øynene eller intuisjonen, og hvor du ble bedt om å trekke Krigerens Lyssabel og våge deg videre fremover i ditt Oppdrag av Lys!

Hvis du leser dette, er det sannsynlig at du enten var en del av dette Lys/Tids Krigerteamet eller støttet dem på en eller annen måte. Det er mange Lysarbeidere som ikke er så interessert i Tidshopping, men mer interessert i simpelthen å holde frekvensen der hvor de er i denne tiden. Alle bidrar med omkalibreringen av Frekvens og Tid på Jorden, og tilsynekomsten av den Nye Jordens virkelighet gjennom en rekke "Tidsporter" eller "Tidsportaler".

Det spennende ved å lære å bli en Tidsreisende og å foreta Hoppene, er at du til rette tid vil bli i stand til å foredle frekvens, slik at dere kan foreta hoppene inn i Galaktiske og Kosmiske Frekvenser som Stjernesjamaner og Drømmevandrere. Det er dette som venter oss når vi lærer å navigere eller styre Tidsspiralene og skape våre egne Tidsspiraler fra Hjertet til den som vi Er.

Starchild Global

Oversatt til norsk av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: