onsdag 6. juni 2012

Blossom June 6, 2012

"I LOVE YOU GUYS!", sier Blossom, og her ligger vel svaret på at det går så tregt før noe av det som loves - blir innfridd.  La meg forklare;  Hvor lenge skal vi tro at vi snakker med noen 'gutter/menn/maskulint' der 'oppe'?   Det handler om energier og det handler om mine energier - mine høyere sådanne.  Jeg kan ikke utrette mirakler før jeg forstår det mest grunnleggende.  Skal vi drive med denne misforståelsen i århundrer til, ja, så får vi bare forsone oss med at det ikke skjer noe av det som loves oss.  Når vi ikke har det riktige bildet av hva vi sjøl er, blir det ingen 'oppstigning' på oss.  Når bildet er misforstått - hvordan kan vi da tenke de riktige tankene?  For meg er dette en helt relevant problemstilling.

Jeg var helt oppgitt en gang jeg også og skrev det samme.  Vi forstår og vi forstår og vi drukner liksom i forståelse (trodde jeg), men likevel så er det ikke noe som skjer.  Da jeg hadde stilt spørsmålet og skrevet det ned og tenkte på det etterpå, så kom svaret.  Er du sikker på at du forstår det riktige bildet, så du kan tenke de riktige tankene?  Jeg trodde jeg forsto, men forsto i samme øyeblikk  -  jeg forsto det ikke likevel.  Derfor ber jeg nå alle som Én - forstå det riktig, forstå at du er Én - skal du be om noe, så be til deg sjøl.  Det er du som har bukta og begge endene.  Ingen 'andre' er inne i bildet.  Det er kun én kropp for oss alle sammen - og den må vi forholde oss til!  

Hvor raske er vi til å forstå dette?  Det er spørsmålet.  Det er ingen gutter/menn her eller der som skal forstå for oss og legge alt til rette.  Det er Jeg som må forstå for meg - ingen andre. Det er Du som må forstå for deg - ingen andre.  Skal alle forstå dette, så må ordlyden i kanaliseringene legges om.  Men all kanalisering går gjennom et menneskelig sinn og der blir det forstått slik, så der ligger nøkkelen. Kanalen har sin frie vilje og blir ikke dirigert av ånden. Det betyr at vi får frustreres fram og tilbake helt til mange nok har forstått dette enkle prinsippet.  Vi får stadig vekk beskjed om å se vår egen storhet, men hva hjelper det?   

Vi vet også at vi er Hel, men det blir også glemt.  Er vi hel og er vi en, så sier svaret seg sjøl.
"June 6, 2012

Hello my friends.  It’s always a pleasure to hook up with you. I know I sounded rather despondent in the last communication … it’s just that … if we were to look back over past ‘chats’… there are times when we get really reved up as if something is about to happen any moment and our excitement once again builds … only for it all to simmer down again and have more or less the same messages repeated. I really don’t mean to sound rude here … but do you see where I am coming from? Folk down here begin to lose heart because of this … and I know this is not your intention … in any way. So I am just trying to fill you in on how it ‘appears’ for us.

And for this we are Truly grateful. Would you say that we are underestimating your capabilities?

Well, until we can ‘try out’ what we are actually capable of … how are we to know that answer? Many feel we have been tried and tested beyond our limits and still pulled through. They feel that although you say there are still things to be put in place … that there are many who are ready, prepared and willing NOW … so to ‘Bring it on.’ Whatever we are confronted with … we will deal with it. It has just seemed for so long …  from our point of view  … that each time we get excited about something  ...  it never comes to pass and it all returns to ‘simmer’ again. I KNOW SOMETHING WILL HAPPEN … ‘WHEN’  it will is another matter entirely!

Then let us reassure you Blossom and all those who connect with us through these words. 'Time' for us ... as you know ... does not have meaning in the way that it portrays itself to you. Therefore, as we become more hyped up with proceeding plans … we enjoy passing this excitement on to you. This excitement maybe caused by another part of the plan … behind the scenes  ... coming to fruition. Another ‘marker’ to celebrate success. By exciting you upon Earth … this in turn allows YOU ALL to raise the vibration which then puts the next phase of the plan into action."Ingen kommentarer: