søndag 1. desember 2013

SaLuSa 29. november, 2013

"Energien stiger på alle eksistensnivåer – i planetens kjerne, på overflaten, inni dere og alle livsformer som sameksisterer med dere og over alt på planeten – og dette skaper de perfekte forholdene for den lenge etterlengtede oppløftelsen i sin helhet. Dere må da helt sikkert kjenne denne energien som fyller hele kroppen deres og ikke etterlater noen tvil om at noe er i ferd med å skje. Denne energien kan kanskje minne litt om følelsene dere hadde da dere var i ferd med å våkne og energien begynte å strømme inni dere og startet forandringsprosessen. Denne gangen er den energien som flommer inn i deres vesen i ferd med å sluttføre forberedelsene deres til å bevege dere inn i det høyere og dere føler ganske sikkert at den er mer subtil og mild fordi dere nå er i stand til å sanse og føle så mye mer. Og denne høyere vibrasjonen som bærer med seg alt som trengs for å fullføre forandringen deres, inneholder et fullt spektrum av energimønstre. Disse mønstrene finner med letthet veien inn i alle de kroppene som er rede til å ta steget inn i sine multidimensjonale virkeligheters eksistens, og de absorberer all informasjonen inn i seg. 

De som velger å gå frem med mindre hastighet kan absorbere informasjonen én bit av gangen til de har mottatt dem alle og er klare til de forandringene som disse energimønstrene gjør mulig. Ved at dere takker ja til dem når de strømmer inn i dere tillater dere dem å smelte sammen med selve cellene i kroppen deres og forandre dem fullstendig og kaste av seg alle de gamle energimønstrene som en gang skapte deres fysiske virkelighet. Det er ikke lenger noe behov for at de skal finnes i deres vesen ettersom dere har arbeidet så besluttsomt og intenst med renselsen og dere har sendt denne informasjonen til Skaperkreftene med en sterk og klar bekreftelse om at dere er rede til å ta steget inn i det høyere eksistensnivå. Så denne energien dere nå føler representerer deres oppfylte ønske om dette steget, og når dere forstår grunnprinsippene for livet i de høyere virkelighetene vil dere være klare til å følge deres sterke ønske og fullføre denne delen av deres reise.

Den neste etappen på reisen deres ligger allerede på rett sted for hver og en av dere og uten noen illusjon til å blokkere synet deres, vil dere se den klart og følge den uten å nøle. De som ikke er i stand til å se den i dette øyeblikk av sin evolusjon får, og vil fortsette å få all den hjelp de trenger fra sine Veiledere som vil vise dem den veien de har valgt bit for bit. Og selv om de skulle velge å ikke følge denne veiledningen, vil de likevel klart se tegnene når de er rede til å forlate det nåværende vibrasjonsnivået og ta steget inn i det neste erfaringsnivået. Det er uansett helt sikkert at ingen sjel vil ønske å bli på det samme nivået lenger en nødvendig, fordi vi alle bærer i oss ønsket om å utforske og lære, og når tiden kommer vil enhver Sjel være klar til å gå videre etter at de har tilgitt seg selv og alle andre for det de har opplevd og tilegnet seg den tilhørende læring fra disse erfaringene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg føler at energien deres stiger raskt når dere føler at deres ønsker nå er i ferd med å manifestere. Føl den vibrerende energien inni dere og tillat den å fullføre forandringene. Nesten før dere vet ordet av det vil dere kunne erkjenne de forandringene denne energien har skapt og vite at alle de overraskelsene dere venter skal skje vil følge i rask rekkefølge."    forts.

Webpage: SaLuSa in Love and Light
Kanal: MADAD

Ingen kommentarer: