tirsdag 31. desember 2013

Matthew - 1. november 2013

Positiv udvikling. Kærligheds-lys energi. Opstigning, sundhed, tæthedsgrad. Den amerikanske regerings nedlukning. NSA indsamling. Amerikanske militærofficerer afskediget. Illuminati-kontrolleret CIA fraktion. Marihuana. Præsident Obama, overkommelig Sundheds Reform. Økonomien. Tilgivelse.

Via Suzanne Ward (Oversættelse v / Birgitte Albrechtsen and Kim Dyrlund)
http://galacticchannelings.com/dansk/index.html

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I ville føle jer meget opløftede over tilstanden i jeres verden, hvis I kunne se Jorden, som vi gør, stadigt klart mere strålende og glødende, da hendes balance forbedres med hver frigivelse af negativitet. Selv om ekstremer af dualitet stadig er i spil på planeten, udfoldes der mange positive scenarier.

Mainstream medier laver stadig sensationer ud af katastrofer, uenighed og skandaler, men I har imidlertid også set dem rapportere konstruktive hændelser. Mens diskussionerne om at stoppe Syriens borgerkrig fortsætter, fortsætter inspektioner af landets lagre af kemiske våben. Og det samme med Irans atom udvikling. Pave Francis renser ud i Vatikanet, og der foretages flere og flere undersøgelser i virksomheders korruption og kriminelle aktiviteter i den finansielle verden. Vi ser unge britiske kongelige - William, Catherine og deres nyfødte søn George - sende lys ind i deres monarki, og forurening er et emne, der tages meget seriøst i nogle regeringer og virksomheder.

Den røde tråd, der forener disse tilsyneladende spredte emneområder og utallige andre, herunder utallige lovende udviklinger på græsrodsplan, er den stadig mere kraftfulde energibevægelse i og omkring planeten. Alt i jeres verden, der er i samklang med bevægelsen, vinder momentum. Og alt, hvad der går imod strømmen, er ved at gå op i limningen. Den mangeårige tilbøjelighed til krigsførelse og undertrykkende politik og praksis bliver ved med at svækkes, mens de kollektive tanker, følelser og handlinger på vegne af fred, frihed og sandhed intensiveres.

Det er en glæde for os at observere disse vidunderlige virkninger af kærligheds-lys energien! Der vil være en række ryk på de mest ekspansive områder af forandring, men der er ingen tegn på betydelige omveje, og intetkan afspore jeres samfunds fremskridt.

Et aspekt af denne monumentale, unikke opstigningsrejse er de varierende grader af fysisk, psykisk eller følelsesmæssig ubehag, som mange føler, mens kulstof-baserede celler absorberer lys og omdannes til krystallinske strukturer. I tidligere budskaber har vi tilbudt vejledning til at lindre opstignings-relaterede tilstande. Vi beder læsere, der udtrykker bekymring om forskellige sundhedsmæssige anomalier, om at læse disse meddelelser.
[ 4. Juli 2013 budskab har den mest omfattende dækning. ]

En e-mail sendt til min mor for nyligt viser, at sundhedsemnet i forbindelse med opstigning beder om mere afklaring. Mor, vær sød at kopiere denne e-mail her.

Kan du fortælle mig, hvad Matthew siger om folks helbredsforbedringer før opstigning? Hvad jeg mener, er, der er så mange (oftest ældre) mennesker i forskellige stadier af dårligt helbred - nogle meget alvorlige - at det synes umuligt, at de vil være i stand til at opstige eller vokse åndeligt uden at kunne blive relativt sunde. Eller vil de bare dø, og vil kun raske mennesker arve den fysiske 5D jord?

Tak. For det første er planetarisk og personlig opstigning ikke det samme. Så det kan være nyttigt at forklare igen, at begrebet "tæthed" har to definitioner i en universel sammenhæng: 1) Masse eller/og lokaliteten af en masse og 2) sjælsudviklings status, eller stade for spirituel og bevidsthedsmæssig opmærksomhed, og disse to "tætheder" kan være ret så forskellige fra hinanden.

Planeten har været på en opstigning kurs i omkring 75 år, længere end de fleste af hendes beboere har boet der i denne omgang. Men i løbet af alle disse års rejse gennem tredje tæthed i forhold til selve lokaliteten af Gaia, befandt den sjæl, der fik krop som planeten, nu kaldet Jorden, sig hele tiden på femte tæthedsgrads udviklingstrin. Gaia og hendes planetariske krop opstod i femte tæthedsgrad, og i løbet af de årtusinder, hvor hendes beboeres brutalitet overfor hinanden fik planeten til at gå nedad i spiralen, forblev Gaia, jordens sjæl, på sit oprindelige udviklingstrin.

Nuvel, den fysiske sundhed påvirker overhovedet ikke en persons opstigning åndeligt og bevidsthedsmæssigt. Og opstigningen er ikke begrænset til livet på Jorden. Mange personer, der lige havde udviklet sig til 4. dimension, havde "udløbne" klausuler på deres levetid i deres sjælskontrakter. De døde og lever i deres avancerede status i Nirvana eller, hvis de valgte det, i en anden tilsvarende åndeverden. Mens planeten bevæger sig gennem fjerde tæthedsgrad, vil hendes beboere, der har udviklet sig til denne tæthed åndeligt og bevidsthedsmæssigt, stige op med Jorden - hvis det er i overensstemmelse med deres kontrakt om levetid. Hvis ikke, vil deres kroppe dø, og de vil fortsætte deres opstigningsrejse i en åndeverden, indtil de beslutter, hvor de ønsker at reinkarnere.

Nogle af jer har hørt, at da Jorden forlod tredje tæthed, indtrådte hun i femte, som om nummer fire ikke havde nogen del i processen overhovedet. Vi bruger kun jeres numre for at indikere fremgang, både i placering eller sjælsudvikling, og der er ingen overspring i nogen af dem. Ligesom det ikke er rimeligt at forvente, at et barn, der har lært bogstaverne, kan læse en ordbog, er det heller ikke rimeligt at forvente at springe fra jeres nuværende evner direkte ind og beherske telepatisk kommunikation, at kunne materialisere og dematerialisere objekter, rejse astralt og opnå perfekt helbred i krop, sind og ånd. Faktisk har alle en medfødt evne til at udføre alle disse undere. Men det er nødvendigt at udvikle evnen til at gøre det, og hver sjæl vil gøre det i ro med sin egen timing.

Andre sundhedsrelaterede spørgsmål handler om det "radioaktive vand", der flyder fra Japans Fukushima atomanlæg, og sikkerheden ved fødevarer dyrket i nærheden. Vores rumfamilies få hold på fire eller fem medlemmer hver, der befinder sig i nærheden af anlægget, arbejder med besætninger i skibe der svæver ovenover, for at reducere vandets giftighed i størst muligt omfang. Deres teknologier er langt mere avancerede end jeres egne. Men de er ikke designet til at fjerne al forgiftning i frugt og grøntsager fra områderne med radioaktivitet, så det er fornuftigt ikke at spise noget, der er dyrket nær atomkraftværket.

Nu skal vi tage fat på læsernes interesser i en række forhold, der vedrører USA. Hændelserne dér afspejler til en vis grad, hvad der foregår i hele jeres verden, og alt hvad der sker overalt på Jorden påvirker alting overalt i dette univers.

Befolkningens vrede over de prøvelser der opstod som følge af regeringens "nedlukning" viser en stigende intolerance over for de folkevalgtes passivitet på grund af stædig splittelse. Individer inden for regeringen og alle andre demokratisk valgte organer vil være under forandring fra selvbetjening til at arbejde i fællesskab til gavn for deres lands folk. Dette vil ikke ske på én gang. Men embedsmænd, der stædigt går imod kærligheds-lysets energi, vil tabe på den ene eller anden måde. Og i sidste ende vil alle folkevalgte offentligt ansatte handle inden for denne energi. Afslutning på tyranners regeringstid vil ske langsommere, men det er også forudbestemt.

Der vil ikke opstå alvorlige konsekvenser i udenlandske relationer, som følge af National Security Agency`s (NSA: hemmelig efterretningstjeneste) efterretningsmateriale. En hvilken som helst vred og overrasket reaktion er simpelthen en offentlig forestilling. Ikke alene er det velkendt, at spionage sker alle vegne. Men allierede nationer deler tillige de indsamlede efterretninger, og ingen nationale ledere er naive nok til at tro, at de personligt er fritaget for overvågning. Energien omkring denne ballade styrker den energi, der er sat i gang af alle whistleblowere overalt, og vil i sidste ende føre til multinational tillid i harmonisk samarbejde.

Af to grunde blev højtstående officerer fritaget for tjeneste. Den jordnære årsag er, at de havde handlet under Illuminatis ordrer, som omfattede massiv terrorisme ved hjælp af missiler med atomsprænghoveder. Takket være vores universelle families teknologi var alle disse forsøg forgæves. I overensstemmelse med Skaberens betingelse, at der ikke vil være flere nukleare sprængninger i rummet, autoriserede Gud denne intervention. Energimæssigt set var fjernelsen af disse officerer et naturligt skridt i retning af at demilitarisere jeres verden. Dette enorme projekt kan ikke gennemføres hurtigt, men dette skridt er en velkommen begyndelse.

Med hensyn til den Illuminati-kontrollerede CIA fraktion, vil den være på vej ud. Disse personer har været ansvarlige for "black ops"- (sorte operationer), de mest destruktive terroraktiviteter. I kender de få, der har været en succes, især "9/11". Men hvad der ikke er kommet frem og er blevet offentliggjort, er de mange forgæves forsøg i brændpunkter rundt om i verden, der er blevet modarbejdet af ET brødre og søstre, der bor iblandt jer. De har tilladelse til at gøre det efter Gaias anmodning, men de kan ikke gribe ind i den enkeltes frie vilje til at hævne grusomheder begået mod deres forfædre, eller at forsvare deres radikale overbevisninger.

Vi er blevet bedt om vores mening i forhold til at legalisere marihuana. Vi føler, at dette skulle have været gjort for længe siden over hele verden til medicinske formål, på grund af denne plantes mange kendte fordele. Det er grunden til at de farmaceutiske virksomheders "øverste ledelser" har undertrykt den juridiske tilgængelighed. Mht. "at give vores unge mennesker tilladelse til at anvende stoffer," ser vi dette på samme måde, som vi ser jeres sociale problemer såsom overdrevent drikkeri, hasardspil, overspisning, seksuel promiskuitet, bandekrige og mobning: spørgsmål, der kræver stærke forældres vejledning og individers selvdisciplin. Og mens lyset øges i befolkningen, vil den problematiske adfærd mindskes, derefter ophøre helt.

Til de mange læsere, der citerer specifikke handlinger fra præsident Obama og spørger, om han stadig er et lysvæsen: Ja, det er han. Vi står ved alt, hvad vi tidligere har fortalt jer om ham, fordi det er sandheden. Vi siger også, at bevidstheden i tredje tæthed ikke kan skelne lys i en person eller en situation. Selvom Jorden og alle hendes beboere befinder sig i fjerde tæthed i forhold til dennes nuværende lokalitet, er størstedelen af befolkningen bevidsthedsmæssigt stadig i tredje tæthed. Og for at besvare en læsers spørgsmål: Nej, en Illuminati-programmeret klon af præsidenten har ikke erstattet ham.

Ja, der har så sandeligt fundet "sabotage" sted, som en læser udtrykte det, og en anden spurgte: Er den hektiske energi og uenighed omkring den overkommelige sundhedsreform Illuminati energi? Sabotage af loven, mere almindeligt kendt som Obamacare, startede umiddelbart efter præsident Obama annoncerede sin intention om at stille sygeforsikring til rådighed for folk, der ikke modtager den nødvendige behandling - fordi de ikke har forsikring eller deres forsikring ikke dækker. Illuminati medlemmer af Kongressen i ledtog med deres kolleger i det medicinske system og medicinal-og forsikringsbranchen begyndte åbne og skjule kampagner for at fordømme Præsidentens bestræbelser. Reformens hjemmeside er sandelig ikke fri for sabotage hellere. Men "for mange kokke i køkkenet", der arbejder hastigt med komplekse teknologiske funktioner, bidrog til hjemmesidens funktionsfejl.

Personer i Kongressen, der er fast besluttet på at rykke loven op med rode, vil enten falde af i svinget eller forene sig med de kolleger, der ser det fornuftige i at bevare de positive aspekter og ændre de utålelige dele. Til sidst vil energistrømmen skabe lighed og tilgængelighed indenfor sundhedssektoren for alle i jeres verden. Der vil blive fuld anerkendelse af hvad I kalder "alternative" behandlingsformer. Naturens helbredende ingredienser vil erstatte kemisk receptpligtig medicin, der forårsager mere skade end gavn, rimelige udgifter til hospitalsindlæggelse, ambulant behandling og nyttig medicin. Med tiden, som jeres samfund avancerer, vil hverken penge eller forsikringer være i spil i jeres sundhedspleje.

Med hensyn til de mange spørgsmål om den nationale økonomi, har jeg bedt min mor om at kopiere en bestemt e-mail for at vise, hvor langt væk fra virkeligheden nogle udbredte oplysninger er. Kun navnet vil blive udeladt for at bevare den pågældende persons privatliv.

****** ' s kilde i forsvarsministeriet siger, at "De" har anbragt noget i vandet og i vores fødevarer, og at når de sender et bestemt signal til mobilmasterne eller sender droner ud, så kan de detonere, hvad vi har indtaget, og det vil give os influenzalignende symptomer inden for 2 dage, og derefter døden 10 dage senere. Dette er for at kontrollere opstand blandt befolkningen, når økonomien fuldstændigt bryder sammen når som helst fra nu og gennem 2014. Er der sandhed i dette?

Tak, mor. Der er overhovedet ingen sandhed i denne uhyrlige påstand, og eventuelle alvorlige bekymringer om sammenbruddet i den amerikanske økonomi er overflødige. Når Federal Reserve System og Internal Revenue Service bliver afsløret som agenturer, der ejes privat af Illuminati alene, med manipulerede økonomier i verden, vil deres operationer ophøre. Så skal I se, at USA's gæld er ligeså fiktiv som jeres globale økonomi er det.

Det er længe siden hele jeres økonomiske system er blevet til ikke andet end et kæmpe netværk af kabler og computer transaktioner - handel på aktiemarkederne, køb og salg af valuta, pantebreve fra udlånsinstitutioner, kreditkort konti med ågerrenter. Al denne finansielle aktivitet var designet til at blive ved med at berige de rige, og intet af det har haft et solidt fundament. Afslutningen af det af Illuminati udtænkte og kontrollerede netværk, og tilbagevenden til en monetær basis af ædle metaller vil blive klaret så glat som muligt for at undgå forvirring.

Nuvel, det ser ud som om vi har peget fingre af de "slemme drenge" rundt om i jeres verden, der konsekvent har modsat sig forandringer, der ville være i befolkningernes bedste interesse. Og vi gentager vores opfordringer i tidligere meddelelser: Tilgiv dem! Det betyder ikke en godkendelse og accept af deres handlinger. Det betyder at afstå fra dom og fordømmelse ved at forstå, at disse personer er de svageste led i den ubrydelige universelle kæde af sjæle. Og kærlighedens lys i jeres tilgivelse løfter dem, samtidig med I avancerer i jeres sjælevækst.

Den afgørende betydning af tilgivelse strækker sig langt ud over disse enkeltpersoner, ind i de før- fødsels aftaler hver eneste af jer lavede. For aftaler er lavet af sjæle med ubetinget kærlighed og er designet til at fremme udviklingen for alle, der deltager. Hver sjæl spiller en rolle, der tilbyder andre muligheder for udvikling. Personer, som I kan harmes dybt over for, hvad I opfatter som grusom, uretfærdig behandling kan måske til perfektion opfylde deres samtykke om at give jer netop den erfaring. Lad være at miste jeres vækstmulighed ved at holde fast på vrede eller bitterhed. Forstå, tilgiv og føl taknemmelighed for, at I har gennemført de karmiske lektioner, som I valgte, og som de gav jer.

Hvis I ved ord, handlinger eller manglende handlinger har været uretfærdige overfor nogen, så fortæl dem, at I er kede af det og bed om tilgivelse. Så tilgivjer selv! At give slip på skyld og anger samt bitterhed og vrede vil lade fred, glæde og begejstring flyde ind i jeres hjerter - det er sådan opstigning føles!

Lysvæsener i hele dette univers omfavner jer med ubetinget kærlighed, imens vi opmuntrer jer videre fremad.

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward

Ingen kommentarer: