søndag 17. juni 2012

Refleksjon over hva Livet er

Artikkelen fra Greg Giles - Message from the Galactic Federation of Light 6/16/12 ‘Show us you are Ready’, inspirerte meg til å reflektere slik jeg gjør her.

Oppgaven som skal løses i dette spillet som Livet er, er å følge framveksten av tankefrøene som den høyere bevisstheten har plantet i mengden av lavere bevissthet.  Tankespirene skal slå rot og vokse til forståelse i kollektivet.  

Min personlige refleksjon:   Når tankefrøene har slått rot i hele kollektivet, vokser naturlig nok - forståelsen.  Da vil også planetens utseende endre seg, mener jeg, fordi vi får en annen forståelse av det hele - vi ser på planeten med fornyet blikk. Det kan foregå så noenlunde slik:   Når vi blir mange (hele kollektivet - alle milliardene) som tenker nye tanker i forhold til det som har vært kollektivets tanker tidligere, vil det endre planetens ytre i takt med endringen i den kollektive bevisstheten. 

Vi må ikke glemme at det ytre er en speiling av det indre - av tanker og følelser.   Det er slik planeter oppstår også, mener jeg.  Individene (jordboerne) skaper på den måten sin egen grunnvoll eller planet - med Bevisstheten som byggherre.  Vi har ofte sett skrevet i kanaliseringer at planeten er avhengig av oss - altså:  uten individene ingen planet.  

Så uten individenes bevissthet ville det ikke vært noen planet, og dette til tross for at vi - jordboerne - er en illusjon.   Vi er  en realitet i vår egen forståelse - vi tror at vi er så mange (7 milliarder.)  Vi snakker her om en nødvendig illusjon i en viss betydning.  Altså - nødvendig for forståelsen i det livet vi kalte (kaller) 3d.  

Dette 3d eksperimentet må vi forstå som den store Testen - og der er jordboerne unike i universet, er det blitt sagt av ånden eller den høye Bevisstheten.  Dette må forståes slik - Ingen andre har 'manipulert' sin tanke slik jordboerne har gjort, ved at de eksperimenterte seg fra det laveste tankemessige nivået (3d) og til et høyt 5d nivå.  

Hele Universet må vi forstå som Høyere og Lavere Bevissthet som interagerer eller 'snakker sammen'.  'De' som snakker (kanaliserer) til 'Oss' er gruppa høy Bevissthet som henvender seg  til gruppa lavere Bevissthet - for å trekke den til et høyere nivå.  Slik går utviklinga (evolusjonen) framover.  Nå er vi ved veis ende for denne prosessen. Evolusjonen av mennesket er ferdig nå, sier Adamus.

Jeg fortsetter å reflektere:  "Den Galaktiske Føderasjonen av Lys" (GFL), hvem er så det?  Det er den høye Bevisstheten (byggherren).  Alt er Bevissthet, og når GFL snakker om at 'de' har reist fra  ' ... beyond the stars' til 'worlds that vi feel are ready to accept the gifts that we can offer on behalf of Creator of us and our universe', så er nok dette en metafor for Høy bevissthet på tur (ned) til Lav bevissthet.  

Høyere Bevissthet er 'Den Store Skaperen' - Skaperen bak hele Skaperverket.  Denne høye bevisstheten sier også, at dette er ikke 'første gangen'.  Nei.  Menneskeheten eller Planeten, har tidligere vært høyt oppe bevissthetsmessig, men falt - jfr. tidsperiode som vi kaller Lemuria (5d) som noen individer eller lavere bevissthet ikke greide å følge lenger, eller de ville eksperimentere og falt ned i en lavere tilstand. Atlantis (3d-periode.) 

Det er ikke noe negativt eller positivt her, det er bare slik prosessen har vært (Er) med å utvikle den nøytrale Bevisstheten fra lav tilstand til høy.  Nå vet vi hvordan bevissthet utvikles - den vikles ut fra lavt nivå til høyt nivå og vi er deltakere i denne prosessen.  Vi har 'tidligere' levd hele prosessen med viklingen - og nå oppsummerer vi den for å forstå den.  Alt er tankeprosesser og ikke mange liv hit og dit - vi lever det samme livet hele tida.

"Please demonstrate to us that you are indeed ready to receive these advancements in technologies, sciences, health and wealth, and we will do what we can to share these gifts with you."  Dette er en metafor.   

Bevisstheten sier sånn omtrent;  bruk den høye bevisstheten du nå har, og som du nå forstår at du har, til å lage mer avanserte 'arbeidsredskaper og arbeidsmetoder' eller teknologisk framskritt (høy bevissthet fyller den lavere bevisstheten, med positive avveininger framfor lav bevissthet som tenker 'krig og drap'.)   

Tankegangen blir et mål på hvor langt kollektivet har, eventuelt er villige til, å anvende sin høyere bevissthet.  'Dette er nøkkelen'; sier Lyset til Mørke.

Nå kan jo leseren tenke over hvorfor Bevisstheten er fragmentert i så mange mindre bevisstheter, eller milliarder jordboere.   OK.   Det er kanskje en god metode for den lavere bevisstheten i treningsøyemed, rett og slett, å late som vi er mange.  Våre evner vil da være i en kontinuerlig treningsprosess.  Alt dreier seg om utveksling av Høy og Lav bevissthet i  individene!

Ingen kommentarer: