onsdag 7. mai 2014

Afmystificering af New Age – 3 - KRYON på dansk - oversatt av Sigfred Skjold - Kryon gennem Lee Carroll januar 2014

Til hjælp for læseren er denne kanalisering blevet genset [af Lee og Kryon] for at muliggøre en klarere forståelse. Somme tider tilføjes der endda oplysninger. Ofte, har det der sker live, en underforstået energi i sig, som medfører en slags kommunikation, som de trykte sider ikke har. Så nyd det forstærkede budskab.
Hilsner, kære I, jeg er Kryon i magnetisk tjeneste. Der var en tid i kanaliserings processen, hvor min partner ikke var involveret i den grad, han er nu. Det nye udtryk er, at “han træder til side”, som betyder, at han er her stadig. Kanaliserings processen er ikke en overtagelse, og for dem, der vil høre dette og tror det var mærkeligt, mystisk eller uhyggeligt, vil jeg gerne give jer dette at undersøge: De indfødte på jeres planet forstod denne proces, og de foretog den regelmæssigt. Der var navne for det og ceremonier til det, og det var ikke før I fik “moderne åndelighed”, at dette forsvandt.
Der vil komme et tidspunkt, hvor denne form for kommunikation ikke er nødvendig længere. Ting ændrer sig, kære I, og menneskeheden ændrer sig. Udviklingen af den menneskelige ånd vil til sidst komme til et sted, hvor størstedelen af menneskeheden vil gives budskaber direkte. Dette vil være, fordi deres pinealkirtel er åben for dem, og de ikke behøver at kanalisere væsner med mærkelige navne eller magnetiske mestre. Modtagelse af benevolente (velvillige, menneskekærlige, godgørende), smukke budskaber fra hjemmet vil være for alle. Jeg ved, hvem der er her, og det næste, jeg vil give, er sjovt for mig.
Afmystificeringen af esoterisk tro og New Age er for hånden. Dette er simpelthen sådan, at det giver mere sund fornuft for dem, der ønsker at kende jer bedre. Det jeg har tænkt mig at fortælle dig nu, rimer måske ikke med det du har lært. Sommetider bliver traditioner sandhed, simpelthen fordi de er gamle. Så meget af det, jeg fortæller dig i dag, kan være forskellig fra din traditionelle tanke. Hvis dette er tilfældet, vil jeg gerne bede dig om at balancere – i det mindste afveje disse ting med din intuition og ikke straks bedømme det, som værende forkert. Understøttelse af ny tanke er en del af om-kalibreringen. Måden, tingene virkelig arbejder på, kan være anderledes, end du tror, og måske vældigere.
Misinformation om smukke ting er fælles for menneskets åndelige trossystemer. Det er fordi det kun var i historien, du havde adgang til dette på en dybtgående gammel energi planet. Det filtrerede sandheden, som man kunne forvente, og gav dig kun en brik i puslespillet om, hvordan tingene faktiske arbejdede.
Kære I, jeg har aldrig været et menneske. I har ingen idé om den dybe respekt, som jeg har for jer. Gudssuppen er til en vis grad inddelt i adskilte rum, når det drejer sig om service. Det er den nødt til at være. Ikke som du ville tænke, men stykkerne og delene, der blive menneskelige på en planet som jeres, eller på forskellige andre planeter, er specialister. I er alle i denne kategori, og gennem milliarder af år, har I fortsat med at være en udvalgt gruppe. Det er det I gør. Mist ikke sporet af kendsgerningen, at I er en del af den kreative kilde! Men dette er det I gør.
Menneskeslægten
Vi kommer til at tale om sjæle og højere Selv. Vi kommer til at tale om engle og vejledere, og det er alt det, vi kommer til at snakke om. Men lige før vi begynder, ønsker jeg I ser jeres tjeneste slægt. Jeres anstrengelser begyndte ikke her på jeres planet, kære I. Dette har stået på i meget lang tid. Vores seneste budskaber talte om dette. Din planet, som du ser den nu, gamle sjæl, er en af mange, som du har været på. Puslespillet som mange af jer bærer i jeres Akasha, indeholder de tidligere energier, kommet af at have gjort dette før på andre planeter. Du er menneske på dem alle, og her er du endnu en gang for at være det igen. Jeg, som Kryon, har aldrig deltaget i nogen af dem som et menneske. Jeg er det, du kalder en hjælper.
I dag er jeg for dig, Kryon. Engang i fremtiden vil jeg være noget andet på en anden planet i opstigning. Jeg har altid været sammen med jer i dette puslespil, kære I, og I har set mig før. Nogle af jer hørte min partners stemme, eller læste ordene, og der var noget, der ringede af sandhed hinsides det, som I har oplevet i dette liv. I genkender mig, men det var ikke fra denne planet, kære I. I har været igennem det før, og I vidste, at jeg var sikker, og I vidste, at jeg elskede jer. Jeg gav jer information, som kun ville bringe jer benevolente ting i jeres liv, og I kunne stole på mig. For nogle af jer, skete på dette planet efter planet.
Nu, vil dette være jeres Akasha erindring, og nogle gamle sjæle her, der lytter og læser, ved det. Nogle af jer, der lytter til denne kanal, vil nu have forklaret, hvorfor det er, at når I åbnede bogen og læste ordene, sprang noget ud fra siden, og I følte det i jeres hjerte. Nogle af jer græd, ikke ud fra informationen, men fra opfattelsen af erindring. Gamle sjæle, der lytter og læser, I har tillbragt livstid efter livstid på denne planet, og I er vante til det. Men der var en anden planet før denne, og før denne, og før denne. I er en del af den kreative kilde, og et smukt system – hver eneste én.
Menneskesjælen
Lad os tale om sjæle. Hvad er en sjæl? Ordet sjæl bruges af menneskeheden, selv når der ikke er noget åndeligt trossystem involveret. Er det ikke interessant, at mennesker ved, hvad en sjæl er uden nogensinde at foregive at tro, at de har en? De ved, hvad det er. Så almindeligt er det, at søfolk i gamle dage ville rapportere, hvor mange sjæle, der var om bord, i stedet for hvor mange mennesker. Det er blevet almindeligt sprog, der beskriver det, der er den åndelige essens af et menneskevæsen med ordet sjæl.
I nogle åndelige systemer, er sjælen på planeten en gang og aldrig igen. I andre trossystemer kommer sjælen til planeten igen og igen. Fællestrækkene er imidlertid, at i ethvert system repræsenterer sjælen den del af den menneskelige krop, der hører Gud til.
I traditionelle hovedstrøms overbevisninger, er sjælen et enestående væsen, der hører til mennesket, hvis ansigt er i dit spejl. Når du dør, går sjælen med dig til et andet sted. I nogle trossystemer, kommer den så tilbage. Det er simpelt, forkert, men det er OK, meget OK. Hvis jeg sagde til dig, “Du er nødt til at gå før du kan løbe,” ville du forstå det som logisk sund fornuft. Den samme proces i at forstå åndelig sandhed, er en del af en åndelig udviklingsmæssig opfattelsesproces. Det er ikke nødvendigt for dig at kende alle detaljerne i noget for at bruge det, eller at føle det.
Den menneskelige sjæl er en del af en mange-dimensional energi og er ikke i ental. Den er også ikke kun knyttet til én krop. Den kan også opdeles og være mange steder på en gang. I New Age’s esoteriske trossystem, er den det “Højere Selv”. Den repræsenterer en ægte kvante energi.
New Age
Når vi taler om New Age og esoteriske overbevisninger, bruger vi udtrykkene i flæng. Udtrykket New Age kan ofte betyde kult i visse kulturer, så vi bruger ofte esoterisk i stedet. Begge ord hentyder til et trossystem, der er unik på planeten og ingen struktur eller doktrin har. Den har ingen central bog. Den har ingen profet at tilbede, og der er intet sted, hvor der er et centralt hovedkvarter. Der er intet sted at rapportere til, og der er ingen regler. Der er ingen medlemskab, og ingen registrering af hvem, der startede den. Hvilket et system! Det er udenfor opfattelse af noget logisk, organiseret system, fordi det ikke har nogen organisation.
Alligevel mødes titusinder over hele verden for at ære de samme tros-egenskaber. Der er en central tros-kerne i, at Gud er indvendig, at sjæle kommer til planeten mange gange, og at menneskeheden er en del af et benevolent system, der skaber den åndelige udvikling på Jorden. Der er en tro på, at menneskeheden blev frø-sået af Plejadeboerne, og de stadig er her, at der er smukke formål med dit liv, og at du er her på en benevolent måde for at hjælpe menneskeheden med at skabe fred på Jorden.
Er det ikke interessant, kære I, at der ikke er nogen central profet? Men i virkeligheden, er der. Hvad mange måske kalder sjælen, kalder I det Højere Selv. Så vi vil bruge disse udtryk i flæng, fordi det er det, vi underviser i. Men i esoterisk tro, har det Højere Selv en personlighed. Det er en del af Gud, der har dit ansigt på sig. Det er på den anden side af sløret på samme tid, det er i dig – og det er den indre profet! For det Højere Selv indeholder skabelonen af åndelige regler, hvis du ønsker at kalde det. Men disse er ikke regler, de er snarere begreber. De er tidligere livserfarings begreber, repræsenteret af det, vi kalder Akasha.
Skabelonen indeholder begreberne engle og vejledere omkring dig, hvem du er, hvor du skal hen, hvorfor du er her, og egenskaberne i det, du anser for overlevelse. Det er din sjæls skabelon. Det Højere Selv er ikke noget, der er over dig, men detvibrerer højere end dit kropslige selv. Hele formålet og målet med esoterisk tro er for mennesket at tage det Højere Selvs hånd og opdage mere om skabelonen.
Ville det ikke være rart, når du vågner, hver dag, at tage Guds hånd og den dag gå gennem livet med dyb balance og visdom? Det er New Age tro. Det er esoterisk tro – at komme i kontakt med Gud, som er i dig.
Jordens mestre talte alle om Gud indeni, dem alle. New Age trossystemet lærer, at alle mestrene var gyldige og var her for at give dette budskab, og ikke nødvendigvis at blive tilbedt. De isolerede ikke sig selv eller spurgte om at blive tilbedt, eller få bygget en kirke omkring sig. Så der er intet evangelisk fremstød i New Age. Intet. Hvis du finder nogen, der forsøger at fortælle dig, at de har ret, og du er forkert på den, så er de ikke New Age. I stedet har denne person sandsynligvis noget af sit eget, vedkomne har lagt i sin egen kasse og er ved at sætte dit medlemskab på en liste. Det er ikke den esoteriske tro, som vi taler om.
At komme i kontakt med dit Højere Selv vil skabe balance i dig og vil også hjælpe dig med andres. Det Højere Selv er nøglen. Der er et benevolent system, der elsker dig og ser på dig som du ser på dine børn. Det er fordi, når du ankommer på denne planet, frigør du dig fra os. Det er din frie vilje, og I er specialister i dette.
Åh, jeg kan ikke forestille mig det! Jeg vil græde som en del af Gud ved at tænke, at jeg ville blive skilt fra mig selv, og jeg ikke ville vide, hvem jeg var. Åh min Gud! Hvilken opgave – men I gør det så frit og så nemt, og i så lang tid. Nu ved I, hvorfor jeg er så forelsket i jer, og her er I på kanten af en energi revolution.
Sandheden om Engle
Jeg ønsker at tale om engle. Jeg har virkelig ikke gjort det så meget før. Kryon er ikke en engel, men snarere en hjælper. Min partner har kaldt mig en menneskekærlig New Age Engel, men det er ikke helt rigtigt. Jeg er en hjælper. Tro mig, hvis du så en engel ville du vide forskellen.
Nummer et: Er engle virkelige?
Absolut! Ja.
Nummer to: Hvem eller hvad er de?
Der er et system, kære I, af benevolent hjælp til denne planet. Det er så kompleks, at det er meget svært at diskutere med jer, da I er skævvredne med hensyn til , hvad I tror det er. Hvor er engle? Hvad gør de? Hvor ofte, hvem er de, hvor kommer de fra? Jeg har tænkt mig at give jer nogle oplysninger, som nogle ikke vil kunne lide, og andre vil.
Fysiske besøg: Engle kommer, når der er behov for dem, og de kommer fra den centrale kilde. Normalt er det på forskellige punkter i menneskelig tid til både menneskeheden i almindelighed og til den enkelte. Hver gang de kommer, er det højest synligt. Der er Ikke én af dem, der er kropslig. Igen har mennesker besluttet, at når et engelvæsen besøger dem, må englen for at gøre et besøg troværdigt eller forklarligt, tage hud og vinger på sig og der må gives den et navn. Mennesker farver deres beklædning hvid [hvilket betyder renhed], tegner billeder af dem, sætter glorier på dem, og rapporterer om dem i åndelig historie. Men det er ikke sådan, de ser ud. De er mange-dimensionale væsener, og ikke legemlige.
Det er sandsynligvis Moses, som beskrev en engels udseende på den bedste måde, som en brændende busk. Ild, som ikke fortærer sig selv eller en roterende kugle af irisering er en god beskrivelse af engleenergi. Faktisk var den brændende busk en engel. Det dramatiske ved engle energier er, at de vises, når du ikke forventer en energikugle komme til dig. Nogle gange kommer de lige gennem en væg! De er iriserende, nogle ses som ild, og de har en tendens til at skræmme et menneske! Hver eneste rapport i skrifterne, der beskriver et engel besøg, fortæller dig, at englen straks siger: “Frygt ikke! “. Hvorfor skulle nogen af jer være bange for en smuk kvinde i en hvid kjortel og med en glorie? [Kryon latter] Grunden til at englen giver dette budskab, er fordi sådan ser de ikke ud! Kære I, de er her ikke for at skræmme jer, men snarere for at præsentere sig selv i al deres skønhed og deres majestæt – så storslåede, at nogle ikke engang kan se på dem. Storslåede er de.
Nu er her så delen, I ikke forventer. De er et kollektiv. Der findes ikke sådan noget som en enkelt engel. Du vil måske se den som en enkelt engel, ligesom du ser din krop som en enkelt enhed, men du er ikke opmærksom på suppen af englekraft. Engle taler med mange stemmer, men de taler i dit hoved, ikke i luften som lydvibrationer. Engle taler normalt ikke til menneskemængden. De taler individuelt til det ene eller det andet Menneske, men det er manges kollektive stemme, opfattet og “hørt” som én.
“Men Kryon, hvad med Ærkeengel Michael? Jeg kender nogen, der kanaliserer denne smukke, enkelte engel. Hvad med den?” Budskabet fra Ærkeenglen Michael kommer fra en gruppe. Det er en magtfuld gruppe, men tænk på den som “gruppe bevidsthed opfattet som én”. Kryon er på samme måde. Alle vi, der repræsenterer den anden side har disse egenskaber. Vi er ikke legemlige og ikke i ental.
Det næste er endnu sværere at forstå, og det er ikke det, I har fået at vide. Der er ingen hierarki af engle. Ingen af dem er over nogen anden i et system af “hvem der er den mest magtfulde, eller hvem har kommandoen.” I stedet er de en del af Guds suppen, og de er alle ens majestætiske. Nogle er udpeget til at være ambassadører for de andre, men de er ikke højere end de andre. De er designet til at være her, og de giver budskaber for at hjælpe menneskehedens fremskyndelse af benevolence og kærlighed til Gud.
Måske er den mest citerede engel ærkeenglen Michael, som I opfatter er den højeste af de høje. Men Michael er teknisk en gruppe og har ikke en hierarkisk position. Det ser blot ud på den måde, fordi budskaber leveres i et særligt område af vigtighed for planeten. Michael vil fortælle dig, “Jeg er en af mange, der alle er majestætiske, der alle indeholder Guds kærlighed, alle smukke, alle benevolente, alle i tjeneste for menneskeheden.” Men menneske væsner ønsker et hierarki. Denne ene er vigtig, denne er ikke så vigtig, denne du kan smide væk.
Hvilket hierarki har dine organer? Hvilken af dem har du ikke brug for? Hvilke holder dig i live? Det gør de alle! Men I fremhæver ofte hjertet som det vigtigste. Er det virkelig sandt, eller er det blot “tale til alle”? Åh, og hvilket organ gjorde oprør mod de andre og forlod kroppen? [Kryon smil]
Lad os diskutere Lucifer mytologien. Her er en engel, der ikke kunne lide, hvad der foregik, så han forlod. Eller måske gjorde han noget forkert og blev smidt ud af Guds hus. Kære I, ser I den menneskelige skævvridning her? Denne historie er latterlig og kommer fra “Menneskeliggørelsen af Gud”. I kan ikke tage Menneske egenskaberne i dømmen, krig, kamp og drama og proppe dem ind på Skaber Majestæten. Men mennesker har gjort det i umindelige tider.
Intet forlader Guds suppe! Den er ren energi, der repræsenterer Åndens Totalitet. Den er begrænset – der er altid den samme mængde af dele [sættende udtrykket i 3. dim. for jer]. Gud er energien i skabelse, og den forbliver sammen som en tåge, der aldrig bevæger sig ud af en kvante inddæmning af kærlighed. Du kan ikke tage en del af tågen væk ellers ville den ikke eksistere! Det er sådan det er, og vil altid være perfekt, og altid det samme, og altid helhed. Intet føjes til eller trækkes fra Guds majestæt.
Du kan finde engle gennem hele historien. De er repræsentanter for skabelses-energien. De har intet køn, fordi de er energi. De er ikke mand eller kvinde, og de er alle lige stærke. De er smukke, mange-dimensionale budbringere, der giver menneskeheden hjælp. Det eneste, der adskiller dem, er deres form for “service”, eller deres “speciale”. Men de er altid en del af os, selv når de tilsyneladende er adskilte, og taler til dig. Jeg ved, hvem de er, og jeg har set dem arbejde. Jeg er også en budbringer, men ikke en engel.
Vejledere- ikke hvad du tror
Jeg ønsker at tale om vejledere. Nu har min partner fortalt jer, at “I er jeres egne vejledere”. Jeg ved, det er svært for jer at fatte, og jeg ved også, at I ikke kan lide idéen. Men jeg har tænkt mig at komplicere det endnu mere. Han har ret, men jeg vil have jer til at sætte det ind i en anden opfattelse.
Du har noget, som I kalder Merkabah. Løst defineret, er denne din personlige kvantefelts energi omkring otte meter bred [26 fod]. Det er et felt, som skabes af summen af molekylerne i dit DNA [der er filtret sammen på et biologisk niveau]. Hvert eneste menneske har et sådant felt. DNA er unikt, så hver Merkabah er unik. Dit Merkabah Felt er ikke din sjæl. Det er ikke engang dit Højere Selv. Det er dig! Dit DNA felt har et komplet og fuldstændig anderledes formål end at grænse op til alt mulig andet, end dit kropslige legeme, så det er, hvad det gør. Det har grænseflade til dig og din bevidsthed.
Dette er kompliceret og vanskeligt at forklare. Merkabah’en indeholder meget om dig, da den er broen med “instinktet” [den smarte del af din krop]. Den bærer din guddommelighed, dit blåtryk af livskraft, og endda din Akasha. Da dine Akasha optegnelser er i dit DNA, er det også en del af Merkabah’en. Derfor kan man sige, at du altid udsender din fortid gennem dit Merkabahfelt. Dette, mine kære, er årsagen til at mange kan læse dine tidligere liv. Skabelonen af alt det, du er, er i din Merkabah’s hellige mønstre.
Stykkerne og delene af det, der udgør dine Akasha optegnelser, er i Merkabah’en og i din 3 dimensionalitet.. Nogle af dem opfattes som dine vejledere, men faktisk er dig med dig. Men for din opfattelse, kan det være et fortidigt dig, og derfor har det et andet ansigt. Forstår du dette? Der er mere at tilføje til kompleksiteten af det. Der er et system af benevolence, der er smukt, og vi har nævnt det før. Akasha familien, du ankommer med, som du kalder din rørlige mor og far, søster og bror, eller hvad du løseligt kalder din familie eller dine elskede her, er alle på en eller anden måde en del af din Akasha. På en kvante måde, er der en virkelighed for dem, som jeg ikke kan forklare for dig, fordi du ikke er klar over, hvordan denne kvante suppe virker. Jeg vil bruge ordene i indfiltrings-tilstand med din sjæl og du vil stadig ikke forstå det. Det er komplekst, men her er resultatet. Når du mister en elsket i din familie, vil en del af deres sjæle energi (eller deres Guds del) gå ind i din Merkabah og er med dig resten af livet. Så når du går over, vil du gøre det samme med dine børn, dine brødre, søstre, ægtefælle, mand eller kone. Så lad mig fortælle dig, hvad det betyder. De er aldrig forsvundet! Kan du høre mig? De er aldrig forsvundet. Her er et system af benevolence, du ikke forventede.
Det er virkeligt, kære I. Vi er nu ved at begynde at give jer kompleksiteten, som I fortjener at kende til. Mange af jer vil ikke forstå det, men I kan stadig få fat i begrebet. Hver eneste del af dette er en del af et benevolent design til at holde jer fredelige og elskede i Guds øjne.
Sandheden om systemet
Hver enkel del af det kreative system, som jeg har tænkt mig at afsløre for dig fra nu af, har en egenskab – et benevolent design. De systemer, der eksisterer mellem mennesker og Ånden er designet til at hjælpe menneskeheden. De er her ikke for at skubbe dig rundt, eller for at dømme dig. De er her for at undervise og hjælpe, hvis du lader dem gøre det. Englene viser sig kun for at hjælpe. Har du nogensinde tænkt over det? Der er ikke nogen engel designet til at dukke op og dømme dig. Hver gang en engel dukker op i dit liv, er den her som en kærlig vejledning. Den kender din sjæl, den ved, hvem du er, den kender dit Højere Selv.
Lyt, kære du, mennesker bliver ikke engle, og engle bliver ikke mennesker. Jeg er ked af, hvis nogen har fortalt dig det, for det er svært at af-lære. Engle er specialiserede, og det er du også. Mennesker avlede mennesker åndeligt, og dette er “arbejdet” din sjæl gør, mens den findes i denne galakse. Engle er altid engle og hjælpere ligesom jeg, er altid hjælpere ligesom jeg. Hvis du ønsker at sætte det i en bås som “specialiseret service”, så gå videre. Men det er ikke helt på den måde, fordi der er en lillebitte smule af mig i dig, også. Det er bare sådan det er.
Mennesker ønsker at have en gradvis skala for evne og belønning. Når du bliver god til noget eller lærer det godt, flytter du i 3 dim. til det næste niveau. Det virker ikke på den måde i sjælens system, kære I. Menneskesjæle kommer ikke fra dyresjæle. Menneskesjæle opholder sig i deres eget system og dyresjæle gør ligesådan. De er nyttige, benevolente grupper, og nogle af dem er her for at elske jer. Dette er et system af benevolence! Lagde du mærke til det?
Der foregår noget, som du bør erkende. Universets System er skævvredet til benevolent kærlighed. Hvis du er ateist eller agnostiker, kan du ignorere det, hvis du ønsker, og du kan gå ud af rummet og lukke døren og lukke dit hjerte. Men vi vil elske dig alligevel, vi kommer til at gå ud af døren sammen med dig alligevel, vi kommer til at være der sammen med dig i stilhed, og hvis du nogensinde beslutter at søge, vil vi være der. Vi vil ikke tage væk, bare fordi du ikke tror på os.
Det er løftet, og hvis det ikke føles sådan, er det fordi du har frit valg til at komme fra A til B – og nogle gange går du gennem Z. Det er bare måden, det er på, og det kaldes udviklingslæring og det er benevolent. Det er vores budskab. Kunne det være klarere? Ting er ikke altid som de ser ud, og disse systemer, som du har hørt om, er vi nu ved at afmystificere, så du forstår den virkelige sandhed.
Der er enkelhed, skønhed og benevolence i systemer, der er bygget til dig, kære menneskevæsen, fordi du, ligesom jeg, er fra et andet sted. Når du ikke er her i de korte perioder, hvor du er med os, har vi en fest, du vil have svært ved at tro! Der er lys overalt omkring os, og vi synger dit navn i lys.
Det er svært at forestille sig, er det ikke? Vi fejrer dig hjemme, og dette sted er skjult fra dig. Det gør vi hver gang! Du kender ikke til det, før du tager dit sidste åndedrag. Så husker du, og så er der frigørelse. Tro mig, det er måden det sker på. Det er Guds kærlighed. Det er et system, der ærer den, du er.
Og sådan er det.

Ingen kommentarer: