fredag 18. oktober 2013

Retursymptomer

Går vi nå gjennom en liknende kamp som den våre forferdre utkjempet, 
da de ble fratatt sin 5d-bevissthet for å tilpasses en 3d-bevissthet?   En 
meget ubehagelig prosess måtte det ha vært for bevisstheten - å bli 
presset inn i en dualistisk tilstand.  

Nå forstår vi bedre at det er slik det må ha foregått, når vi nå beveger oss 
framover i spiralformasjon. Det tilsier at vi krysser vårt eget spor for hver 
sving, på retur til 5d.  Minnene trer klart fram.

Se Sheldan Nidle

Ingen kommentarer: