onsdag 9. oktober 2013

Året for sannhet og autentiske uttrykk

2013 - er året for å kreve vår Frihet tilbake.  Frihet til å uttrykke de dypeste ønsker i vår sjel, og frihet til å leve et mer hjertesentrert liv.  

Frihet til å vise en dypere følelse av kjærlighet, rett og slett.  På denne måten sprenger vi grensene for de gamle strukturene.  

Vi må bryte oss igjennom noen sperringer og knuse noen flere barrierer.  Vi skal innta et nytt nivå og få tak i vår suverenitet.  Vi skal ha påfyll av ny vitalitet.

Ingen kommentarer: