torsdag 14. juni 2012

Blossom Goodchild – June 14, 2012

Nå må vi forstå dette;  Drømmene er det 'virkelige' livet.   Det vi tror er det virkelige livet - det er illusjoner.  Det virkelige livet er de forestillingene vi har i vårt indre, i våre tanker, i våre forestillinger, i våre drømmer, og i våre indre bilder.  Meningen med å leve i illusjon og å mestre snuoperasjonen i bevisstheten, mens vi lever i og er omgitt av, 3d eller illusjon, det er eksamensoppgaven.  Til eksamen er det ikke moro å jukse, så vi fanger svarene hver for oss - i vår egen bevissthet.  Så kan vi lure på hvor mye som er vår egen bevissthet, når vi alle er EN!  Svaret ligger i illusjonen eller i vår opplevelse - i det  vi tror er virkelighet, men som er illusjon.

Ikke en flik av den tette materien, har noe med det virkelige livet - for den enkelte - å gjøre.   Materien vi tror er virkelig, er illusjon.  Det vi tror er drømmer og fantasi, er det virkelige livet.  Det er kun på denne måten vi kan oppleve et 'liv' i en illusjonsverden som 3d er.  I denne 3d-illusjonens verden lever vi spillet som helt ekte og virkelig, fordi vi hele tida har en ekte- og virkelighets-følelse her.   Det er ingen tvil hos en 'uvitende', ikke-våknet, om at det livet som leves her i 3d er ekte.   Men det er før oppvåkningen - etterpå, når vi er våknet, vet vi, uten at vi har bevisene.  Vår sjel var forberedt på å oppleve dette 'livet' i illusjonen 3d - men vi kan ikke dra hvor som helst uten at sjela er forberedt på hva, eller det livet, som venter.  Sjelene våre var forberedt på livet i 3d og tilbake igjen (til startstedet.)


Blossom Goodchild – June 14, 2012

http://www.blossomgoodchild.com/

"Blossum: Me again! I have felt a definite shift in the last few days … so I am looking forward to our chat today. There is a particular question I would like to ask regarding Ascension. I feel that we don’t actually go anywhere. We still stay on planet Earth, yet move into a Higher dimension upon it. Can you clarify this for me please … or am I way off target here?

This would also be ‘our’ perception of what is to come about … as each one develops their own understanding of themselves and who they are. You see, for so many they are desiring that suddenly on a particular given date ‘Everything will change for everybody’ … and they will … ‘out of the blue’ … find themselves in a magical land where everything that no longer serves them will be long gone and only images and feelings of ecstasy will engulf them every minute of the day .

Aw Shucks! Don’t tell me this is just a dream!

Have we not spoken to you of dreams and that in actual fact they are your reality? If we could make it less complicated for you to grasp, we would be most happy to do so. Unfortunately, whilst you are ‘stuck’ in your third dimensional capacity, you are unable to ‘get’ a Higher understanding of what IS when IT IS in a Higher dimension .

Let us do our very best to give you further knowledge of what is to come. For example … when a soul living upon the Earthly realms leaves that plane of existence and releases their spirit from the physical body … they do not ‘suddenly’ become angels! Yet KNOW … some that are of angelic quality resume that status straight away. It is different for each depending on their ‘state’ of evolvement within their soul."


Ingen kommentarer: