fredag 10. januar 2014

Melding fra SaLuSa ved Mike Quinsey

Du kan være en observatør uten å bli distrahert i dine oppgaver, og jo mer fokusert du er jo mer vellykket blir du.

Det er mye på jorda som fortsetter å skape usikkerhet og utad er det lite tegn til fred i verden. Likevel bak kulissene er det mange grupper av Lysarbeidere som utfører sin del for å bringe stabilitet og fred.  Det vil skje om relativt kort tid, og dette året er det som vil være mest aktivt i så måte.

Lysarbeidere over hele verden får stadig mer tillit til utfallet, og ser fruktene av arbeidet kommer fram. Vær trygg på at Lyset vokser hele tiden og sakte løfter sjeler inn i en høyere dimensjon.  Dette fører til et klart skille mellom de av de gamle vibrasjonene som ikke klarer å heve seg, og de ​​som kan, men det betyr ikke at du skal slutte å hjelpe de mange sjeler som fortsatt trenger hjelp og veiledning til å stige.

Jorden er i opprør og det er lett å tro at Lyset dempes av den grunn, men dette er ikke tilfellet.  Lyset er i sterk vekst og ingenting kan nå stoppe dets avansement. Lysarbeidere trenger å være sentrert og ha fokus på selvtillit, og ikke bli distrahert av de mange negative aktiviteter som pågår.  Du kan være en observatør uten å bli distrahert fra dine oppgaver, og jo mer du fokuserer på dem jo mer vellykket vil du bli. Naturligvis vil du bli trukket til situasjoner der din erfaring er nødvendig, og du vil ikke være i tvil om hva som forventes av deg.  Du er her frivillig fordi din erfaring er verdsatt og trengs i slike tider.  Vær trygg på at dine guider alltid er til stede for å bistå og vil sørge for at du hjelper i henhold til dine evner.

Denne perioden er det mest testing da det er så mye som skjer samtidig, men de av dere som er kalt til å assistere er her av den grunn. Det er faktisk hva du har blitt " opplært " i over et antall liv, og nå er det din mulighet til fullt ut å tjene Lyset. I mellomtiden holder du deg sentrert til enhver tid, og vet at du kan være omgitt av negative energier ennå.  Vær upåvirket av dem.  Du er her for å hjelpe andre til å stige opp og prøve å hjelpe de som sliter med å finne veien. Det er ikke alltid lett.   Det er best å gi assistanse der det ønskes, men ikke pålegg deg selv eller andre med mindre du blir bedt om hjelp.

Det er svært viktig å la en annen sjel selv følge stien du har valgt. Ubegrunnet inntrenging er kanskje ikke så nyttig som du tror, og det kan noen ganger kaste en sjel ut av dens valgte spor.  Du vil finne at folk som trekkes mot andre sjeler er best plassert for å hjelpe dem og det er et faktum at det er en attraksjon for de med liknende vibrasjon.  I tillegg kan du selvsagt ha dine guides som alltid er ved din side, som gjerne vil hjelpe til når de blir bedt om det. Selv med de beste intensjoner er det bedre å la en annen sjel få frihet til å ta egne valg når det bes om hjelp.

Dette året er det mest betydningsfulle året, hvor så mye skjer som vil føre til store forandringer.  Noen av dere har allerede funnet kontakter som er engasjert i det viktige arbeidet for å bringe dem inn i offentlig arbeid.  Du vil ha lagt merke til at president Obama nå er mer åpent aktiv, og kan nå utføre mer Lys-arbeid som begrenser mulighetene for de mørke til å forstyrre som tidligere.  Deres styrke er blitt redusert ved at deres tilgang til midler er redusert i marsjen fram mot planetarisk kontroll. Uten midler til å fullføre planen stopper det hele opp og de er ute av stand til å oppnå sine mål.

Medhjelperne til de mørke vil naturlig nok fortsatt prøve å oppfylle målene, men med pause i kontinuiteten, kan de ikke oppnå dette. Med sin vanlige sta tilnærming, vil kabalen ikke innrømme at de i all hovedsak er slått.  Imidlertid er situasjonen slik at de snart vil være ute av stand til å skape noen reell trussel mot lyset, og mange endringer til det bedre kan nå gå videre. Det har vært en lang vei med mange hindringer og opphold, men det var alltid klart at Lyset ville komme seirende ut på slutten av syklusen.  Du vil intuitivt vite om du har inkarnert i denne tiden for å være en av forløperne som er her for å bringe forandringer. Du er mest sannsynlig allerede tungt involvert i Lys-arbeid, og gir ivrig av deg selv for å hjelpe andre sjeler til å stige.

Med økningen i vibrasjonene vil du gradvis oppleve at freden vil komme til Jorden. Mange individer vil oppleve at deres syn er i endring, og de ​​vil søke et mer fredelig liv.  Dette synet vil raskt spre seg etter hvert som det vokser i styrke, men ikke forvent for mye altfor tidlig. Når folk innser at de kan endre sin tilnærming til livet og å bidra til å skape en fredelig sameksistens, vil de ikke nøle med å flytte over i de høyere vibrasjoner.

Vi vet hvor mye slit og forsinkelser påvirker deg, men dette er tiden for å være bestemt. Som dere kanskje sierer seieren i sikte, og det er ikke noe å bekymre seg for da Lyset ikke kan overvinnes. Gå til arbeidet ditt med full visshet om at fremtiden er sikret, og at vi alltid er med deg.

Takk SaLuSa. 


Ingen kommentarer: