mandag 9. mars 2009

På leting etter koden

Av Tukáte

Det er ikke dumt å orientere seg litt i dette "kodesystemet" som bevisstheten uvilkårlig treffer på i denne transformasjons-tiden. Koden ligger i forståelsen - hvor mye og på hvilken måte forstår vi det vi tror vi forstår. Det dreier seg om å tilegne seg et annet tankemønster i forhold til slik vi vanligvis har lært å forstå verden. Det gjelder alt vi tenker. De fleste er lært opp til å sette andres verdi høyere enn sin egen. Det ender, som alle vet, i selvutslettelse. Dvel litt ved begrepet selvutslettelse. Det slår fast at du utsletter deg selv. Du blir borte - ikke fysisk, men verdien din er plutselig null verdt i dine egne øyne. Andre, og absolutt alle andre, er verdifulle. Har du noen ganger reflektert over hvordan du, uten verdi, hadde mandat til å slå fast noe så grunnleggende for andre? Har du noen ganger dvelt ved at dette synet på deg selv, kan få deg til å opptre som et offer? Det må være de andres skyld, fordi, det er de som bestemmer. Det avgjorde du, da du plasserte dem foran deg. Alt vi gjør fører med seg konsekvenser.

Vi sentrerer nå rundt koden vi er på jakt etter. Vi sentrerer rundt nytt og gammelt tankemønster. 3D tanken er på jakt etter koden. 5D-tanken har koden. Du har bukta og begge endene, så hva vil du gjøre? Du bytter ganske enkelt om på det du hele livet har hatt som ledetråd. Når du nå fordeler verdi, så skal fordelingen være lik. Ingen først. Ingen sist. Alle på lik linje. Hver enkelt har kun ansvar for seg selv. Det betyr at du ikke kan legge ditt liv i andres varetekt. De andre har ikke ansvar for deg. Du har ansvaret for deg. Skjer det noe du ikke liker, så henvend deg til deg selv. Det er du som sitter med svaret du søker. Naboen sitter med svaret naboen søker. Dette er så viselig innrettet. Vi må bare legge om tankegangen og forstå at alt dreier seg om den enkelte, for den enkelte. VI lever sammen. JEG har ansvaret for meg. DU har ansvaret for deg.

Og Koden er? Å ha kjærlighet til seg selv. Punktum. Ved å endre tankemønsteret, blir vi alle istand til å ekspandere bevisstheten ytterligere. Bruk denne koden. Utstråler vi kjærlighets-energi, så tiltrekker vi oss det samme. Vi lokker fram kjærlighets-energien som enda ligger skjult. Jorda er vårt tankemønster. Når alle sender kjærligheten til seg selv - Jorden - så slutter kriger og annen utbytting.

Ingen kommentarer: