onsdag 25. februar 2009

Hvis vi bare visste ...

Det er nok noen som merket at det begynte å foregå noe med trossystemet deres rundt 1987. Jeg merket det veldig godt selv, men det vet jeg idag. Jeg visste ikke, den gangen, at idérikdommen var et så enormt gjennombrudd som det var. At tro kan flytte fjell, mente jeg hørte heime i folkeeventyrene. Idag viser det seg at folkeeventyrene stadig rykker nærmere. Kryon har oversikten som skal til for å fastslå dette med fjellflyttingen. Jeg kan bare anbefale dere enda mer interessant informasjon ved å kikke inn på denne adressen; http://www.kryon.com/altindex.html

The grid moved appropriately, not because God deemed it, because humanity deemed it. It was the 1987 Harmonic Convergence, which placed upon the earth a mandate for the magnetics to move, and Human consciousness moved with it. Humanity assigns these earth attributes to some super power from beyond, not understanding the power that they collectively have. Even as you sit there, you don’t know you can move mountains, yet you can.

Ingen kommentarer: