tirsdag 26. juni 2012

Om kanalisering


Hvad er Kanalisering?  og skelneevne
Af Ilse Johannesen Kanaliseringsskolen, Den Gyldne Sol

Kanalisering er for alle. Både at modtage og give.

"Kanaliserede budskaber er en fantastisk kærlighedsenergi  fra et højere bevidsthedniveau udover vores fysiske verden ,  der forvandles og transformeres til ord for at vi kan modtage og forstå det i vores fysiske bevi http://spiritweb.dk/. Denne energi og disse ord indeholder  kærlig viden, der kan inspirere os på vores vej i livet .

Kanalisering betyder at modtage og videregive beskeder direkte fra  ”højere bevidsthed” (og dermed også dybere) via f.eks. det vi  kalder åndelige vejledere, mestre, ærkeengle o.lign.

Ved kanalisering får man direkte kontakt  til disse højere bevidstheder, der inspirerer os fra den åndelig verden. Igennem brugen af telepati (tankeoverføring)  modtager vi direkte verbal vejledning og inspiration fra dem .

Dette kan ske til en selv, til andre personer og til grupper, ligesom det kan ske i skriftlig form.  Du kan bl.a. læse eksemplar på kanaliseringer fra den åndelige verden på www.spiritweb.dk

Forskellen mellem kanalisering og feks.  clairvoyance er hvor vi “henter” informationen.

Ved clairvoyance henter vi ved at tune ind på f.eks. en persons energifelt. Her bruges hovedsaligt indfølingsevnen  fra hjerte og solarpleksus som udgangspunkt for at  afkode informationen og klarfølelsen og dette  gengives enten igennem følelsesfornemmelser, billeder eller “følelsesord” , sådan vi kender det fra f.eks. drømmesprog.

Ved kanalisering hentes kun “oppefra” ( igennem og oppe over kronechakraet). Igennem vores eget Sjælsplan og Højere Selv skabes telepatisk kontakt. og igennem disse  højere mentallegemer dannes denne klarvidensbro der skaber videre kontakt til egne eller anden persons åndelige vejledere m.m.

Derfra henter og modtager vi telepatiske beskeder ( ikke billeder vi afkoder – men kun ord/tanker der overføres) og mærker også den kærlige forbindelse som er forankret og forbundet i hjertet af os alle. Dette sker ikke igennem fortolkning som i clairvoyancen, men gennem direkte overførsel af ord der leveres som en bevidsthedsstrøm til kanalen i et nu."  forts.    

Om kanalisering - Spiritweb | Spiritweb


Ingen kommentarer: