søndag 12. april 2009

Bevissthet og Erkjenning

Det er alltid snakk om bevissthet - å erkjenne at alt henger sammen, uansett hvor mye det rokker ved tidligere oppleste sannheter. En slik erkjenning kan kalle på frykt, sinne og mye aggresjon, og det er bra fordi det er noe som skal opp og avbalanseres. Etterpå blir det mer klart, at det alltid er mulig å endre sine synspunkter, kun ved å skifte perspektiv. Det finnes ikke noe som er riktig eller galt, alt er mulig og det uten fordømming. Denne bevisstheten gir også rom for en annen bevissthet; DU KAN ALLTID TA ET ANNET VALG. Du er aldri fastlåst. Bak denne bevisstheten skjuler det seg en enorm GLEDE. Det er den største skatten du kan jakte på. Ut fra denne bevisstheten vil livet gå på skinner.

Ingen kommentarer: