onsdag 1. januar 2014

What's Happening in January 2014 - THE WEBSITE OF CELIA FENN AND STARCHILD GLOBAL

"New Moon : 1st January. New Moon in Capricorn conjunct Pluto. An Earth Moon heralding changes and transformation for the Earth on the Material level. There will be huge shifts in the Material World in 2014. Stand By ...

Full Moon : 16th Janury. Full Moon in Cancer (Sun in Capricorn). A Water Moon focuses on Emotions, Feelings and the Flow of Divine Love and Creativity.

New Moon : 30th January. The Second New Moon in January. New Moon in Aquarius...welcome the Aquarian Age! New Moon in an Air sign ruled by Urianus ... expect New Ideas and New Visions for your Life to arise at this time!

Hva som skjer i januar 2014

New Moon: 1. januar. New Moon i Steinbukken konjunksjon Pluto.  En Earth Moon varslet endringer og transformasjon til Jorden på det materielle plan. Det vil være store endringer i den materielle verden i 2014.  Stand By ...

Full Moon: 16th Janury. Full Moon in Cancer (Sol i Steinbukken). En Water Moon fokuserer på emosjoner, følelser og strømmen av guddommelig kjærlighet og kreativitet.

New Moon: 30 januar. The Second New Moon i januar. New Moon i Aquarius ... velkommen inn i Vannmannens Tidsalder! New Moon i et lufttegn styrt av Urianus ... forvent nye ideer og nye visjoner for ditt liv - det oppstå på dette tidspunktet!"


Starchild Global

Ingen kommentarer: