onsdag 9. oktober 2013

Eksperimentet - jordemennesket - nær sin oppklaring

Vi, og Jorda, står overfor den mest dyptgripende forandring vårt realistiske spill kan by på.  Nå blir vi fullt bevisste og klar over at vi i tusener av år helt frivillig har blitt holdt nede av de 'mørke'.   

I illusjonen (Livet) endte alltid vår hverdag med døden.  Døden var en meget brukbar illusjon for mennesket, til å slippe fri fra 'mørkets' makt.  Dette realistiske spillet har gjort oss sterke og gitt oss en spesiell erfaring som vi ikke kunne fått uten.

Nå er vi istand til å møte i det åndelige selskap på nytt, fullt bevisste og full av ny erfaring.  Nå er vi igjen fullt beredt til å ha tilgang til alt vi har behov for, og en himmelsk framgang vi som mennesker, ikke drømte om.

Se forøvrig:   Sheldan Nidle Updates

Ingen kommentarer: