lørdag 23. juni 2012

Matthew & Mor Suzanne 03062012


Lysets fremskridt. Beviser forsinket i nogle områder, tydelige i andre. Jorden på vej i mål ind i fjerde tæthedsgrad. Medie rapporter. Reformer og afsløringer vil blive fremskyndet. Forholdsregler i forbindelse med telepatisk kommunikation. Løsning af forskellige overbevisninger. Psykiatriske patienter. Nogle ændringer tidligt i den Gyldne Tidsalder. Informationers referencer.

Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund)
http://galacticchannelings.com/dansk/index.html

3. juni 2012

1. "Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Ikke alene er vores kærlighed til jer grænseløs, det samme gælder vores respekt og beundring. Jeres vedholdenhed i lyset er forblevet stærk, selvom der næsten ikke har fundet nogle endelige beviser sted, her næsten midtvejs i dette transformerende år. Det er logisk at forvente, at de tusinder af rumskibe på jeres himmel ville være synlige for alle. At besætningerne ville have landet i stort tal og være budt officielt velkommen. At uro, krig og anden vold ville være faldet betydeligt.

2. Vi har set frem til denne udvikling sammen med jer, og vi har, hvad man kunne kalde, "bittersøde" følelser om forsinkelsen. Vi ved, at millioner stadig afvikler tredje tætheds karma. At guddommelig nåde yder tidlig overgang med fuld karmisk fuldendelse ved ændrede sjælskontrakter til flere millioner, og stadig flere millioner udvikler sig i et accelereret tempo ved at dele andres karmiske byrder. Men det er trist for os, ligesom for jer, at de øverste mørke stadig har tilstrækkelig indflydelse til at forårsage omfattende lidelser.

3. Men tro ikke et øjeblik, at Jorden ikke kan komme frem til det himmelske vindue i tide for at komme ind i fjerde tæthedsgrad, hvor mørket ikke kan eksistere. Alt, hvad der er nødvendigt forud for denne betydningsfulde hændelse, vil ske! Dybe åbenbaringer og ændringer vil ske langt hurtigere og i større doser end den Gyldne Tidsalders mester-planlæggere havde forventet, i stedet for at ske én efter én, for at samfundet nemmere kan assimilere og justere sig i forhold til disse ændringer.

4. Det er utroligt glædeligt, at de fleste af jer ser det positive perspektiv i situationer, som medierne rapporterer med dystre overtoner, såsom potentiel økonomisk nedsmeltning i "Euro-zonen" og den globale boomerang-effekt, omvæltninger i flere regeringer for at skabe national ustabilitet, og borgere der protesterer mod utålelige forhold i det ene land efter det andet. I kan se disse og andre tumultagtige situationer for hvad, de er: væsentlige skridt i retning af at indføre systemer, der bygger på fairness og ærlighed og har ledere med moralsk og åndelig integritet."   forts.Ingen kommentarer: