torsdag 31. desember 2009

2010 letter på sløret

Skillet mellom fakta og fiksjon vil bli mer åpenbart. Åpenhet vil bli leveregelen. På globalt plan betyr dette et mer reelt syn - mer tilnærmet slik det forholder seg. På samme måten vil universelle sannheter om energi og indre forbindelser til alt liv bli mer allemannseie.

Det blir en stigende bevissthet på hele kloden om at mye ikke er som det er blitt utgitt for å være. Den ledende tankegangen i verden har hatt en særstilling, upåvirkelig i sin dominans.  Dette vil vi se endringer på i 2010 - sannheten vil få støtte fra usannsynlig hold.

Vi kan også være forberedt på at det fra offentlig hold blir lansert stor sannsynlighet for liv på andre planeter. Såkalte ødeleggende sykdommer vil kunne bli helbredet, og det kan bli lettere for politikere og forskere å forstå hvordan kroppens energisystemer arbeider.

Det vil også bli større forståelse for at kjernen i alt liv er en åndelig kraft, og det blir en større forståelse for andre levende vesener i og med at den generelle dømmekraften forbedres.  Det blir lettere å skille klinten fra hveten på flere plan.

Og ikke minst blir det lettere å skape forbindelser mellom alle løse brikker i verdenssamfunnet. Dette betyr bedre oversikt.  Blendingsgardinene tas bort. Mange blir kanskje litt som hesten som får fjernet skylappene etter løp - den løper løpsk til å begynne med. Det er lurt å forstå at alt som skjer deg, har utspring i deg, så vurder alt og alle ut fra denne opplyste tilstand.

Tukáte

Ingen kommentarer: