tirsdag 7. juli 2009

La deg informere og deretter handle!

Allerede i 2003 kom denne meldingen, og den er stadig like aktuell.

Dette er en gledens tid! De polære ekstremer, i det som blir kalt den 'menneskelige natur', er nådd. Ved universell lov er intet statisk i blott et nano-sekund, og bevegelsesimpulsen er i ferd med å snu Jorda tilbake til balanse hvor ekstremene vil bli forsonet. Dette betyr ikke perfeksjon - for det sublime stadiet eksisterer kun i Skaperen - siden deres planet vil fortsette å være et lærested for sjeler. Men volden, hungersnøden, sykdommene, grusomhetene - alle ødeleggelsene som er blitt påført Jorda og livsformene hennes på grunn av mørkets vilje - vil fortsette å minke inntil de er planetarisk historie, og det vil skje hurtig. Jorda vil bli gjenopprettet til sitt paradisiske selv, alt mens hun stiger inn i de høyere vibrasjoner - det er garantert! Det avgjørende spørsmålet er fortsatt: Vil du følge med henne? Og svaret er, at det vil du, hvis du har nok lys til å overleve i de høyere vibrasjoner. Valget er ditt. Fortsetter her; www.matthew.selvet.dk

Ingen kommentarer: