fredag 10. januar 2014

2014: Et Nytt Forhold til Naturen og Skogens Ånd - 2014 Eventyret og Mulighetene: Den Nye Jordens Energier - Erkeengel Michael gjennom Celia Fenn


Høyt Elskede familie av Lys, hvilken glede og fryd det er å gå inn i dette året 2014 i deres Nye Virkelighet!  I dette budskapet vil vi snakke med dere om noen av mulighetene som tar form i deres Nye Jords Tidslinje.

Først og fremst vil 2014 bli et år med store forandringer og transformasjon på det materielle eller fysiske nivået. Alt fokus er nå på hvordan de Nye energiene begynner å manifestere den Nye Jorden etter hvert som gullfrekvensen tillater og støtter en høyere bevissthet og et høyere nivå av visjon og kreativitet.

Den Nye drømmen tar form, og krystallbarna er her for å støtte dere og hjelpe dere imens dere manifesterer drømmen

Det er sant at denne manifestasjonen vil ledsages av betydelig uro i de politiske og økonomiske sfærene i samfunnet. Det er fordi Indigo-generasjonen våkner opp og beveger seg inn i sin misjon med å utfordre og forvandle. De vil utfordre politiske og økonomiske systemer overalt der hvor det er urettferdighet og lidelse, og de vil begynne arbeidet med å gjøre slutt på fattigdom og lidelse på Jorden.

Fattigdom og lidelse er ikke uunngåelige realiteter på Jorden. Dette blir skapt gjennom ubalanser i sosiale og økonomiske strukturer og kan helbredes ved å bringe disse sosiale strukturene inn i en ny følelse av balanse.

Dere vil møte, Mine Høyt Elskede, mange urovekkende hendelser i 2014, etter hvert som endringer oppstår i stor hastighet. Ting som virket solide vil plutselig smuldre opp og falle sammen, for å bli erstattet av ideer og strukturer som er mer flytende, fleksible og støttende for alt liv på Jorden.

Mine Høyt Elskede, vi ber dere om ikke å være i frykt når dere ser disse forandringene. Dere er Mestrene og Krigerne av Lys. Vit at når du holder deg avstemt med og er i harmoni med ditt Hjerte og din Indre Fred, vil du gå gjennom disse endringene med nåde og på beste mulige måte.

Slutten på Fattigdom, en Bærekraftig Fremtid og Skogens Ånd
 
Høyt Elskede Familie av Lys, etter hvert som dere går inn i dette året 2014, ber vi dere om å drømme og om å drømme stort. Ja, fokuser på ditt eget liv og hva du trenger for å bli lykkelig, men husk også at du er en del av et Globalt Fellesskap og at du kan drømme for Fellesskapet ditt også.

Vi ber dere om å drømme og om å fokusere på slutten av fattigdom, på skapelsen av overflod for alle, og skapelsen av en bærekraftig fremtid for dine barn og deres barn også!

Mine Høyt Elskede, denne prosessen med helbredelse og transformasjon er forbundet med deres evne til å gjenopprette forbindelsen med Naturen og Elemental-verdenen (Naturens Verden; Elementæråndenes Verden). I det 19. og 20. århundre, tok deres utvikling og fremgang dere bort fra naturen og inn i en mekanisert og teknologisk virkelighet. Dette har tjent deres utvikling og ekspansjonen inn i et femtedimensjonalt globalt fellesskap, men dere kan ikke trives hvis dere ikke vender tilbake til en ærbødig og respektfull sameksistens med naturen.

Det dreier seg om Balanse, mellom menneskelige behov som den dominerende arten på Planeten Jorden, og behovene til andre arter og levende vesener. For dere er alle forbundet i Livets Mektige Vev, og hvis dere ikke finner Balanse vil dere ikke trives.

Og slik er det, Høyt Elskede Familie, at sammen med forankringen av Gullfrekvensen på Jorden, vil dere også oppleve gjenoppvåkningen av en urgammel Naturkraft (Elemental Force) som vi vil kalle "Skogens Ånd". Dette Vakre Vesenet og Energien vil støtte enhver og alle anstrengelser og prosjekter som er beregnet til å helbrede uoverensstemmelsene med Naturen og skape en rik og bærekraftig fremtid.

Skogen var menneskehetens første "hjem", og dere lærte hvordan dere kunne bli støttet av denne Energien som næret dere og forsørget dere. I noen kulturer så dere denne kjærlige støttende energien som en Mektig Moder, i andre kulturer så dere naturens kraft som en maskulin energi kalt "Pan". Det var en forståelse av dette Vesenets Elementalkraft (Naturkraft) og hvordan den var støttende for alt Liv på Jorden, inkludert, men ikke begrenset til Menneskeliv.

Så, ved et punkt i deres mentale utvikling, gikk dere til "krig" med denne kraften og forsøkte å dominere, kontrollere, herske over og beseire den. Den trakk seg tilbake, og Jorden begynte å lide når skogene og de ville stedene visnet og langsomt døde etter hvert som teknologien rykket frem.

Ved å forankre Gullfrekvensen på Jorden, har dere effektivt invitert tilbakekomsten av Naturens Ånd, "Skogens Ånd", og tilbakekomsten av overflod og støtte i deres liv. "Krigen" med naturen er over. Dere lærer enda en gang hvordan dere skal tillate naturen å støtte dere når dere igjen møter den kjærlige tilstedeværelsen av Skogens Ånd i deres liv. La denne vakre energien være en del av dine drømmer etter hvert som du samskaper med den Nye Jorden, med byer som ønsker Naturen og Skogens Ånd velkommen for å skape overflod og glede.

Når dere åpner deres Hjerter og deres liv for Skogens Ånd, vil dere aktivere denne energien i deres liv og i deres samfunn. Dere vil begynne å skape den Nye Jordens Byer av Lys, som vil bringe inn Balansen med naturen og slutten på Fattigdom på Jorden.

Personlig Balanse og Planetarisk Balanse

Mine Høyt Elskede, alle ting er forbundet i deres Femtedimensjonale Verden. Hvis dere vil se Skogens Ånd og dens overflod manifesteres i deres samfunn, må dere begynne denne prosessen i deres egne liv.

Du begynner ved simpelthen å åpne ditt Hjerte og leve i balanse med Himmel og Jord. I denne balansen er en aksept av støtten og Kjærligheten som er en iboende del av den Guddommelige Planen for Livet på Jorden. Lev deretter ditt liv på en jordet måte, med en fast tro på strømmen av Overflod som blir frembrakt i Naturen og gjennom Livets flyt, Kjærlighet og Kreativitet. Lær å manifestere lett og i harmoni med naturen som en medskapende kraft.

Etter hvert som du blir følsom overfor og mottakelig for denne kjærlige og støttende energien, vil du føle deg mindre stresset og mer komfortabel i ditt liv på Jorden. Du vil finne det lettere å flyte inn i nye ideer, nye prosjekter, nye miljøer, og å gi slipp på det gamle, som en del av den pågående "organiske" livsprosessen. Uansett hva ditt personlige "neste skritt" vil bli, vit at du vil bli støttet av denne kjærlige og altomfattende naturkraften.

Deres arbeid, Høyt Elskede Familie av Lys, er å forbli jordet, sentrert i ditt Hjerte og forbundet med den Høyere Bevissthetens Gullfrekvens. Dette, sammen med en følsomhet og mottakelighet for Skogens Ånd, vil forme et liv med jevn overflod og ukomplisert harmoni med naturen og naturkreftene i kroppen din og i ditt miljø.

Knutepunktene (Noder) av Lys og den Nye Jordens Fellesskap

Mine Høyt Elskede, når du inntar nivået av bevissthet og frekvens, blir du et "Knutepunkt av Lys" for den Nye Jorden. Som sådan, vil du på naturlig vis tiltrekke deg andre som også er på denne frekvensen og dere vil begynne å forme Fellesskap av Lys.

Dette er en organisk eller naturlig prosess, hvor muligheter og mennesker vil bli trukket mot deg etter hvert som du blir veiledet i denne energiens strøm.

Og det er i disse kollektive "Knutepunktene av Lys" at de nye ideene og de nye fellesskapene til den Nye Jorden vil dukke opp.

De vil dukke opp overalt, men deres fokus vil være å skape en bærekraftig fremtid og arbeide for å gjøre slutt på fattigdom og helbrede forholdet til naturen. For hva annet er fattigdom enn troen på at naturen ikke gir nok? Dette vil være spesielt nødvendig i byene, og det vil være mange "Lyskrigere" som vil begynne å aktivere "Lys Knutepunkter" i store byer for å manifestere den Nye Jorden.

Dere vil finne disse "Lyskrigerne" overalt hvor det er drømmer og visjoner om Rettferdighet og Overflod. De vil skape hager (parker) og mathager (næringshager) og de vil starte prosjekter for å rense vannet og sørge for boliger for alle vesener. Du vil finne dem overalt hvor det er forsøk på å redde skoger og elver og å leve i harmoni med naturen. Du vil finne dem hvor de arbeider med å endre teknologi til harmoni med naturen, for det er deres misjon. Den eneste teknologien som vil gå videre fremover på den Nye Jorden vil være "ren" og bærekraftig teknologi.

Disse Lyskrigerne vil arbeide i de Høyere Dimensjoner sammen med den Nye Jordens strukturer og Lysrådene. De Eldstes Råd vil overvåke prosjekter, og Jordvokter Rådet vil tilrettelegge og gjøre disse prosjektene lettere. Barnas Råd vil gi støtte til de innkommende Sjelene av en Høyere Frekvens, og Krystallbarna som allerede er her når de gir sin energi til denne nye manifestasjonen på Jorden. 

Dette, Høyt Elskede Familie, er virkeligheten på den Nye Jorden. Vi ber dere om å fokusere her, heller enn i den gamle virkeligheten med paranoia (vrangforestillinger), forfall og oppløsning. Husk alltid at det er ditt valg, og hvert eneste øyeblikk av ditt liv kan du velge hvilken Lysfrekvens du ønsker å overføre i ditt liv, og hva du ønsker å skape med dette Lyset som Medskaper av din Kollektive Virkelighet.

Vi ønsker deg Glede, Kjærlighet og Overflod på din reise inn i 2014!

Oversatt av Solfrid SolEra

Ingen kommentarer: