onsdag 8. januar 2014

Matthew november 2013

Tyfonen Haiyan. Sjæles masse aftale. Mordet på den amerikanske præsident John F. Kennedy, hans budskab. Kometen Ison.  ET bistand fra antikken til dato. Ho'oponopono.
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund)

22. november 2013

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Først skal vi tale om en sag, der har rørt hjerter overalt. Tyfonen Haiyan er dybt tragisk for alle, der har mistet deres kære familie og venner, hjem og virksomheder. De ved ikke, at de på sjælsniveau har sagt ja til at være en del af denne store planetariske udrensning. For det var vigtigt at frigive negativitet for at føre Jorden mod balance. Alle de mennesker, hvis fysiske liv sluttede og de millioner, der kæmper i stormens ødelæggelser, omfavnede muligheden for at udvikle sig ved at deltage, som de gjorde.

Denne form for entusiastisk masseaftale synes ikke engang mulig inden for jeres tidsbegreb. Men i sjælens evige liv og i tidløsheden i kontinuummet er mulighederne for at springe fremad i sjælevækst ivrigt eftertragtet, og det sker med en vis hyppighed.

Tro ikke, at vores forklaring af en sådan ødelæggende situation sker uden følelser for os, eller at vi er upåvirkede af de sørgende sjæle og deres massive genopbygning, der ligger forude. Vi er blandt de myriader af sjæle, som overøste lys på Filippinerne under og efter stormen for at hjælpe alle, der tog overgangen, og for at befæste de overlevendes indre styrke. Vi føler deres sorg og skræk og forvirring om, hvordan de skal begynde at genopbygge deres liv, deres landsbyer, gårde og byer.

Hvor ville vi ønske, de kunne vide, at deres kære blev mødt med navn og "Tak!", da de kom til Nirvana. Lige så inderligt ville vi ønske, de kunne vide, at alle der døde, og de selv kollektivt var enige om at give Jorden det vitale og nødvendige løft for at holde sin kurs mod balancen. Hvis Gaias taknemmelighed kunne ses, ville jeres verden være i lys lue med udstrålingen af dens lys.

Udbredt medfølelse tilføjer lys til de liv, der i dette øjeblik er dystre og sørgende.  Og den generøse ånd, med hvilken der gives bistand, tilføjer også lys. Vi ser lægehold, leverandører af mad og vand, oprydningsbesætninger, mens de trænger frem til områder, hvor vejene blev vasket væk eller blev fyldt med ødelagte bygninger. Vi ser sultne menneskers panik, på udkig efter mad. Vi ser dem, der tager ting, der ikke har noget at gøre med at overleve, men vil blive nødvendige, når en antydning af normalitet er genoprettet. Lysvæsener i hele dette univers overstrømmer alle disse sjæle med kærligheds-lysenergi.

For halvtreds år siden chokerede mordet på den amerikanske præsident John F. Kennedy, men selv i dag ved meget få personer, at hans død havde en langt større indvirkning end blot noget dybt følelsesmæssigt. Med tiden vil sandheden vise, at en af grundene til, han blev dræbt, var for at forhindre, at han afskaffede det privatejede Federal Reserve System og genetablerede den nationale valuta til sin dollar status. En handling, der ville have gjort det af med Illuminatis kontrol over landets økonomi og alvorligt svækket deres evne til at manipulere den globale økonomi. Et halvt århundrede senere end Kennedy havde til hensigt, er afviklingen af dette forbryderiske system nu i gang.

Jeg har bedt min mor om at kopiere dette tankevækkende budskab, som hun modtog fra Præsident Kennedy for nogle år siden. [Den følgende meddelelse, som var til en britisk forfatters bog om prinsesse Diana, omfattende meddelelser fra hende og flere andre, blev transmitteret den 30. december 2004. Jeg ved ikke om bogen blev udgivet, og hvis det er tilfældet med hvilken titel.]

Til den verden, som jeg forlod for over fyrre år siden, siger jeg, at min ånd af kærlighed til mit land og Jorden aldrig forsvandt. Min død var ikke tilfældig, ej heller Prinsesse Dianas. Vores sjæle havde sagt ja til at tjene på denne måde. Vi vidste på et vist niveau, at vores liv ville være kort på Jorden, med et godt formål. Og vi kan se, at der er opnået meget i vores navn sidenhen - mere end, hvis vi var blevet der.

Vores liv blev ikke levet i perfektion, det var heller ikke meningen. Vores menneskelige svagheder er ligesom mange andres, der også gjorde meget for at hjælpe med at hæve den menneskelige ånd og fremme værdien af hvert liv.

Jeg bruger igen mine ord, der stadig huskes offentligt: Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit land. Men nu har jeg ændret dem: Spørg ikke, hvad din verden kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for din verden. Svaret er KÆRLIGHED, det eneste svar på den stigende elendighed, der stadig rammer så meget af menneskeheden.

Den ånd, som Diana og jeg begge forsøgte at tjene i vore respektive holdninger, er stærkere end nogensinde i os. Mere end nogensinde før i Jordens historie er der mulighed for at sprede kærlighed i hele verden med følelser og handlinger. Mere end nogensinde før er det bydende nødvendigt med dette! Øjeblikket for den store forandring er lige ved hånden. Bidrag til dette, af hensyn til alt liv på Jorden og for at pleje jeres guddommelige sjæl. 

Vi er aldrig adskilt fra hinanden. Vi er ét med universet.

Tak, mor, og nu skal vi tale om nogle spørgsmål, som læserne har stillet.

Hvis kometen Ison eksploderer, vil eventuelle store fragmenter blive trukket ned af Jordens tyngdekraft i en position, der kan true os? Nej Rumfartøjer, der farer rundt på himlen, er på udkig efter kometer som Ison og andre store himmellegemer, der kan udgøre en fare for Jorden. Og hvis det skulle ske, bruger de deres teknologi til omdirigere ruten. I tilfælde af mindre objekter, bliver disse manøvret til et område, hvor de ikke kan gøre store skader, eller de bliver smadret i stumper og stykker, alt efter hvad der er sikrest for jer og planeten.

Nej, der er ikke fastsat tid til officiel anerkendelse af andre civilisationers tilstedeværelse, landing af skibe og introduktion af de familiemedlemmer, der bor på Jorden. Gud er ansvarlig for den timing, fordi kun i den høje bevidsthed kan man vide, hvornår Jordens menneskehed er klar til at byde "fremmede" velkomne. Jeres filmindustri har gjort et godt stykke arbejde med at portrættere mennesker fra andre civilisationer som uhyrer, der ønsker at udslette jer. Smukke snu væsener, der ønsker at slavebinde jer. Billeder af groteske væsener og historier om hensynsløse hensigter er brændt ind i mange, mange sind.

Nogle læsere føler, at intet bemærkelsesværdigt kan ske, før jeres rumfamilie arbejder sammen med jer, og det er ikke sandt. Da det er jeres verden, er det op til jer at beslutte, hvilke samfundsmæssige, politiske og økonomiske reformer I ønsker, og bestræbe jer på at gennemføre dem. Og i en lang række budskaber har vi afgrænset de mange måder på hvilke I gør fremskridt i retning af de væsentlige mål. Det jeres familie fra andre civilisationer vil gøre er at tackle miljøproblemer, der ligger ud over jeres evner. Deres teknologier kan dematerialisere atomaffald og forarmet uran, rense forurenede floder og havene og gendanne ørkener til dyrkbar tilstand. Desuden er deres gratis energisystemer langt mere fremskredne end jeres egne, som i det store og hele stadig er under Illuminati undertrykkelse.

Andre spørger, om kanaliserede rapporter er sande, at velvillige udenjordiske blev modløse og forlod jer, og at de eneste i nærheden af Jorden nu vil komme som erobrere. Det er en åbenlys løgn fremsat af lave entiteter der ved, at der kun er velvillige medlemmer af vores universelle familie i jeres solsystem, og at de har hjulpet jer hele tiden.

Vi citerede en situation ovenfor, men andre civilisationer har imidlertid hjulpet Jorden og dens efterfølgende generationer af indbyggere i hele dens historie. Mor, vær sød at kopiere en del af bogen, der beskriver deres mange former for assistance.

[ Det følgende er dele af kapitlet "Help from other civilizations " i "Earth´s Golden Age -Life beyond 2012". ]

Hjælp fra rumvæsener startede længe før deres infusion af det lys, der reddede Jordens liv for mere end syv årtier siden.

Gennem jordens historie har vores universelle familie tjent Jorden i mange forskellige støttende rolle. Medlemmer af nogle meget avancerede civilisationer havde en finger med i spillet om at designe og oprette flora og fauna. Og menneskelivet på planeten stammer fra forskellige civilisationers igangsættende programmer. Blandt nutidens befolkning findes efterkommere af de gamle beboere, hvoraf nogle var guder og gudinder.

Akasha kronikken, som indeholder hver sjæls livsaftryk for hver fysisk inkarnation, uanset hvor i dette univers de blev oplevet, vedligeholdes og beskyttes af nogle af Ashtar`s styrker.

I lange tider har nogle af Hatonn´s Plejadiske besætninger været på skiftende vedligeholdelsesture for at sikre sikkerheden for lysgitteret omkring Nirvana, der forbyder adgang af uregerlige entiteter.

Efter I startede flyrejser, afbøjede besætningerne banen af vragdele eller dematerialiserede dem, hvis de udgjorde en potentiel fare for fly under flyvningen. De har også reddet personer, der menes forsvundne i skibe til søs, eller i fly der forsvandt. De reddede personer indtrådte fysisk på et andet energi niveau, hvilket er grunden til, de ikke blev set eller hørt fra igen.

Udenjordisk assistance med en hidtil uset hurtighed og intensitet startede for over 70 år siden, da Jorden råbte om hjælp for at holde sin svækkede planetariske krop i live. Med Guds tilladelse reagerede civilisationer med en massiv tilførsel af lys for at forhindre, at planeten roterede ud af kredsløb til den visse død. Selvfølgelig var det indstrømmende lys også tilgængeligt for alle Jordens beboere. Og de, der reagerede, begyndte at generere deres eget lys med større kraft.

Udover at stråle lys til planeten, som vil fortsætte indtil den er godt inden i fjerde tæthedsgrad, bruger forskellige civilisationer deres teknologier på en række forskellige måder i overensstemmelse med Jordens ønsker. For eksempel udlægger besætningerne et elektromagnetisk gitter, når Illuminati forårsager en geofysisk begivenhed, der skaber jordskælv eller vulkansk aktivitet, og mindsker derved omfanget af ødelæggelserne og dødstallet, uden af den grund at reducere mængden af den negativitet, der bliver frigivet ved disse begivenheder. I tilfælde af Illuminati-skabt vejr, mindsker besætningerne vindhastigheden af voldsomme storme og styrer dem væk fra tætbefolkede områder langs kysterne. [Note: Disse oplysninger er blevet fremsendt forud for fjernelsen af de vejr-manipulerende forskere, fjernet af rum familiemedlemmer, der bor i blandt jer.  Moder Natur er tilbage i kontrollen af storme, jordskælv og skovbrande, som er hendes middel til at frigive negativitet. ]

Husker I virussen SARS, fugleinfluenza, svineinfluenza og H1N1, der brat dukkede op på scenen samtidig med stort medie ståhej om, at hver sygdom på skift var "frygtet som en pandemi?" Men der kom ingen pandemi, for medlemmer af vores universelle familie neutraliserede de laboratorie-designede vira, og dødsdømte således de mørke kræfters dobbelte hensigt med at udvikle dem: ægte pandemier med store tab af menneskeliv og global kaos og frygt.

Besætninger på jeres himmel, som er der i tusindvis og atter tusindvis, bruger deres teknologi til at reducere så meget som muligt af strålingen fra Japans beskadigede atomreaktorer, og de gør den olie, der fosser ind i Den Mexicanske Golf, mindre skadelig for det maritime liv. De mildner de toksiske virkninger af våben og andre forurenende stoffer og en civilisation, der fremstår som skyformationer, fører an i udrensningen af  Jordens atmosfære.

Hvor vigtige alle disse former for hjælp end er, er den mest betydningsfulde hjælp siden
"9/11", at Illuminati er blevet forhindret i at bruge atomsprænghoveder for at igangsætte tilsvarende ødelæggende terrorangreb. En halv snes forsøg er blevet forpurret ved at gøre sprænghovederne uduelige, undertiden i kombination med missil funktionsfejl. Dette er ikke en overtrædelse af Skaberens lov om den fri vilje - det er for at ære Jordens frie vilje med valget om, at der ikke skal komme mere terrorisme som " 9/11 ".

Nogle af de stærkeste, mest erfarne lysvæsener i dette univers er lige der blandt jer. De arbejder bag kulisserne for at vejlede om de væsentlige ændringer, således at så mange som muligt af Jordens beboere, der vælger at ledsage hende ind i de højere planer, kan gøre det. SÅ universelt elsket og betydelig er Jorden, og så elsket og vigtige er I!

Disse frivillige fra åndeligt udviklede civilisationer inkarnerede i menneskekroppe, så de kunne leve og arbejde blandt jer uden at blive opdaget. Selv om de genkender hinanden på de særprægede auraer, der afspejler deres sjæls evolutionære stadie, er kun et par af jer tilstrækkeligt energi-følsomme til at se dem som anderledes end alle andre.

Formålet med deres tilstedeværelse kommer fra deres overlegne intelligens, der giver dem adgang til områder, hvor de med fordel kan få indflydelse på aktioner og aktiviteter i løbet af dette afgørende tidspunkt af Jordens overgangsproces.

Hvad disse velvillige besøgende gør er ikke en sjældenhed i universet - sjæle fortsætter deres udvikling gennem tjeneste for mindre udviklede civilisationer. Således som I fortsætter med at vokse åndeligt og intellektuelt, vil I til sidst være villige og i stand til at hjælpe med at oplyse og opløfte mindre udviklede sjæle.

Tak, mor. Lad os nu igen tale om negativitet et øjeblik. For nogen tid siden fortalte vi jer, at den negativitet, der var blevet dybt forankret på Jorden på grund af menneskehedens årtusinders brutalitet mod hinanden og mod dyrene, var blevet frigivet. Så hvor kommer negativitet fra nu? Som altid, fra Jordens indbyggere.

I tidligere budskaber har vi sagt, at alt i tilværelsen er energi. Vi har talt om styrken af tanker, følelser og skrevne og talte ord. Vi har understreget, hvor vigtigt det er, at fokusere på, hvad I ønsker, ikke på hvad I ikke ønsker. Vi har også forklaret, hvorfor tilgivelse og taknemmelighed er så vigtige. Bevis for disse universelle sandheder findes i den gamle praksis med Ho'oponopono, der binder dem alle sammen i en "eliksir af guddommelig nåde," kunne man sige.

Dr. Hew Len, tidligere psykolog på et hospital for sindssyge kriminelle på Hawaii, har opnået et fantastisk eksempel på ho'oponopono's virkning. I stedet for at se og konsultere patienterne i de par år, han var der, opholdt han sig på sit kontor. Nogle gange kiggede han i deres journaler og gentog igen og igen og igen "Jeg er ked af det. Tilgiv mig. Jeg elsker dig. Tak". Han accepterede ansvaret for patienternes tilstand, og anerkendte på et essentielt plan den uadskillelige forbindelse mellem alle sjæle. Og at uanset hvad man gør, påvirker det alle andre. Derved begyndte de indsatte en bedring, og han fortsatte indtil de blev helbredt og løsladt. (Birgitte: Beskrevet i bogen: "Zero Limits af Joe Vitale". Wiley.com. Kan varmt anbefales og bruges af os alle.)

Dette bemærkelsesværdige bevis for tankers og følelsers virkning kan være oplysende og inspirerende for alle. Ved at dele denne historie sammen med følelsen af taknemmelig for vores universelle families flid, vil hjælp og ubetinget kærlighed fremskynde den dag, hvor livet i jeres verden er fredeligt og harmonisk.

Vores elskede familie, vi er med jer hvert øjeblik af jeres rejse mod jeres retmæssige plads som borgere i dette univers.

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Ingen kommentarer: