fredag 10. januar 2014

Det dreier seg om en balanse mellom de som dominerer og de som domineres, sier erkeengelen Michael, gjennom Ronna Herman.

Tenker vi mennesker på at det bør være en balanse mellom oss og resten av dyreriket?  Utrydder vi ikke dyra etter hvert som vi rydder nytt land for menneskene, og dette gjøres uten tanke på at det må og skal være en viss balanse her for at nye ideer skal kunne dukke opp.  

Når gullfrekvensen nå  vekkes opp igjen, vil vi samtidig oppleve at en urgammel naturkraft - Elemental force - som har fått navnet skogens ånd, også vil våkne opp.  Dette fenomenet støtter alle mennesker og utspill med gjenopprettingen av skjevheter mellom 'natur og mennesker'.  

La denne energien være en del av dine drømmer når du samarbeider med den nye jorda, sier Ronna.  Ønsk naturen og skogens ånd velkommen for å skape overflod og glede.  Ved å åpne hjertene og livet for skogens ånd aktiviseres energien i egne liv og i samfunnene.

Den nye jordas lysbyer vil gjenopprette balansen med naturen, og dermed utrydde all fattigdommen på jorda.  Prosessen starter i menneskenes egne liv og forplanter seg utover i samfunnet.  Åpne hjertene og lev i balanse med Himmel og Jord.

Når menneskene inntar dette nivået av bevissthet og frekvens, blir de knutepunkter av lys på den nye jorda. Dette fører til at mennesker med lik frekvens tiltrekkes hverandre, og fellesskap av lys skapes.  Dette er en naturlig prosess hvor muligheter og mennesker finner hverandre.

Ingen kommentarer: