søndag 27. oktober 2013

Hilsen til alle som er innom denne siden

Jeg fikk plutselig lyst til å sende en hilsen til alle som er innom denne siden i løpet av en dag!  Jeg synes det er mye positivt med en slik forbindelse mellom ukjente og kjente mennesker.  Det er en uforpliktende forbindelse som alle kan føle seg vel med.   Du kan ta kontakt når du vil og du kan gå herifra når du vil - hele tida like anonym.

Jeg har dessverre ikke så mye nytt å by på, ut fra slik jeg har begynt med denne bloggen min.  Jeg har satt inn stykker som har fortalt om Jordas utvikling og bevegelse opp i høyere sfærer.  Vi menneskene hennes har blitt med i samme dragsuget, og har blitt mer oppfylt med vissheter vi før ikke hadde så klart uttalt.  Nå er vi sikrere.

Vi vet vi går mot en mer allvitende tilstand.  Den susen eller det ukjente laget som flyter over hodet på oss blir stadig mer åpent på en måte, slik at vi vet hva som foregår der.  Det er ikke så godt å se dette laget, men tenk på det som en sky og du har følelsen denne visstheten skaper.  Det er i allefall interessant å være deltaker på dette toktet!

For noen av oss flyter den gamle kunnskapen mer sammen, den blander seg med alt annet uten begrensning og det blir en suppe av alt sammen.  Jeg tror ikke vi skal være så sektorinspirert lenger, men mer bredt orientert.  Alt flyter sammen og vi kan bare tenke at vi skulle visst mer om dette og andre saker og så har vi like plutselig kunnskapen inne.

Hvorom alt er, så er det en interessant tid vi er kommet inn i.  Interessant på den måten, at vi aldri vet hva slags viten vi til enhver tid har.  Denne kunnskapsbaserte delen av oss blir stadig utvidet, fornyet og tilpasset den høyden vi inntar til enhver tid.  Derfor blir denne reisen et eventyr i seg sjøl - et eventyr med mange avstikkere til ukjente farvann.

Ingen kommentarer: