torsdag 2. januar 2014

«Tiggerproblemet»

Hva ville være den beste måten å løse det som i Norge i dag blir betegnet som tiggerproblemet?

«Det ville være å gi dem rikelig med penger, bolig og tålmodighet – være tålmodige, muligheter. Dere kan ikke ta ifra folk noe de ikke har. Problemet er ikke et problem, bare for dem som synes å ha rikelig. Hvis det er ekkelt, så løs problemet.

Til de som har lite, gi dem rikelig. Gi dem det de trenger. Gi dem mat i magen, tren sinnet deres og gi dem muligheter. De som lever i rikdom eller bekvemmelighet har god råd til å gi til de som er uten.

Det er ikke et problem. Det er en situasjon. Den behøver et botemiddel. Ingen botemiddel for en situasjon vedvarer. Gi dem botemiddel, og det vil ikke lenger være noen situasjon.

Det finnes en frykt for at ved å gi til de som tilsynelatende har ingenting, så utnytter de det. Jaha, bytt plass med dem og lær å overleve. Dere vil se at de har ferdigheter og evne. De lider under fordommer, de lider under neglisjering.

Det de trenger er kjærlighet. Ha medfølelse, vær interesserte i dem og lær dem å fø seg selv, og de vil gjøre det. Ikke noe problem lenger.»

Ingen kommentarer: