tirsdag 31. desember 2013

ILIUKA avslutter rådet med kloke ord

"Klok er den menneskebarn der ser alt hva der vokser til nye horisonter. Klok er den menneskebarn der verner om tidens nu, og ei søker så meget av langsiktige timer, ufødte timer, at prosjektere. Klok er den menneskebarn der ei verner om tider der var. Dog søker at frafalle hva der tales engasjementer for tider der var, og alt mere ser hva den kan erobre her og nu. Klok er den individ der ser alt óg sine egne styrker, og hva den selv kan forvalte innom livets eksistens. Klok er den menneskebarn der i ydmykhet og ærbødighet ser hva der så rummes i den store universelle energi. Være således en del av den kollektive bevissthet. Være således en del av alt hva der er innom sitt selv. Bekjentgjøre den kraft der er lik mulighetens eksistens for hva den byder. Verne om kraften, og verne om hva den selv kan blive påtaget av energi ikring. Vokte eders stier, og søke at se; der finns ei nogen limit. Den kan skape en frihet og en forløsning for de stier den lever, om den fortrygger og bærer alt større tro for sitt liv. Alt er der av intensjoner skapet for livet og sjelens ønsker. Lytte således til sjelens ønsker, så vil den lede sitt selv vel. Heliget være disse marker! Vi takker for markens grøde. Heliget være disse kammer! Vi takker for kammeret og alt hva der er i. Vi takker for pelsvesenets tålmod. Vi takker for voktere der er i tålmods behov. Vi takker for menneskebarn, og eders undringer. Vi takker for ilden og dens lys. Bære fred, og bære eders lys i verdighet! Vokte om eget liv. Søke ei at bekymres for sin nestes stier. Se alt i fred for stien der er, og således den besmitter sine omgivelser for fred. Være tro mot sitt selv! Konu Ekatah." 

Fra Iliukas avslutningstale (270513)

Iliuka.net hovedside

Ingen kommentarer: