torsdag 12. november 2009

Påvirkninger av Solflekker

Iliuka svarer:

Det er lavest aktivitet på over 50 år nå. Hvordan påvirker det Jorda, spesielt?
Lik der skaper til forfremmelser, av hva der tales for hva der er din Moder Jords Magmastrømninger, lik der så er til forberedelser nu til hva der tales den magneto forendring. Således er der og for ulike annen kloder lik påvirkeligt av hvorledes Fader Jord byder energier til alt hva der sirkulerer i Moder Jord. Så er der og lik den ser der finnes samhørligheten og samspillet imellom Fader Sol og Moder Jord er nødvendig. Hvor i der så er alt for solen at forberedes til hva der tales de store bestrålninger lik der så er en ny stadium for alle soler i heledelen av Universum. Om der så vil se, så er der forvandlinger av nogle soler til Super Novas, lik den og vil se der finnes nogle soler der faller til at blive lik dverger. Så vil den og se ulike soler i himmelen slukne. Dog Solen av Faderens Ånd vil så skape nye frekvenser i bestrålinger alt mer intenst og alt mer intergalaktisk vibrasjoner for så at se nødvendigheten av Moder Jord at noget skape nye vekster der beskytter igjennom den ytre atmosfære. Ei er det i onosfærer, ei er der stratosfærer dog der så nogen i annen himmel lik der var for tusener og tusener storsoler tilbake vannets beskyttelse lik planetens hinne skapes. Konu Ekatah.

Påvirker det menneskene også?
Lik der så lik skapes så der tales hjertets flimmer for nogle menneskebarn der søker at tale med sin doktor. Doktor undrer, hjertet undrer, dog flimmeret er. Og således er der til påvirkeligheter for de langsomme forendringer for menneskebarn. Og ei nogen av menneskebarnet undrer hvorledes der er for pelsvesener der vandrer i skogen om de og har hjertets flimmer og  det har de. Konu Ekatha.

Ingen kommentarer: