fredag 27. november 2009

Bevissthet

Iliuka Røros 28.10.2009

Bevissthet og Ny energi, den er Direkte og Alt.
Så er det.
Kan du si litt om det?
Den nye energis vibrasjoner er lik tilførelser av alt høyere bevisstheter, bevisstheter der alt eksisterer, dog der er i dypere energiers lag av menneskebarn. Således er der til gjenopplivelser av de gamle, eksisterende bevisstheter. Så er der lik ulike og vitenskapelige betonelser; Hva er der dog en bevissthet? Menneskebarnet er noget forvirret til at tilkoble bevissthet til en gjørende kraft, dog ei er det. Bevissthet er alt hva der er. Således er der óg lik den skal se bevisstheten i alt hva der er ikring. Alt hva der vokser av pulsasjoner i Universum skaper óg høyere frekvenser i sin egen bevissthet. Den vet uten at vite at den vet. Således er der óg lik der søker at tilføres noget av Den store kollektive bevissthets kilde. Alt i små doser. Nogle stunder lik oppvåkninger, nogle stunder lik bombardementer, nogle stunder lik plutselige innsikter. Alt efter målt efter behovet for mottageligheter og modningheter, alt efter for hvor der skal anvendes noget dertil. Således, om den selv kunne måle sin tid imot tiden den lever her og nu, så ligger den, og sitter den, og hviler den noget lik 68 storsoler innen sin tid nu. Den er forut sin tid. Vil den komme tilbake til denne tid?
Ja.
Så bliver den ei megen år gammel. Konu Ekatah.
Iliuka sier vi kan forsvinne i ett nu.
Korrekt.
Kan du eksperimentere med en av oss her nå i rådet?
Ei ser vi der er klokt.
Hvorfor er ikke det klokt?
For der er således bundet i sjelenes pakter, lik der finnes av den store universelle tids begrensninger. Således er der óg lik den vil se at synliggjørelser av hva der før var skjult, er alt høyere av hva der tales galaktisk prioritet, enn at usynliggjøre noget der alt er i materisk vibrasjon. Der kommer efter.

Ingen kommentarer: