søndag 6. desember 2009

Gladmelding!

Forurensning i alle slags lumske former vil snart være utryddet, noen snart og andre mer gradvis. Forurenset luft, vann og jord vil renses og få sin friskhet tilbake. Andre former for forurensende stoffer, som har gjort livet til et "helvete på Jord", vil bli utslettet. Dette omfatter våpensystemer, værkontroll, radioaktive materialer, laboratorie-framstilte sykdommer, villledende rapportering i mediene, fattigdom, voldelig "underholdning", sinn-kontrollerte mordere, underkastelse af kvinner, forbrytelser begått i "hat", satanisme, urettferdige lover og urettferdige retts-systemer, "ulovlig" og reseptpliktige medisiner, dyremishandling. Absolutt ALT som er blitt uttenkt med mørke hensikter, vil forsvinne!

Ingen kommentarer: