mandag 30. desember 2013

Vi lever på en planet - og hva så ...

Hva kan vi tenke oss om jorda, planeten vi lever på.  Det er kanskje ikke slik at vi er ankommet med trikk, buss eller båt og så gått av, eller gått iland her, mulig det er litt mer spennende enn som så.  Men ærlig talt, hvordan kom Mennesket til jorda?  Er det enormt lenge siden vi kom hit?  Snakker vi om millionvis av år?  Vi gjør vel det, men hvem vet?  Iliuka vet, og ifølge han så er det milliardvis av år siden ...  Vi tror på det, inntil vi eventuelt vet noe mer presist. Egentlig så spiller det ikke den store rollen, poenget er jo at vi er her. 

Men noen fakta ifølge Iliuka:  De første siviliserte mennesker kom for 93.748 år siden.  De  forutgående kom til Jorda for 217.000 år siden.  

Det siste morsomme fra Iliuka, sett fra mitt synspunkt, kom på spørsmål om hvorfor Shia-muslimer og Sunni-muslimer ikke lever i fred med hverandre.  Så svarer Iliuka.  "De kan."  Hvorfor gjør de ikke det da?  "For således er der ei nogen konkurrens."  "Der finnes nu på hele din klode en konkurrens om hvem som er lysere enn lys, og hvem der er helligere enn helligt.  Således vil der skapes en ny bevisstgjørelse om eksistensen av `extraterrestrials´ visitasjoner av andre kloder, eksistenser og andre galakser.  Således bliver Menneskeheten at transformere og at se hvorfor de leker i sine kasser."  Konu Ekatah.  "Sanden er oppbrukt nu",  sier Iliuka.

Ja, sanden er oppbrukt nå, og hva skal menneskene da gjøre ...?  Det er dyra og fuglene som utvikler seg hurtigst av de og menneskene, sier Iliuka:  "Menneskene, de kloke og de vise, kommer etter", er hans ord. 

Ja, vi kan stille flere spørsmål i denne sakens anledning.  Er vi så kloke når det kommer til stykket, eller ... Kanskje er vi forført av sanden i bøttene våre.  Kanskje kunne vi drive på med dette spillet i sandkassene, men det holder neppe utenfor - mer på det 'frie marked', for å bruke et kjent uttrykk for noen. Derfor er det et sjangsespill med regjeringer og med såkalte politiske partier - hva er politiske partier, egentlig?  Har noen tenkt på det?

Det er så mye selvfølgelig å stille spørsmålstegn ved.  Det trenger ikke å være slik det ved første øyekast gir seg ut for å være.  Det kan rett og slett være noe langt annet, og ...   Tror jeg avslutter her.  Svarene må finnes et sted - det er best å lete ...

Ingen kommentarer: