fredag 27. november 2009

Iliuka - sluttord - 28.10.2009

Om den søker at se tidens komme, så er der óg lik den ei skal se alt i transformasjoner er i ett nu. Alt er der til langsomme utfoldelser for den store galaktiske tanke.
Så vil den óg se hva der så er av identifikasjoner for hva der skaper til ’prints’ (avtrykk) på marken, spesifikt i de engelske øer. Alt er der óg lik der skaper til kommunikasjonens vokst for hva der tales de store universelle språk. Universelle språk tilhører óg alt hva der vokser og gror og alt hva der lever og ånder i dyr og medmenneskebarn.
Der er viktig at skape frendenes vibrasjoner med alle. Der er viktig at kjenne at overprøve hvorledes den bliver nedtonet av kraften, og at se hvorledes den til tross skal vokse til alt større selvets opplevelser, og ei lytte til sådanne nedtrykkelser.
Der er viktig at den ser sine egne selvs verdier alt like fullt lik den er en intergalaktisk vesen. Således vil den óg erfare alt hva der er på sin Jord av alt høyere, lysere, og alt i intense kolørers frekvenser. Alt der er skal gløde alt mer lik en konsekvens av Moder Jords magma glødenheter. Således er der óg hva den kan skue for Aurora Borealis. (Nordlyset). Alt er der i høyere intensiteter, lik den nye Moder Jords språk.
Høyere frekvenser skaper høyere turbulenser, skaper høyere gleder og gøy for våre himler, og skaper alt mer hyss for medmenneskebarn. Dog like fullt, livet er lik tivoli.
Gledes for alt hva der er! Og søke at fylle hjertet med de gleder. Søke lik den ei fanges nu i bekymmer.
Og så kan den kaste 2012 til ilden! For der er alt viktig for 2011 og 2014 og 15 og 16, og til evighets tid! Der finnes ei nogen begynnelse. Der finnes ei nogen ende. Alt er, 2012 eller ei. Frydes for alt hva der er. 2012 er óg i symboler.
Se hvorledes den dualistiske tanke forenes, hvorledes der så er modenheter for oppløftelser til den trigonale energi. Så er der en ny tid. Den nye tiden skal den ei vente på. Den er nu.
Alt hva den søker at se sine egne guddommeligheter skal den ei vente med. Se hva der fins alt nu. For alt hva den ser av guddommelighet i alt hva der finnes ikring sitt selv, så er der óg lettere at erkjenne sin egen glans.
Alt er der forgyllet efter Skaperens Ånd. Således skal den ei søke noget for depresjonens tanker. Den skal skape fryd og gledenheter. Så er der óg til gleder og til gavn, lik energier for alt hva der lever, kosmisk eller jordelige.
Alt er der så i forendringer. For der må blive så, lik kildene fornyes. Således er der óg, alt skaper til renelser. Behovet er sådant for hele Universum. Alt hva der vokser i sin egen galakse er óg til at mottages lik inspirasjoner for alt hva der skal vokse i den store kosmiske bevissthet, - alle tankers fødelser, og alle tenkte tanker.
Ei skal den søke at skjule nogle tanker i skyggen av sitt selv. Se, alt er der til vokst for den store kollektive bevissthet.
Ei skal den opphøre at tenke. Dog den skal opphøre at gruble.
Den skal lettere se de tanker der flyter er óg til gavn for sine granner og sine pus, og alt hva den nu lever med.
Velsignet være alt hva der lever, og alt hva der tenkt er!
For tenk om der ei fantes nogen tanke? Så blev der en tomhet. Tomhetens lengsler er noget menneskebarnet søker at fylles.
Dog ei skal den søke at se efter de grønere enger på den annen side av sin klode. Være i den eng den lever nu! Således vil den óg kjenne smaken av liv, smaken av fryd, og smaken av gleder. For der er liv i alt hva der lever.
Vi takker for ilden, og alt hva der opplyser.
Vi takker for medmenneskebarns bevisstheter, og fred.
Vi takker for alt hva der var, alt hva der bliver, og alt hva der er.
Bære fred! Og velsignet være søte føder.

Konu Ekatah.

Ingen kommentarer: