torsdag 24. desember 2009

Å være I, men ikke AV.

I denne tida når bevisstheten utvikles og heves, er det naturlig å innta en mer hjertestyrt tilstand hvor vi - ER - og flyter avsted i eget Selv. Behovet for kontroll løsner, og sinnet får stadig mindre påvirkningskraft. Vi løsner grepet andre-orienteringen har hatt på oss så lenge. Å leve for og i eget og andres sinn, blir helt uviktig. Vår daglige tilstand glir relativt umerkelig inn i en annen sfære i samsvar med mildere følelser og stadig 'rundere' tanker. Vi blir mer hjertestyrt! Det er godt og behagelig å løsne dette 'grepet' og å slippe taket i 3D metaliteten som har holdt oss fanget så lenge. I denne prosessen er det også viktig å merke seg, at en glir sakte, men sikkert ut av andres og eget sinn. Bli oppmerksom på det! Så lenge vi er ubevisst forankret på denne sinns-måten, holdes vi tilbake i 3D. Valget er opp til oss - det er vi som skal velge og det må vi ha mot til. Det er kun en midlertidig 'operasjon' vi må igjennom for å løsne oss fra egen og andres kontroll. Ens egen sunne fornuft er det som skal til i denne prosessen som i alle andre. Flokkmentalitetens tid er desidert over.

Ingen kommentarer: