mandag 4. juni 2012

"The End of Evolution" – Featuring ADAMUS, channeled by Geoffrey Hoppe Presented to the Crimson Circle June 2, 2012

SHOUD 10  "The End of Evolution" – Featuring ADAMUS, channeled by Geoffrey Hoppe 
Presented to the Crimson Circle     June 2, 2012


Gi slipp på alle gamle vaner og overføringer fra generasjonene før deg (karma). Frigjør deg. Det er budskapet fra Adamus denne gangen.  Denne måneden vil tankene til menneskene, bli gjennomgått og bevisstgjort, spesielt med tanke på hvor mye makyo som ligger der.

Adamus refererer til et nytt ord han nettopp har lansert i en samling - merabh - det er et gammelt språklig uttrykk som betyr å bringe sammen eller skape fullstendighet - gjøre det som er der fortsatt, komplett, etter at det gamle er borte.  Den naturlige 'Jeg Er den Jeg Er', kan ikke huse det unaturlige, eller illusjonen fra 3d.

Så kommer Adamus med et tredje fremmedord for nyere generasjoner, det er mirage, han kaller det også en luftspeiling.  Det forestiller det som er innenfor, altså inne i menneskekroppen.  Den indre kroppens utseende, eller når en mental tanke slår rot i kroppen og blir virkelig så du kjenner det (Adamus henviser til Tobias som lanserte Aha-øyeblikket.) Prøv å få tak på essensen i dette.

Adamus gjør også en snarvisitt innom seremonier, som må ses på som dét en seremoni i virkeligheten er - ikke noe som er ditt i den forstand.  Alle har vi vel opplevd øyeblikk som - Oh!  Aha!  Jeg har det!  -   Forgylte øyeblikk som knitrer, så strålende er de.  Dette er ikke illusjoner, nei, det er bevisstheten som åpner seg og slipper inn en dose enda høyere bevissthet.

På grunn av slike luftspeilinger, forankringer i kroppen, kan vi skjelne mellom det ekte og det uekte i kommunikasjonen mennesker imellom.  Dette er den viktigste motiverende faktoren i livet, sier Adamus, trolig den eneste lidenskapen som er ... igjen.

Til slutt sier han, at tida vi er inne i nå fungerer som 'levende oppstigning' for oss. 

"I Am Adamus of Sovereign Domain.

Dare I open Cauldre’s eyes? (laughter) (Sart says “Yeah, it’s safe”) It’s safe. It’s safe to behold these amazing humans, angels, grand beings who sometimes forget who they are. Grand beings who sometimes get in the habit of suffering, of lack, but always grand beings, no matter what.


We used to call this the Classroom of the New Spiritual Energy. Let’s change that, by taking a deep breath. Let’s call it the Classroom of Living Ascension, dear Shaumbra. That’s what we’re doing here. The Classroom of Living Ascension. Hm.Ah, yes. Please, my attire for this … something a bit more … oh, coat first, of course. (someone had left a cape and hat for Adamus and David puts it on him; audience responds “Ah!”) Thank you. Need to be tied in the front. (laughter) Very fitting. Kind of vampirish almost.


EDITH: Back to Dracula. (David finishes tying the cloak)

ADAMUS: Ah, thank you.


DAVID: Now your hat, sir. (offering him the large hat with a feather)ADAMUS: Oh no, your hat. (laughter) That! (pointing to David’s crimson beret) Don’t give me that, but yours. (David complies, audience responds “Ah!”) Ah, my messenger has a big fat head.DAVID: He does.

ADAMUS: Ah yes. And the photos please. Ah. With you my lady, please.

LINDA: What am I doing here? (someone had given her a 17th century style purple wig)

ADAMUS: For the photos. (laughter and applause as they pose together) Thank you.

Welcome to the Classroom of Living Ascension. (chuckling) For those of you tuning in for the first time, yes, we do things a bit different here. We laugh, we dress up, we sing, we act, we are outrageous, we’re wild, we’re crazy and we get back.

Last month a little joke was played.

LINDA: I’m sorry. That was not … that isn’t on you properly. Let’s get this right.

ADAMUS: Thank you.

LINDA: My goodness. David, David, David. (Linda adjusts the cape)

ADAMUS: Hm. He had to give up his hat."   forts.    The e2012 Series
The (Next) Series   (Norsk)Ingen kommentarer: