lørdag 4. januar 2014

Det Mystiske Iboende - 31. August 31, 2013 - Som kanalisert av Lee Carroll for Kryon - "Det iboende" - intelligensen - din andre 'hjerne'.

Denne kanaliseringen vil virkelig passe godt sammen med"Den Unnvikende Akasha" kanaliseringen (se Kryon kanalisering utsendt i oktober). Spør deg selv: Hvorfor må du muskelteste (bruk av Kinesiologi) for å se om du er allergisk mot noe? Burde ikke  hjernen din fortelle deg det? Er det mulig at hjernen din og cellene dine i stor grad er koblet fra hverandre? Det iboende er denne broen, og Kryon gjør rede for det på måter som kanskje vil overraske deg. Hva er "Den andre hjernen?" Finn ut av det!

Så, i kinesiologiprosessen, forstår du at du har anerkjent at det er en del av kroppssystemet ditt som vet mer enn hjernen din? Dette er faktisk en prosess som er blitt brukt i århundrer, og den er svært nøyaktig.

Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Min partner trer til siden, men han er fremdeles tilkoplet. Vi har sagt det før: denne prosessen kalt kanalisering, er ikke en overtakelse. Kanalisering er en forening eller en sammensmelting (går opp i en høyere enhet) med tillatelse, en overenskomst med Menneskets bevissthet, sammen med hans eget Høyere Selv. Denne samensmeltings-overenskomsten er ikke vanskelig å få til så lenge virkelighetsboksen for overbevisninger, tro og tradisjon tillater det. Hvis du er blitt lært at denne prosessen ikke er hensiktsmessig eller passende, så er det vanskelig å kanalisere. Så en god del av min partners evne til å kanalisere, er at han vet at det er ekte og virkelig, og føler fred rundt det.

Kanalisering krever trening og øvelse slik at det langsomt blir komfortabelt. Det er et vakkert "sted" hvor Mennesket kan sitte og bare "være" de få øyeblikkene mens informasjonen blir levert uten at intellektet er involvert. Partneren min blir en oversetter. Han tar ikke-lineær, kvanteinformasjon fra min side av sløret og skaper en lineær strøm inn i sitt kulturelle språk. Dette har det tatt ham mange år å lære. Det er en tillært prosess.

Filtrene som Mennesket har i sinnet sitt er filtre som er utviklet av boksen til hans tradisjoner og oppdragelse. Dette blir hans "livsstil" og må da tilsidesettes for at de kanaliserte budskapene skal bli så konsise og fullstendige som mulig. Disse budskapene må leveres på en måte som vil gi mening for Mennesker, så mye som mulig, uten Menneskelig forutinntatthet og påvirkning (slik at de ikke gir et skjevt bilde).

Kjære dere, når dere lytter til disse tingene, så er det ikke sikkert at de alle gir mening. Dette er grunnen til at vi gir dere muligheten til å lytte til disse budskapene senere, til å bli innspilt (transkribert; nedskrevet) slik at dere kan sette dere ned med dem og tenke over dem, slik at dere kan forbinde dem med andre deler av informasjon og forstå hvordan de er forbundet.

Leksjonen Begynner
Idet jeg begynner denne leksjonen, ønsker jeg å minne dere om hvorfor vi gir den, for vi har aldri drøftet disse tingene i sin helhet, så det er tid for å legge grunnlaget eller fundamentet for fremtiden. Den beste måten å gjøre dette på, er å gi en avdekking av hvordan ting fungerer inni deg. Når vi avdekker disse tingene, bruker vi språk som dere ikke er vant til og begreper som dere egentlig ikke har arbeidet med før. Vi er klar over dette, men det må begynne hvor det må begynne, og dette må vise respekt for bevissthetsmangfoldet her. De mange lærefasene dere befinner dere i har stor varietet, for noen av dere har gjort denne typen arbeid så lenge som dere kan huske, mens andre av dere akkurat nå våkner opp til potensialene av hvem dere er. Vi gir dere historien og læren uten å bry oss om dette, som om dere alle var inneforstått med det. Det er hensiktsmessig for denne dagen.

Det er esoteriske prosesser i Menneskekroppen som er svært vanskelige å forklare. Nylig ga vi dere flere av dem og hvordan de fungerer. Vi begynte å snakke om synkronitet og hvordan den fungerer med Menneskekroppen. Vi gjorde rede for Gaia, guider og energier på den andre siden av sløret. Vi har også gitt dere en forelesning om den unnvikende Akasha. Hvordan snakker den til cellene i kroppen din? Er den i hjernen din eller er den ikke der? Hva sier den? Du kan høre på disse tidligere Kryon budskapene, fordi partneren min spiller inn alle budskapene.

Så nå er det tid for å snakke til dere om begrepsmessige trossystemer og overbevisningssystemer, og hvordan de begynner å arbeide til din fordel, og hvordan bevissthet blir mindre lineær. Alle disse tingene ville synes å være begreper som er noble eller høysinnete, men noen av dere bruker disse akkurat nå. Det er spesielt et som vi har spart frem til nå, fordi det er vanskelig å forklare. Det er det som dere kaller Iboende (Innate: Medfødt). Det vil komme avsløringer i dag om hvordan det fungerer, som vi ikke har sagt noe om før eller forklart før.

En Kortfattet Gjennomgang av Menneskets Ni Kjennetegn (karakteristiske egenskaper)
Det er et fullstendig esoterisk system som vi har kanalisert til dere tidligere, kalt Menneskets Ni Kjennetegn (The Nine Attributes of the Human Being). Disse kjennetegnene er innbyrdes beslektet og arbeider sammen i en sirkel, og jeg vil at partneren min skal undervise dere i dem i den nærmeste fremtid. Jeg vil at han skal utvikle dette til minst tre opplæringsdeler, slik at menneskeheten kan sette dem sammen og se hvordan de er beslektet. Dette, for at dere bedre skal forstå dere selv. De ni kjennetegnene, slik vi har kanalisert dem, er tre grupper på tre. Dette er ikke så veldig vanskelig å fatte, men vanskelighetene begynner når du forsøker å forstå hvordan de er beslektet eller forbundet med hverandre, hva de kanskje betyr for deg, hvordan de er forbundet i dag, og hvordan de vil være i morgen. Det er ni av dem. Vi fortalte dere at tre av kjennetegnene, en i hver gruppe på tre, har det samme navnet – det Høyere Selv. Vi identifiserte gruppene som den Menneskelige Legemlige Gruppen, Sjelegruppen og Støttegruppen. Det Høyere Selv var i hver enkelt av disse gruppene. Men den vi snakker om i dag er helt og holdent i det som vi ville kalle den Menneskelige Legemlige Gruppen, og som så mange av de andre, er det mer ved den enn det ser ut til. Det kalles Iboende (Medfødt).

Iboende
Orden iboende er en del av Menneskelig bevissthet. Dere har alle dette på det legemlige nivået og vi vil gjøre rede for dette i dag på en måte som vi aldri har gjort rede for før. Vi vil bare fortelle dere litt om det, men forhåpentligvis nok til å vekke din interesse og få deg til å forstå at det er mer ved deg enn du tror – mye mer.

Det Iboende eller Medfødte er i fortiden blitt beskrevet som den smarte delen av cellene dine. Nå, det ville kanskje tyde på at det også er en ikke-smart del, men la oss si at det er en mer uvitende del, og tro det eller ei, denne uvitende delen er hjernen din. Nå oppfatter hjernen mange ting og den er i høyeste grad en fremragende kalkulator. Den er det beste hukommelses- og relasjonsberegningsinstrumentet på Jorden i dag. Alt som du har opplevd og erfart er i hjernen din. Den tempererer hvordan du oppfører deg, hva du gjør, hvordan du handler, hva du tror, og hvordan du oppfatter ting. Men la meg fortelle deg hvor den ikke strekker til og kommer til kort. Den vet ikke noe om hva som foregår i cellene dine eller i din emosjonelle kropp. Den kan kanskje sende signaler til å styre kroppen din, men den er blind for hva som skjer etter dette. Den blir også lett forvirret.

Hjernen Din Er Ikke "I Loopen (Sløyfen)"
Du kan intellektualisere dette i svært lang tid, likevel vil du aldri finne ut fra hjernen din hvordan cellene dine har det. Har du en allergi mot noe som kroppen din ikke har opplevd enda? Kanskje det er en matvare du aldri har smakt eller en kjemikalie du ikke har sett. Hvordan ville du vite det? Når du begynner å spise maten eller innta kjemikaliet, skulle ikke hjernen da skrike ut, "Ikke gjør det! Du er allergisk mot det! Du vil betale prisen!" Men den gjør ikke det. Den er ikke forbundet med cellestrukturen. Men det iboende er. 

Det iboende er den smarte legemlige kroppen. Det vet alt om hele systemet ditt. Det er faktisk like smart som hjernen din, men på en annen måte. Så, hva kan et Menneske gjøre for å finne ut om han/hun er allergisk mot noe? La oss si at det er deg, så du kan spørre hjernen din, men den har ikke peiling. Så i stedet, plasserer du maten eller kjemikaliet i hånden din og muskeltester den. Det kalles kinesiologi, et stort ord for noe som er veldig enkelt. Muskeltesting bruker kroppens iboende til å gi deg et "ja eller nei" signal om noe den kjenner til, men som hjernen din ikke vet noe om. 

Dette iboende vet mye mer enn hva du er allergisk mot, min venn. Det er også fullstendig avstemt med ditt DNAs kvantedeler som vet alt om din åndelige og cellulære utvikling. Det Iboende tar ditt Høyere Selv i hånden på alle de tre Menneskelige gruppenivåene, og det er vanskelig å beskrive. Hvis du legger denne informasjonen i et sirkeldiagram, kan du trekke opp linjene mellom gruppene og du vil se hva jeg mener. Det er din smarte kropp, og den er forbundet med alt.

La meg stille deg et spørsmål, kjære deg: Finner du det ikke er merkelig at det er visse typer sykdommer som kan ligge på lur i cellene dine, som kan angripe deg, likevel vet du det bare gjennom ditt ubehag eller gjennom din død! Hva slags hjerne har du som ikke ville fortelle deg om dette? Du får aldri signalet gjennom hjernen din om noe av dette, bortsett fra ubehag og smerte! Men det iboende vet om det i samme øyeblikk som det skjer.  Det iboende vet når det gikk inn i kroppen din. Når de hvite blodcellene dine går til de stedene de trenger å kjempe, går hele immunsystemet ditt i beredskap! Likevel har du ingen anelse om det, ettersom hjernen din bare gjør det som den alltid gjør – den beregner og husker. Men i dette tilfellet, gjør den en svært dårlig jobb med å hjelpe deg til å overleve.

Om Det Iboende
Hva er det iboende? Hvor er det? Dette er vanskelig å forklare. Vi fortalte deg, kjære Menneske, at den unnvikende Akasha informasjonen heller ikke er i hjernen din. Du kan ikke gå til hjernen din for å finne ut hvem du pleide å være i et tidligere liv. Det iboende er det samme. Det er ikke i hjernen din, men i stedet er det i hver eneste celle i kroppen din og i hvert eneste molekyl i ditt DNA. Forskjellen på det iboende og Akashaen er at det iboende er på toppen (et lineært begrep for deg), og det sender alltid ut, det er alltid der. Hvis du vet hvordan du skal lytte til det og hvor det er, kan du stille deg inn på det. Muskeltesting er en måte for å vite, en svært grunnleggende måte. Noen av dere vet også at det iboende reagerer på akupunktur. Visste du det? Hjernen din vet det ikke.

Merkabahen – Det Iboendes Kvantefelt
Det iboende er på det rene med alle ting på cellenivået og sender ut hele tiden. Det kringkaster så godt at det strømmer inn i det som dere kaller kroppens Merkabah. Nå, Merkabahen er et kvantefelt rundt kroppen din som pulserer svært sterkt med esoterisk informasjon, inkludert legemlig helse. Mange har evnen til å se og lese dette feltet.

En medisinsk intuitiv kan stå foran deg med ulike grader av suksess og lese budskapene fra ditt iboende.  Denne intuitive personen trenger ikke å muskelteste for å vite at du har noe som foregår i cellene dine. De kan se det eller fornemme det i feltet rundt kroppen din. Nå har du kanskje tenkt at en medisinsk intuitiv ser på leveren din eller hjertet ditt, og utfører en slags analyse. Det er en svært lineær tankegang og er ikke det som skjer. Det er din overbevisningsboks som arbeider overtid. I stedet fornemmer de medisinsk intuitive kvanteenergien i feltet ditt, som ditt iboende sender ut om helsen din, om hva som foregår i kjemien, og om hva som kanskje utvikles inni deg. Det er annerledes enn du trodde, er det ikke? Det er det iboende og det er bare en av tingene som det iboende gjør.
Gruvedrift i Akashen – Det Iboendes Rolle
Det jeg nå vil fortelle, har vi gitt dere før. Jeg vil imidlertid forklare det bedre i denne kommunikasjonen. Ditt iboende er også en guvernør for det du personlig trenger. La meg forklare: Snu en side sammen med meg. Vi har i fortiden snakket om å utvinne og bedrive gruvedrift i Akashaen. Så la oss for et øyeblikk åpne denne døren. Er det mulig, kjære deg, at du kunne gå inn i det umåtelige skattkammeret med egenskapene fra dine tidligere liv og velge ut noe som du trenger i dag? Svaret er ja. Det kalles å utvinne fra eller bedrive gruvedrift i Akashaen, og det er en viktig del av Kryon læren. Måten dette kan oppnås på av det individuelle Mennesket, er imidlertid virkelig vanskelig å beskrive. Det er en personlig intuitiv prosess. En egenskap ved dette som ofte blir misforstått, er imidlertid at tillatelse fra det iboende er nødvendig. Det er fordi den iboende smarte kroppen vet hva du trenger. Det er da guvernøren, eller filteret, som gir deg tillatelse med hensyn til hva som kan trekkes ut av din Akasha og benyttes. Den vil si nei til overfladiske og fjollete ting og ja til de tingene som vil tillate deg å helbrede deg selv for sykdom, leve lenger, og øke ditt DNAs effektivitet. Den er en smart kroppsregulator.

Det iboende bryr seg ikke om hvordan du ser ut. Det bryr seg om helsen din. Hvis du ønsker å gå inn i din Akasha og trekke ut noe som du trenger for overlevelse, så er den der hos deg. Hvis du ønsker å få klarere hud, vil den ikke reagere. Forstår du hva jeg mener? Det er guvernøren for å utvinne i Akashaen. Forresten er Akashaen svært klar til å bli brukt til dette. [Kryon blunker]
Dere har fortjent det dere har levd, kjære dere, og det er veldig tilgjengelig. Det ligger i en kvantesuppe av levetidsinformasjon som er klar til å bli brukt. Hvis du har en sykdom i kroppen din akkurat nå, og du kanskje ønsker å utvinne fra Akashaen på en måte som vil skape helbredelse, så kan du det. Som alle ikke-lineære ting, så krever det en ny, moden bevissthet og øvelse for å fungere. Men kroppen er klar for at du kan "gå og hente" cellestrukturen til et tidligere liv som ikke hadde noen sykdom. Blåkopien for dette har sitt sete i deg siden du fortjente den og levde den. Det iboende er ansvarlig for spontan helbredelse! Vitenskapen har ingen anelse om hvordan et Menneske gjør dette. Det iboende kan hjelpe deg til å "gå og hente" tingene i din inntjente Akasha og plassere dem i din cellestruktur. Så smart er det iboende! Forestill deg å rydde bort sykdom så fullstendig at det ikke er noen tegn på at den noensinne var der? Det skjer hele tiden. Forestill deg å være i stand til å gi slipp på en kjemisk avhengighet over natten? Det er akkurat det samme prinsippet.
Har du noensinne sittet i et møte og noe blir sagt eller en følelse inntreffer, og du får frysninger? Hva er det? Du kunne si, "Det er bekreftende frysninger". Gjett hvor de kom fra? Det iboende! Det iboende har evnen til å signalisere sannheten til deg. Hjernen har ikke det. Faktisk vil hjernen din ofte komme i veien. Det er hjernen som rommer din overbevisningsboks. Det er hjernen som rommer oppfattelsen av hvem du er, basert på erfaring og minner. Den er ditt 3D overlevelsesinstrument. Men hjernen kan ikke gi sannhet. Den kan bare gi deg det som den oppfatter som sannheten, basert på logisk, bearbeidet, beregnet, synaptisk fornuftssluting, og bare basert på dine tidligere erfaringer og opplevelser.
Hjernen din kan be deg om ikke å berøre ovnen på grunn av det som skjedde en gang tidligere. Men den kan ikke gi deg bekreftende frysninger fra informasjon den ikke har. Intellektet vil at du skal tro at hjernen din er fremragende. Hjernen er imidlertid bare en del av kroppens system og ikke en særlig intuitiv del. Det er det iboende som kjenner sannheten. Det iboende er forbundet med ditt DNAs kvantedeler, og kjenner derfor også til din åndelighet og sannheten om Gud i det indre.
Det Neste Skrittet
En av egenskapene til det fremtidige Mennesket, er å bygge en bro mellom din Menneskelige bevissthet og ditt iboende. Dette er en av de tre tingene i celledelene til de ni kjennetegnenes leksjon, delen om de Menneskelige energiene. Dette må være en bro med nye verktøy slik at du ikke lenger trenger å muskelteste. Faktisk kan du bli din egen medisinsk intuitive. Gir ikke dette mening? Så, når et virus eller en bakterie invaderer kroppen din – noe hjernen din ikke kan advare deg mot – vil du vite det allikevel! Denne broen vil begynne å fullstendiggjøre Menneskets utvikling og er et logisk neste skritt for lengre levetid. Jeg vet at dette gir mening for deg. Du skulle være i stand til å fornemme disse tingene når de oppstår, heller enn å gå til en lege for å ta prøver. Å gå til en lege for å ta prøver er ikke en dårlig ting, men det skulle bekrefte det du vet skjer og ikke være oppdagelsen av det.

Den Andre Hjernen
Det iboende gjør så mange ting for deg! Noen av dere begynner å få et større bilde av hvor jeg vil hen med denne redegjørelsen. Her er et konsept som vi egentlig ikke har kringkastet før. Vi kommer til å gi det et navn, men vær så snill å ikke misforstå det. Dere har bare ett ord for deres intelligente kontrollsenter, og ordet kalles hjerne. Så vi kommer til å gi dere et konsept som sier at det iboende er din andre hjerne. Den fungerer ikke på samme måte som den første hjernen i det hele tatt, men den er smart og den er intelligent og den vet hva du trenger. Iblant kan den til og med erstatte en funksjon som din logiske hjerne normalt gjør.

La meg vise deg hva jeg mener. Her er et puslespill, en gåte innen medisinen:

Når en ulykke skjer som brekker ryggmargen din fullstendig, etterlater den deg helt følelsesløs og uten noen muskelfunksjon fra livet og ned. Dette skjer fordi signalene fra hjernen til musklene dine ikke lenger er i stand til å bli sendt. Veien for disse signalene er blitt avskjært. Du tilbringer da resten av ditt liv i en stol, kanskje du til og med blir matet av andre. Men gåten er at det er noen ting inni deg som fortsetter å fungere allikevel. En av dem er Hjertet ditt. En annen er fordøyelsen. Mange av disse tingene fortsetter å fungere selv om du blir fortalt at hjernen din, sentralnervesystemet, organet som sender alle signalene for å få ting til å fungere, fikk signalene sine avskjært. Kanalen eller ledningene hvor signalene blir sendt i ryggraden er ødelagt. Så hva holder alle disse organene under halsen i gang? 
Hjertet ditt er avhengig av signaler fra hjernen for å fungere. Det trenger de elektriske pulseringene som sendes fra spesielle deler av hjernen, og skaper en synkronisert rytme for at Hjertet skal kunne slå. Likevel er hjernen frakoblet og Hjertet beholder sin rytme. Hvordan kan det fungere? Nå vil jeg fortelle deg det: Det iboende overtar og fortsetter signalet. Det er alltid der, for Merkabahen er kroppsomfattende, ikke sentralisert på ett sted slik hjernen din er. Organene vil fortsette å fungere, men veien til musklene er borte. Selv reproduksjon kan fremdeles skje! Hjertet holder det gående og fordøyelsen fortsetter, og alt uten forbindelse med hjernen.
Det iboende er smart! Det er en hjerne nummer to. Legevitenskapen er ofte forvirret over dette, og jeg ga dere nettopp svaret. Så det iboende er intelligensen i kroppen din som er smartere med hensyn til cellulære ting enn hjernen din. Nå ønsker jeg å pakke inn alt dette.
Hva er det meningen at du skal gjøre med all denne informasjonen? Jeg ønsker at du skal komme i kontakt med det iboende. Det er Hjerteforbindelsen, kjære dere. Det Høyere Selv, det iboende og Menneskelig bevissthet er de tre Menneskelige energiene som må smeltes sammen og forenes – Menneskelig bevissthet, det Høyere Selv og det Iboende.
Når DNA begynner å arbeide med en høyere effektivitet, er det broer som begynner å bli bygget mellom disse tingene. Du vil begynne å føle dem når du gjenkjenner og fornemmer sannhet. Når du begynner å få dømmekraft og erkjenner ting for hva de er, slutter du å se deg om etter svar. Du er langt mer selvforsynt og fullstendig, og svarene dine er ofte de samme som de rundt deg som har den samme dømmekraft motoren. Alt dette kommer nå innenfra, i stedet for fra en kilde utenfra.
Mange vil fortelle deg at dette bare er tullprat. De vil fortelle deg om Gud og be deg om å tro dem. De forteller deg at du ble født skitten, eller at det er samfunn som forsøker å kontrollere deg, eller at overalt hvor du ser så er det en konspirasjon mot deg. De frembringer frykt, og resultatet er Menneskelig frykt, forvirring, atskillelse og til og med krig.
Det Smarte Iboende
Hva om du kunne begynne å forstå sannheten fra det iboende i ditt indre? Du ville forstå at du er en del av Gud på denne planeten, og du kan skjelne hva som skjer og hva som ikke skjer rundt deg. Mennesket blir smartere når de to hjernene kommer sammen og du da blir i stand til å se din egen helsesituasjon, og fange opp ting før de blir ustyrlige, og til og med å fornemme sannheten om Gud i det vakre systemet til Akashaen din.

Vi fortalte dere dette i Akasha redegjørelser tidligere. Hver eneste en av dere har et forskjellig kosthold basert på hva som fungerer for dere. Det finnes ikke noe slikt som et opplyst kosthold, bortsett fra det som er gitt av din egen dømmekraft. Det iboende er smart. Det arbeider sammen med din Akasha og det vet alt om dine Sjelsaspekter. Det er forbundet med ditt Høyere Selv. Det vet hvilket kosthold som vil fungere for deg basert på dine nærmeste tidligere liv. Dette er i din Akasha, og ditt iboende er i kontakt med det.
Når du nå begynner å bygge en bro til det iboende, begynner alt å endre seg. Spørsmålene som du stiller i dette rommet (og de er alltid de samme), trenger du ikke å stille: "Kjære Kryon, hvordan kan (navnet ditt her) utvinne min Akasha? Jeg (navnet ditt her) ønsker å gå dit, jeg vil vite dette, jeg ønsker å vite det. Hvordan kan jeg (navnet ditt her) skape dette og hint i mitt liv?"
Kjære deg, dagen vil komme når du aldri trenger å spørre om disse tingene, mer enn å ville spørre en person på gaten hvor du skal gå. En vakker dag, når det gjelder esoteriske ting, vil du ikke føle at du er i mørket eller at det er manglende deler. Når det iboende begynner å være tilstedeværende i din bevissthet, vil konsepter begynne å smelte sammen og de manglende delene vil begynne å utfylles. Du kommer til å bli mye smartere med hensyn til hvem du er, og en av tingene som kommer til å inntreffe er at du vil vite at du ikke er herfra! Du vil føle det! Du er fra den Store Sentrale Sol. Du kommer fra stedet jeg kommer fra, og du vil vite at du er evig! Du vil vite at du har hatt mer enn ett liv, og det vil være noe du vet, akkurat slik som det iboende vet det, og ikke noe du intellektualiserer med datamaskinen i hodet ditt.
Det er Hjerteforbindelsen, kjære dere. Det iboende er det som skaper følelser. La meg fortelle dere, kjære dere, at det iboende hjelper deg til å bli forelsket. Det iboende gir deg energier som du ikke kan forklare. Det iboende gjør deg bare litt sprø (ingen kan forklare "forelsket" følelsen), men det iboende vet alt om den.
Det iboende kan endre hver eneste celle i kroppen din, og det vil gi sann informasjon og hjelp for deg personlig. Dette vil skape mer dømmekraft og et klokt Menneske. Det finnes ingenting som er som det iboende, og det aller viktigste er at "sannhet er sannhet", og flere og flere Mennesker vil se det som du ser. Kan du se hvordan det iboende ville tjene Menneskeheten og hvordan det tar ditt Høyere Selv i hånden og vet om Gud?
Dette har vært historien vår for denne dagen – om noe i deg som er fantastisk og klart til å arbeide for deg.  Kanskje du ikke har kjent til omfanget av det eller hva det var? Kanskje du ikke visste hvordan det fungerte eller hvor viktig det er? Nå vet du litt mer. Til slutt, den vakre delen: Det er ikke en eksistens inni dere, kjære dere. Det er deg – broen fra den legemlige kroppen til det Høyere Selv, den smarte delen av cellene dine.
Og Slik Er Det!
KRYON

Ingen kommentarer: