onsdag 16. desember 2009

Er du dus med din egen ansvarlighet?

Ansvar - er det noe vi har, eller er det noe vi tar, eller kan vi bare skyve det fra oss? Er det fritt opp til deg å avgjøre når du skal bry deg, når du skal vise ansvarlighet? Det er ansvars-fraskriving i alle miljøer blant voksne mennesker. Noen steder får dette større følger. Det mest defensive en kan høre fra voksne mennesker er; jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller si! Det er en soleklar løgn. Begynn med deg selv du som ikke vet hva du skal gjøre. Du er den nærmeste for deg. Har du lyttet til det som er sagt? Har du lyttet til hva du selv tenkte da det ble sagt? Har du latt begge deler synke inn og gjort deg opp en mening? Og hva sa stemmen inni deg før du avgjorde at du ikke visste? Det er en prosess som pågår i ditt indre før du skyver ansvaret fra deg. Eller du avgjør ganske fort, at du ikke vil ta ansvar for deg selv eller for situasjoner du befinner deg i - selv om andre må unngjelde. Du kjenner at du er feig, viker unna og lar andre i stikken. Andre i dette tilfellet, er svært ofte barn, men også voksne og også - Jorda, Lufta, Vannet - kort sagt - ALT. Dette foregår i alle miljøer. Nå er tiden med den nye energien på innmarsj. Uavhengig av alle intellektuelle bortforklaringer, så vil ansvaret nå bli plassert hos eieren helt automatisk. Resultatet viser seg øyeblikkelig, og ingen vil lenger måtte ta ansvaret for feigheten andre eier. Slik arbeider ny energi.

Ingen kommentarer: