torsdag 12. november 2009

Endringer i DNA

Iliuka svarer:

Lik der er av ulike individers opplevelser, om der er menneskebarn, om der er dyr. Således er der til påvirkninger av spesifikke bestrålinger av den store kosmiske bevissthet. Således er der og for menneskebarn at se hva der tilføres av galaktiske stråler er noget der påvirker hva der tales DNA `s profiler. Så er der og om den søker tilbake i tiden, under tider den levede for Lemuriens riker. Der var alt flere bevissthets tanker i kring hva der er av sådanne profiler. Der er noget der er forglemmet, og noget der er skapet til avgenelser. Dog der nu oppbygges lik menneskebarnet skaper en tolerans til hva der tales høyere verdier av de store kosmiske bestrålinger til eksempel gammabestrålinger. Således menneskebarnet nu, gjennom de genetiske manipulasjoner der tilføres, er til at noget skape om sitt selv til høyere kosmiske enheter der kan transformere sitt selv i kring i den store Universums skapelse. Således er der lik der vokser til alt større immuniteter i mot der tales bestrålinger. Konu Ekatah. 

Blåkopien, er den intakt?
Så er der for nogen, dog ei for alle. Alt er der så lik der tilføres gjennom den synlighets manifestasjon der bliver, for hva der før var skjult. Således i tider himmelen nedstiger til jorden, således er der lik der skapes til aktiviteter for alle. Konu Ekatah.

Når menneskene Lemuria-nivået igjen nå?
Så vil det for nogen. Lik der ei er alle der skal søke at være sådant i lyset, lik der og er nogen der skal betrakte lyset, lik der og er nogen der skal bære fram informasjonen av verbale interesser. Således er der og noget der skaper til bevisstheters forhøyninger ikring hva der så vil nedstige av den store altets stjerne. Således er der lik der skapes mangfoldigheter i bemøtelser av Extra Terrestrials gjennom og for hvorledes den ser bemøtelser av hva den selv definerer lik åndelige sfærer. Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: