tirsdag 7. januar 2014

Du blir klar over at du ikke er et offer for andre, omstendighetene, eller Gud. 01/05/2014 av John Smallman

"Sannheten om enheten av hele skapelsen er endelig gryende for Menneskeheten, det er viktigheten av å arbeide harmonisk, kreativt og samarbeide for å helbrede dere fra all den lidelse som dere har påført hverandre, og å gjøre dere i stand til å begynne helbredelsen og reparere skaden som dere kollektivt har forårsaket på Planeten Jorda. Denne voksende og viktige bevisstheten er en utmerket grunn til å feire, fordi det viser at i løpet av de evigheter har vi lært mye og at fra de erfaringene visdommen er økende. Gratulerer! Herfra kan du bare bevege deg framover fordi du har lært altfor mye om  å tillate dere selv å skli bakover i likegyldighet og mangel på respekt for hverandre og for din vakre planet som i evigheter har vært normen for menneskelig atferd.

Du er definitivt i ferd med å legge søvn og urealistiske drømmer bak deg etter hvert som din bevissthet om din guddommelige samhørighet kommer mer klart inn ditt bevisste sinn. Du er ett med Gud, din evige Kilde av væren, og som din bevissthet om denne guddommelige og unektelige sannhet stiger intensiveres din evne til å glemme, for å gå over til din sanne natur når du våkner. Du blir bevisst ansvarlig, du blir klar over ditt ansvar, du innser at det miljøet som du nå opplever som livet, bevisstheten, er noe som dere selv bygger og vedlikeholder i hvert øyeblikk. Du blir klar over at du ikke er offer for andre, og omstendighetene, eller Gud, men at det du opplever et bevisst valg og at du har gjort det slik at du vil gjennomgå og engasjere deg med de erfaringene som du vet at du trenger for å lære å bevege seg fremover på dine åndelige vei.

Alle dine stier er åndelige, klokelig valgt for å sikre at du opplever de erfaringene som dere alle har valgt - med hjelp og veiledning av en  uovertruffen visdom fra dine åndelige veiledere og mentorer - som du trenger for å lære. Innser du at dere ikke er ofre for miljøet, og andres dårlige beslutninger om å knuse eller forråde deg, eller av Guds dom over deg, gjør det mulig å bevege seg fremover på din vei til opplysning, til oppvåkning, med nødvendig entusiasme og selvtillit for å sikre at du når ditt reisemål.

I evigheter du har vært tilsynelatende fanget i en endeløs syklus av repeterende og intenst vonde opplevelser over hvilke det har virket som du ikke hadde noen kontroll. Du var, slik virket det for deg, på "gudenes nåde!" - jordskjelv, vulkanutbrudd, stormer, andre folks kriger, svik og katastrofer. Du ser nå at det som skjer er som et resultat av din egen tro, holdninger, handlinger og atferd. Å innse dette gjør det mulig å endre miljøet som du opplever, og i hvilke situasjoner du finner dere "utilsiktet" involvert, ved å endre dine forventninger."   forts.

Med så veldig mye kjærlighet , Saul .

Ingen kommentarer: