torsdag 2. januar 2014

Er ikke hensikten utdatert nå ... ?

Jeg leser nyttårstaler - kun for å vite hva de presenterer oss - konge og statsminister.  Jeg blir ikke klok på hva det er, eller hva det skal si meg!  Hvorfor dette må sies på denne tida av året!?  Begge temaene er velkjente og blir forskriftsmessig fulgt opp fra hver sin kant i samfunnet.  Så, hvilken funksjon og hensikt ved bare å serveres som ord - tomme ord på den mørkeste tida?   Hva skal en slik tale bety?  Hvem snakker talen til?  Hvem tolker den?  

Alle på hver sin kant?  Da blir det et salig sammensurium.  Hva skal den til sist bety for oss som utgjør menneskemassen i Norge?  Hva betyr dette for landet Norge?  Er slike taler på denne tida av året bare vås - bare liksomviktig, bare slik at vi skal tro, og bli overbevist om, at det er tenksomme mennesker som sitter på de øverste taburettene i samfunnet?  Jeg synes mer jeg blir overbevist om det motsatte ...  

I tilfelle krig ... da ... kanskje?  Jeg lar meg ikke overbevise på noen måte, av de talene som ble presentert.  En slik tale må ha en hensikt i forhold til tida den presenteres i, men den hensikten er ikke tilstede - ikke i noen av de to talene som ble formidlet her i landet fra konge og statsminister.  Men ærlig.  Så overflødig og bortkastet slike taler er i dagens Norge!  Det er statsministeren som skyver eller bremser sin presenterte sak i alle fall!

De fleste forstår hva jeg mener, hvis de vil, men kanskje ikke nyttårstalerne sjøl ... da hadde de vel ikke servert dette.  Det virker som om de lever i ei tid som forlengst har vært og som vi alle vet ikke kommer tilbake mer.  Men late som, det kan de.  I Norge må de såkalte øverste i samfunnsmaskineriet male ett eller annet dystert på veggen hvert år, men hvorfor - hva betyr det ...?  Er det for å vise fram en ny drakt eller dress?

Ingen kommentarer: